Skip to content

Po stopách KHB, Buchlovice - Panský hostinec Mystery Cache

This cache has been archived.

idrivero: Dnes jsme šli kolem, schránka opět zlikvidována poté, co jsme ji minulý měsíc obnovovali.. Svému účelu posloužila, nechceme vymýšlet jinačí úkryt, tohle bylo vymyšleno jako rychlý a vtipný úkryt.. Děkujeme všem kterým se líbila. Idrivero a Archi.

More
Hidden : 08/31/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 

 

 

Panský hostinec

Historie hostince sahá hluboko do středověku. Budova byla vystavěna na prostranství, kde se scházely ulice středověké vsi Buchlovic (dnešní Masarykova, Suchý řádek a Lúčky). Přes potok vedla cesta kolem pozdějšího renesančního zámečku (následně statek a pivovar, (dnes tržnice, lesní úřad, úřad městyse a zdravotní středisko) do části Lhotka, kde stál kostel sv. Martina a v 16. století bratrský sbor, dnes kostel sv. Alžběty. Hostinec sloužil také jako rathaus, scházela se zde rada, vedená rychtářem a fojtem. Někde v blízkosti byl jistě postaven také pranýř, hojně využívaný při rozsudcích vrchnostenského soudu. V hostinci se až do roku 1913 čepovalo pivo z buchlovského pivovaru. Původní objekt byl za I. republiky nahrazen novostavbou, v níž se dnes nachází restaurace se sálem, pošta a v přístavbách kadeřnictví a byty.

Navečer 4. 9. 1842 se v hostinci zastavil Karel Havlíček Borovský, který právě cestoval do Uher. Toho večera zde hrála muzika, jíž se KHB zúčastnil a pak, unaven, přenocoval na půdě hostince v seně, aby se druhého dne vydal na další cestu. Tak alespoň praví Borovského životopisec Jaromír Bělič.

Pohled na buchlovické námestí, panský hostinec vpravo.

Jiný pohled na buchlovické námestí, spolu s konkurenčním hotelem U Moravské orlice.

 

Úvodní souřadnice vás přivedou přímo před multifunkční objekt, dnes restaurace, sál, bankomat, kadeřnictví, pošta a byty. Veškeré indicie (krom jedné) naleznete na tomto objektu, bývalém panském hostinci.

 

A = z listingu – ciferace celého data příchodu KHB do Buchlovic.

B = počet stolů na terase restaurace U páva.

C = Poslední číslice z trojciferného čísla na červené cedulce cca 2 metry vysoko na západním nároží objektu pod smaltovanou cedulí s názvem náměstí.

D = počet kamenných kvádrů armování severního nároží objektu děleno třemi (nepočítat sokl a římsu!!!)

E = nalezněte poštovní schránku č. XXX a použijte první číslici.

F = Na severovýchodní straně objektu nalezněte kamenný portál. Nad ním je tabulka s trojciferným číslem, použijte první číslici.

final:

49°05. ABC

017°20. DEF

 

U finálky se prosím chovejte velmi nenápadně, jste pod dozorem místních agentů, důchodců i technologie. V lozích neupřesňujte úkryt finálky. V keši není tužka. 

Zdroj: Archiv a fotografie SPHB. 

 

 
 

Additional Hints (Decrypt)

myrincbqcnglzmrfrfgrepng

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)