Skip to content

Bohumír Martínek Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bohumír Martínek

Narodil se 21. března 1916 v Prostějově. Rodný dům Plumlovská číslo popisné 28. Otec Jan byl zámečníkem, maminka Zdeňka, rozená Kressová byla dámskou krejčovou. Měl tři sestry. Po absolvování obecné školy vystudoval reálné gymnázium v Prostějově. Po maturitě si zvolil povolání v armádě.

Základní vojenskou službu nastoupil 1. října 1935 u dělostřeleckého pluku v Hranicích na Moravě, zanedlouho byl přeložen do důstojnické školy těžkého dělostřelectva v Bratislavě. Po jejím absolvování se vrátil zpět. V hodnosti četaře aspiranta krátce nato absolvoval spojovací kurz v Olomouci. 29. září 1937 nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Po jejím dokončení byl jmenován poručíkem dělostřelectva a přidělen zpět ke svému pluku jako velitel spojovací čety. Po okupaci byl 1. dubna 1939 propuštěn z armády.

V civilu pracoval jako úředník. 10. února 1940 opustil protektorát a přes Balkánskou cestu se dostal do Francie. Zde byl zařazen k 1. dělostřeleckému pluku, bojů se ale nezúčastnil. 7. července 1940 byl evakuován do Anglie. Po přidělení k dělostřeleckému oddílu a následném přeložení k velitelské četě byl již jako spojovací důstojník povýšen na nadporučíka.

Od 18. června do 23. listopadu 1942 prodělal sabotážní kurz, parakurz, spojovací a zpravodajský kurz (výcvik přerušen začátkem listopadu z důvodu operace kýly). 6. prosince 1942 byl jmenován velitelem paravýsadku Bronse.

Operace Bronse byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava.

Jeho složení bylo velitel npor. Bohumír Martínek, čet. asp. František Vrbka a radiotelegrafista des. Antonín Kubec. Jejich úkolem bylo organizovat odboj a provádět zpravodajskou činnost na území protektorátu a prostřednictvím radiostanice předávat informace do Londýna. Pro tento účel byli vybaveni radiostanicí s krycím názvem Blanka.

Paraskupina měla operační prostor Havlíčkův Brod – Jihlava. Původně byl na pozici radiotelegrafisty Jiří Louda, který si ale při výcviku zranil meniskus. Byl to jejich první pokus o vysazení ve vlasti.

14. března 1943 se upravený bombardér Halifax Mk II BB281 s imatrikulací NF -O ze stavu 138. squadrony RAF, odstartoval z letiště Tangmere. Z letiště startují celkem 3 letadla. Každé letadlo s jednou paraskupinou – BRONSE, IRIDIUM, MERCURY

 

Letadla se při své cestě do protektorátu dostávají nad Mnichov. Kolem půlnoci se dostávají do prudké protiletadlové palby. Letadla s výsadky BRONSE a IRIDIUM jsou sestřelena. Letoun se zřítil k zemi. I přes následnou explozi a požár se jednomu členu posádky a jednomu členu výsadku BRONSE podařilo přežít. Jednalo se o palubního mechanika Malcolma Johna Hudsona a Františka Vrbku. Vrbka s těžkými zraněními gestapem převezen do nemocnice v Mnichově. Vrbkův výslech později prováděl Karel Čurda, kterému ale nic neprozradil. Později byl Vrbka převezen do nemocnice pro příslušníky SS v Praze. Zemřel na následky svých zranění, aniž cokoliv prozradil.

Posádka Halifaxu:

S/L Christopher Francis Gibson DFC, RAF- pilot – zahynul

Sgt Malcolm John Hudson RAF – letový inženýr – Zajat a zemřel na následky zranění 11. 4. 1943

W/OI Douglas Clark Lisson RCAF – 2. pilot – zahynul

W/O2I Maurice Tellier Peter (Pete) Myers RCAF- radista/střelec- zahynul

F/Sgt John Stanley Rigden RAFVR – navigátor – zahynul

Sgt Harold John Sharood RAFVR – střelec – zahynul

F/Sgt Arthus Stokes DFM, RAF – radista/střelec – zahynul

Sgt Leo Peter Ward RAFVR – střelec – zahynul

Členové paraskupiny a letecké posádky jsou pochovány v Perlacherském lese u Mnichova. Letci jsou po válce exhumovány a pohřbeni na vojenském hřbitově. Vrbka je pochován na Ďáblickém hřbitově v Praze ve společném hrobě. Ostatní členové BRONSE jsou stále v  Perlacherském lese u Mnichova. Skupina MERCURY se vrátila do Anglie a k dalšímu letu již nevzlétla. Po katastrofě u Mnichova zpravodajci od dalších výsadků upustili, čímž druhá vlna skončila.

28. října byl BOHUMÍR MARTÍNEK in memoriam povýšený na štábního kapitána.

Vyznamenání

1944 – Pamětní medaile československé armády v zahraničí Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie

1945 – Čs. válečný kříž 1939 Československý válečný kříž 1939

Zdroj: vlastní bádání a wikipedie, Jiří RAJLICH – Karel ČERNÝ: K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE. Historie a vojenství č. 1/2009, s. 13-30.

Tato keš je součástí projektu druhé vlny GEOVÝZVY

Additional Hints (Decrypt)

anabixn - frql cnencrg, ebu - mninm fv gxnavpxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)