Skip to content

This cache has been archived.

GreyGeoGrizzly: De buren kunnen het niet waarderen.

More
<

De appel van Wedde

A cache by GreyGeoGrizzly Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/16/2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Huis nr. 58: Je hoeft het privéterrein niet te betreden. Je hoeft niet in de tuin te stappen. Vanaf de gemeentelijke grasstrook kun je erbij!

Let op de weg en het fietspad! Unten auf Deutsch!

In Wedde heb je een lugubere plek uit het verleden, de ‘Geeselberg’ of ‘Gieselbaarg’. Zie de cache Zicht op de Giezelbaarg aan de Westerweg. Veroordeelden die in Huis te Wedde (Wedderborg) werden veroordeeld werden op de Gieselbaarg aan de galg gehangen. De inwoners van Wedde en omgeving gingen dan kijken, gezinsuitjes waren dat. Maar er vonden vanaf 1587 ook heksenverbrandingen plaats van zelfstandige en initiatiefnemende vrouwen die blijkbaar niet in het gareel liepen en gemakkelijk beschuldigd konden worden van onbegrepen zaken. Matthias Ort, de drost in de Wedderborg, hield dat allemaal nauwkeurig bij in een boek. 

In dat boek staat dat in 1596 Trijntje Antonius, een dochter van dominee Adolphus Antonius uit het nabijgelegen gehuchtje Blijham, ziek werd en na drie maanden overleed. Voor de chirurgijn was de oorzaak een raadsel. Totdat de dominee, een fervent heksenvervolger, zich herinnerde dat Trijntje, vlak voor zij ziek werd, een appel had gekregen van de oude vrouw Alcke Engels. Opeens was het duidelijk: een oude vrouw, een appel en een kind dat stierf. Het was een betoverde appel en Alcke was een heks. Kort daarop werd de bijna 80-jarige weduwe Alcke Engels beschuldigd. Zij zou het kind een betoverde appel hebben gegeven. Een pijnlijk verhoor op een ladder waar ze uitgerekt werd in de kerker van de Wedderborg zorgde ervoor dat ze alle beschuldigingen bekende. Zie je wel, ze zegt zelf dat ze schuldig is. Alcke werd verbrand op de Galgenberg, de Gieselbaarg. Haar naam staat vermeld op de steen bij de Gieselbaarg. Soms leggen mensen er rozen neer ter nagedachtenis.

Na 1613 werden er in Nederland geen heksen meer verbrand. Uit: “De verhalen van Groningen”.

Deze groene, giftige en beruchte appel van Wedde is weer terecht. Dat is geen wonder want het was een betoverde appel en kan niet verrotten. Daarom is deze cache ook levensgevaarlijk!! Ik hoop zelf dat je deze appel niet vindt, maar als je de appel vindt neem er dan a.u.b. geen hapje van. Ik heb weinig trek om op de Gieselbaar te eindigen.

 

Deutsch

Sie müssen das Privateigentum nicht betreten. Achten Sie auf die Straße und den Radweg!

In Wedde haben Sie einen unheimlichen Ort aus der Vergangenheit, den 'Geeselberg' oder 'Gieselbaarg'. Siehe Cache Blick auf den Giezelbaarg am Westerweg. In Huis te Wedde (Wedderborg) verurteilte Sträflinge wurden auf der Gieselbaarg am Galgen gehängt. Die Einwohner von Wedde und Umgebung würden sich das anschauen, das war Familienausflug. Aber ab 1587 gab es auch Hexenverbrennungen von selbständigen und Initiatorinnen, die offenbar nicht auf der Linie waren und leicht missverstanden werden konnten. Das alles hat Matthias Ort, der Drost in der Wedderborg, ausführlich in einem Buch festgehalten.

In diesem Buch heißt es, dass im Jahr 1596 Trijntje Antonius, eine Tochter von Reverend Adolphus Antonius aus dem nahegelegenen Weiler Blijham, krank wurde und nach drei Monaten starb. Die Ursache war dem Chirurgen ein Rätsel. Bis der Pfarrer, ein leidenschaftlicher Hexenjäger, sich erinnerte, dass Trijntje kurz vor ihrer Krankheit einen Apfel von der alten Frau Alcke Engels geschenkt bekommen hatte. Plötzlich war klar: eine alte Frau, ein Apfel und ein Kind, das gestorben ist. Es war ein Zauberapfel und Alcke war eine Hexe. Kurz darauf wurde die fast 80-jährige Witwe Alcke Engels angeklagt. Sie hätte dem Kind einen Zauberapfel geschenkt. Ein schmerzhaftes Verhör auf einer Leiter, auf der sie im Kerker der Wedderborg gespannt war, veranlasste sie, alle Vorwürfe zu gestehen. Sehen Sie, sie selbst sagt, sie sei schuldig. Alcke wurde auf dem Galgenberg, dem Gieselbaarg, verbrannt. Ihr Name wird auf dem Stein am Gieselbaarg erwähnt. Manchmal legen die Leute dort Rosen zur Erinnerung.

Nach 1613 wurden in den Niederlanden keine Hexen mehr verbrannt. Aus: „Die Geschichten von Groningen“.

Weddes grüner, giftiger und berüchtigter Apfel hat wieder Recht. Kein Wunder, denn er war ein Zauberapfel und kann nicht verrotten. Deshalb ist auch dieser Cache lebensgefährlich!! Ich hoffe, Sie finden diesen Apfel nicht, aber wenn Sie den Apfel finden, beißen Sie bitte nicht davon. Ich habe wenig Appetit, die Gieselbaar zu beenden.

Additional Hints (Decrypt)

Wr ubrsg avrg va qr ghva gr fgnccra!
Fvr züffra avpug va qra Tnegra gergra!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)