Skip to content

Budička Mystery Cache

Hidden : 08/21/2021
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BRAZDA 2021

Součást závodu BRAZDA 2021

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2021, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!


Budička


Budička je nejzápadnějším vrcholem Moravskoslezských Beskyd s nadmořskou výškou 508m. Částečně vykácený hřeben s malým sedlem v západní části umožňuje výhledy jihozápadním směrem na údolí Krhové a Valašského Meziříčí. Podíváte-li se na východ, můžete zahlédnout masiv Radhoště a východní část Veřovických vrchů. Jižní stranu kopce pokrývají smrkové monokultury napadené kůrovcem. Vrcholová partie je v současné době již holá. Na severu je porost tvořen smíšenými lesy dominujícího smrku s příměsí buku, vtroušených borovic a modřínových stanovišť. Tyto porosty tvoří typicky příměstské lesy, protkané pěšinami, chodníky, těžebními a odvozními cestami, alejemi a průseky.
Samotný vrchol turistické cesty míjí, ze západu masiv kopce protíná naučná stezka Veřovické vrchy, z východní strany kopec lemuje modrá turistická trasa.


Vrchol



Pohled na Radhošť


Zajímavostí je, že i takto nepříliš známý a významný kopec má svůj trigonometrický bod, který nese název Budička a v triangulačním listu 3624 má číslo 28. Tento trigonometr zde byl osazen v roce 1963 a zároveň byly k němu zřízeny další tři orientační body. Všechny čtyři body byly osazeny žulovými kameny. Z místopisu je zřejmé, že v té době byl vrchol kopce zalesněn.

Jak na keš


K získání souřadnic finálky vám pomůže přiložený místopis trigonometrického bodu Budička.
Trigonometrický bod TB 28 a jeho orientační body 28.1 (OB1), 28.2 (OB2) a 28.3 (OB3) tvoří vrcholy dvou trojúhelníků. Vypočítej rozdíl obsahů těchto dvou trojúhelníků, ten zaokrouhli na m2 a dostaneš číslo ve tvaru ABC.
Finální souřadnice:
N 49° 29.(C)(C)(C)'
E 18° 00.(A+B+1)(B)(C)'


Místopis

Přejeme příjemný lov a krásné výhledy.


Additional Hints (Decrypt)

Yícn, ohqxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)