Skip to content

This cache has been archived.

Miep Gasklep: Bedankt voor jullie aanwezigheid en graag weer tot volgend jaar !
Groetjesss, Miep Gasklep & Muissieee 🐭 ..

More
<

*Meet & Greet bij de Oosterscheldekering*

A cache by Miep Gasklep Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 03 October 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

03 October 2021, 10:00 - 11:00

De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland en een onderdeel van de Deltawerken ..
Het is tevens een 9 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord – Beveland, deel van de N57.

 

Oosterscheldekering

Deze Oosterscheldekering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm al dan niet in combinatie met een springvloed , gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen.

Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans.

Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten.

Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 19 maal gesloten geweest, afgezien van testsluitingen ..

 

Van dicht naar halfopen waterkering :

Voor de afsluiting van de Oosterschelde is voor deze complexe oplossing gekozen teneinde het watermilieu in de Oosterschelde als zout zeewater te kunnen houden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Oosterschelde volledig af te dammen.

Eind jaren 1960 werd hiermee begonnen.

Hiervoor werden enkele kunstmatige eilanden aangelegd, waaronder Roggenplaat ( 1969 ), Neeltje Jans ( 1970 ) en Noordland ( 1971 ) ..

Eind 1973 was al vijf van de negen kilometer van de Oosterschelde afgedamd.

Begin jaren 70 van de vorige eeuw ontstond echter een massaal protest vanuit de visserij, kwekers van schelpdieren, zeezeilers en later ook milieuorganisaties.

De eerstgenoemde gebruikers verwachtten hun beroep te verliezen; zeezeilers zouden hun inwaarts gelegen thuishavens (Veere en Zierikzee) niet meer kunnen gebruiken.

De milieuorganisaties vreesden dat de Oosterschelde bij afsluiting een dood water zou worden, en pleitten voor dijkverzwaring als oplossing voor de veiligheid.

De PPR steunde hen en dreigde uit het kabinet – Den Uyl te treden.

De werkzaamheden werden hierop in juli 1974 tijdelijk stopgezet in afwachting van een definitief besluit.

De regering benoemde een Commissie Klaasesz, die advies moest uitbrengen.

Uiteindelijk werd in 1976 besloten om over de resterende vier kilometer lengte schuifdeuren aan te brengen.

Deze deuren staan normaliter open, maar kunnen bij storm dicht.

De instroom van zout water en de getijden in de Oosterschelde zijn daarmee behouden, maar wel aan banden gelegd.

Dit laatste wordt nog onderstreept door de tekst die op de gedenksteen op Neeltje Jans is aangebracht: "Hier gaan over het tij: de maan, de wind en wij"

 

De bouw :

De bouw werd hervat in april 1976.

Voor de bouw van de waterkering – met – schuiven werd gebruikgemaakt van het al aangelegde kunstmatige eiland Neeltje Jans.

Hier werden de enorme betonnen pijlers gemaakt, die vervolgens naar de juiste plaats werden gevaren met een speciaal daarvoor gemaakt schip: hefschip "Ostrea", Latijn voor oester.

Onder deze pijlers waren matten aangebracht, die het verschuiven van het zand in de zeebodem moesten tegengaan.

Voor het leggen van deze matten werd ook een speciaal schip gemaakt, de "Cardium", Latijn voor kokkel.

Voordat de pijlers en de drempels geplaatst werden, werd de zanderige bodem verdicht met een speciale techniek waarbij palen, die de grond in werden getrild ( en vervolgens weer werden teruggetrokken ), de ondergrond moesten verstevigen; het schip dat daarvoor gebouwd werd is de "Mytilus", Latijn voor mossel.

Op 26 juni 1986 werd de laatste schuif geplaatst.

De stormvloedkering werd op 4 oktober 1986 geopend (eigenlijk gesloten) door Koningin Beatrix , met de woorden "De stormvloedkering is gesloten, De Deltawerken zijn voltooid.

Zeeland is veilig".

Echter, in 1997 vertelde zij opnieuw dat de Deltawerken voltooid waren, nu bij de "opening" van de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

Prinses Juliana opende op 5 november 1987 de weg over de stormvloedkering.

Door technische tegenvallers is de Oosterscheldekering veel duurder uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot.

Voor de aandrijving van de schuiven is ten slotte gekozen voor hydraulische cilinders.

Deze cilinders zijn niet enkel in staat om de schuiven op te trekken, maar ook om deze als dat nodig is naar beneden te drukken.

Deze cilinders steken boven de pijlers uit; aan de hoogte van de cilinder kan men zien hoe diep de Oosterschelde ter plaatse is.

Het bedrijf Hydraudyne ( tegenwoordig Bosch Rexroth ) leverde onder andere deze hydraulische cilinders voor de Oosterscheldekering en hierbij werd 56 kilometer hydraulisch leidingwerk gebruikt.

De pijlers zijn 30 tot 40 meter hoog, met een gewicht van maximaal 18.000 ton.

Ze zijn gemaakt van beton, van binnen hol en na plaatsing gevuld met zand.

De schuiven zijn circa 42 meter lang met een hoogte tussen de 6 en 12 meter.

Het gewicht van de schuiven ligt tussen de 260 en 480 ton.

 

Onderhoud :

Rijkswaterstaat is de beheerder van de Oosterscheldekering en verantwoordelijk voor het onderhoud.

Regelmatig worden de kwaliteit en de veiligheid van de constructie gecontroleerd.

In 2013 spraken enkele ingenieurs die betrokken waren bij de zeekering zich echter bezorgd uit over de stabiliteit van de zeekering.

De verankering in de Noord-Bevelandse oever zou in gevaar komen door erosie en het uitblijven van structurele bestortingen die dat tegen moeten gaan.

 

Sluiting schuiven :

De procedure is dat bij waterstanden boven de drie meter NAP de kering wordt gesloten.

Afgezien van een eventuele sluiting bij storm wordt de kering als test vier maal per jaar geheel gesloten, twee maal ( april en oktober ) door middel van gesimuleerd hoogwater om de nood – sluit – automaat te testen en twee maal handmatig ( januari en juli ).

Behalve deze "grote" testen wordt elke veertien dagen een "kleine" test uitgevoerd, hierbij worden de schuiven slechts 1 meter bewogen.

 

Wat : Een gezellig praatje maken met mede – cachers en het discoveren / ruilen van kleine tb's

Wanneer : 3 oktober 2021

Waar : Op bovenstaande coördinaten..

Tijd : 10.00 – 11.00

 

Voor de liefhebbers heb ik een banner gemaakt die de Meet & Greet bij de Oosterscheldekering hebben bezocht..

<img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/7b660d73-665f-4b6f-a8fb-c3eeddad58c6.jpg" alt="Oosterscheldekering banner" title="Oosterscheldekering banner"> voorbeeld: Oosterscheldekering banner

Additional Hints (Decrypt)

* Urg xna uvre syvax uhvfubhqra ( Mrrhjfr hvgqehxxvat ibbe uneq jnnvra pd fgbezra ) , qhf vx mbh jnezr xyrqvat nnaqbra bs zrrarzra !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)