Skip to content

<

Cachertreffen zum Sonnenuntergang

A cache by Bako Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 17 October 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

17 October 2021, 17:30 - 18:30

Treffen am Königsplatz in der Hinteren Sächsischen Schweiz 

Beim diesjährigen Familientreffen in der Sächsischen Schweiz sind mindestens 5 aktive Cacher dabei. Grund genug, um mal ein Cachertreffen zu veranstalten. Bei hoffentlich gutem Wetter wollen wir am 17. Oktober 2021 gemeinsam den Sonnenuntergang genießen, der 18 : 05 Uhr stattfindet. Das Logbuch liegt von 17 : 35 - 18 : 35 Uhr aus. Ich werde etwas Bier mitbringen, dazu solltet ihr euch vorher anmelden. Wir hoffen auf ein paar nette Cacher aus der Nachbarschaft, vielleicht auch von tschechischer Seite? Die Nationalparkverwaltung möchte auf Folgendes hinweisen: wegen der Trockenheit sind viele Bäume geschädigt, es ist überall mit fallenden Ästen zu rechnen. Und haltet das Wegegebot ein!

Auszüge aus der aktuellen sächsischen Corona-Verordnung, welche für uns relevant sind: Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen wird dringend empfohlen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll getragen werden, wenn sich Menschen im öffentlichen Raum unter freiem Himmel begegnen, ohne dass der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

 

Setkání na "Königsplatz" ve švýcarském Saxon

Na letošním rodinném setkání v Sasku-Švýcarsku je přítomno nejméně 5 aktivních poukázek. Dost důvodů k uspořádání schůzky v mezipaměti. Je-li příznivé počasí, chceme se těšit ze západu slunce dne 17. října 2021, který se bude konat 18:05. Lodní deník je z 17: 35-18: 35 hodin. Přinesu pivo, měl by ses zaregistrovat. Doufáme, že se nám podaří sehnat nějaké pěkné poutníky ze sousedství, možná i z České strany? Národní správa parku by ráda zdůraznila následující: Kvůli suchu je mnoho stromů poškozeno a očekává se, že větve budou všude klesat. A držte se na vyznačených stezkách! Výňatky ze současného nařízení o Saské koruně, které jsou pro nás relevantní: důrazně se doporučuje dodržování minimální vzdálenosti 1,5 metru od ostatních osob. Při setkávání lidí ve veřejných prostorách na otevřeném prostranství, aniž by byla dodržena doporučená minimální vzdálenost 1,5 metru, by se měl nosit kryt z tlamy.

Additional Hints (No hints available.)