Skip to content

This cache has been archived.

madip: Ešte raz ďakujem. / Thanks once more.

More
<

Equinox After a Year

A cache by madip Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Wednesday, 22 September 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

22 September 2021, 21:00 - 21:30

SK: Stretnutie sa začne v posledný večer tohto leta 22.9.2021 o 21:00 stredoeurópskeho letného času a skončí sa 9 minút po jesennej rovnodennosti, ktorá nastane o 21:21 SELČ. Bude to približne rok od septembrovej rovnodennosti 2020, odkedy som pre pandémiu neusporiadal žiadny event.

EN: The event will start the last evening of this summer, on 22nd September 2021 at 21:00 (9 p.m.) Central European Summer Time and finish 9 minutes after the autumnal equinox that will occur at 21:21 CEST. It will be about one year after the September equinox in 2020, since when I have not hosted any event, due to the pandemic.

SK

 

Rovnodennosť je jeden z dvoch okamihov (alebo dní) za rok, keď existuje také miesto na rovníku, kde lúče Slnka dopadajú kolmo na zemský povrch. Rovina zemského rovníka vtedy prechádza stredom Slnka, takže ekliptika (priemet dráhy Zeme okolo Slnka na oblohu) pretína svetový rovník (čo je priemet zemského rovníka na oblohu). Ich priesečník sa volá bod rovnodennosti, teda rovnodennosť je presne ten okamih, keď obraz stredu Slnka prechádza bodom rovnodennosti.

Severná i južná pologuľa Zeme má vtedy presne polovicu svojej plochy osvetlenú Slnkom a polovicu v tieni. Preto približne vtedy sa dĺžka dňa najmenej líši od dĺžky noci. Z toho pochádza slovenský názov „rovnodennosť“ aj latinský  „aequinoctium“ a  anglický „equinox“, keďže po latinsky  „aequus“ znamená „rovnaký“ a „nox“ (genitív: „noctis“) znamená „noc“.

Jarná rovnodennosť (na severnej pologuli začína astronomická jar, ale na južnej jeseň) nastáva okolo 20.marca a jesenná (na južnej pologuli však začína jar) okolo 23.septembra. Presný okamih rovnodennosti je premenlivý. Spôsobuje to rozdiel medzi dobou otáčania Zeme okolo Slnka a 365-násobkom doby otáčania Zeme okolo vlastnej osi, a tiež priestupné roky.

V roku 2021 nastane jesenná rovnodennosť 22.septembra večer o 21. hodine a 21. minúte stredoeurópskeho letného času. Stretneme sa o 21:00 na daných súradniciach na Námestí sv. Františka v Bratislave-Karlovej Vsi, kde je nablízku rovnomenná zastávka električiek 4 a 9. Budeme spoločne čakať okamih začiatku jesene a deväť minút po ňom event skončí.

Prosím dodržať aktuálne platné protiepidemické opatrenia.

 

EN

 

Equinox is one of the two moments (or days) in a year when the Sun is exactly overhead at a point on the equatorial line. It is when the imaginary plane of Earth's equator passes the centre of the Sun, so that the ecliptic (the orbit of Earth around Sun, projected on the celestial sphere) crosses the celestial equator (which is the projection of Earth' equator). Their intersection is called the equinox point, and so equinox is the exact moment when the image of Sun's centre on the celestial sphere passes the equinox point.

In that moment, each hemisphere (Northern and Southern) of the Earth has exactly one half of its area sunlit and half in shadow. Therefore, around this moment the difference between the lengths of day and night is the smallest. The English word “equinox” and Latin “aequinoctium” originate from that fact, since in Latin “aequus” means “equal” and “nox” (genitive: “noctis”) means “night”.

The vernal equinox, when astronomical spring begins on the northern hemisphere (and autumn on the southern), occurs around 20th March and the autumnal equinox (with spring beginning on the southern hemisphere, however) around 23rd September. The exact moment of equinox varies. The variation is due to the difference between the duration of Earth's rotation around Sun and the 365 rotations of the Earth around its axis, as well as to the leap years.

In 2021, the autumnal equinox occurs on 22nd September at 21:21 Central European Summer Time (9:21 p.m. CEST). We shall meet at 21:00 at the given coordinates in Námestie sv. Františka (“St Francis Square”) in Bratislava-Karlova Ves, near the stop of tram lines 4 and 9 bearing the same name. Together, we shall wait for the exact moment when Autumn begins, and the event will finish 9 minutes afterwards.

Please observe the actually valid anti-epidemic measures.

 

Additional Hints (No hints available.)