Skip to content

Tvrziště Traditional Cache

Hidden : 08/21/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BRAZDA 2021

Součást závodu BRAZDA 2021

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2021, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!


Tvrziště


Proč tvrziště a proč právě tady? Protože místo, na které vás zavede tato keš, skutečně tvrzištěm být může. Nemusí, ale klidně může. Zkuste si to představit. Abyste ovšem věděli, co si vlastně máte představovat, bude nyní následovat malá citace z Wikipedie. Dokázali bychom to sice i svými slovy, ale jako definici pojmu to teta Wiki podává celkem výstižně:
Tvrziště je výraz označující místo, kde stojí nebo stála tvrz (podobně jako například hradiště – hrad, nebo městiště – město).
Z archeologického hlediska lze tvrziště, jako pozůstatek tvrze, charakterizovat jako antropogenní, tedy lidskou činností vzniklý terénní útvar. Zpravidla jej tvoří pahorek (tvořený zčásti sutí zaniklých staveb tvrze, někdy v podobě suťového kužele) obklopený pozůstatky zemního opevnění (suchý nebo vodní příkop, val), nebo v případě vodní tvrze vodní plochou.

Budeme-li předpokládat, že místo uložení keše je tvrziště, logickou úvahou dojdeme k závěru, že tady musela kdysi stát tvrz. Ano, určitě tady stála. Možná, že ne přímo úplně tady, ale místní traťový název Hrádky mnohé napovídá. Hrádek je zdrobnělina hradu, jinak řečeno malý hrad, a tvrz je středověké opevněné sídlo menšího rozsahu budované většinou drobnými feudály. Situačně je nejčastěji vázáno na vesnici nebo její blízkost. Typické opevnění tvrze představuje obvodový zemní val, suchý nebo vodní příkop a hradba různé konstrukce od polského plotu až po masivní zděnou.

Kdo na Hrádcích tvrz postavil či nechal postavit, se nám zjistit nepodařilo. Víme jen, že první písemná zmínka o Krhové, jejíž součástí Hrádky jsou, pochází z roku 1442, kdy je zmiňován jako majitel většího selského statku s dřevěným domem na Hrádcích panoš Jindřich Hudek z Krhové. Tomuto statku se říkalo “zemanství”, ale žádná zmínka o tvrzi z této doby nepochází.
V roce 1502 bylo území Krhové a tedy i Hrádků připojeno k rožnovskému panství a samostatný vladycký statek tvořila obec znovu v letech 1529 až 1542. A právě v tomto období se poprvé tvrz na Hrádcích připomíná a to konkrétně v roce 1535. Neměla však příliš dlouhého trvání a zanikla pravděpodobně už ve druhé polovině 16. století.

Jak tvrz vypadala, si můžeme dnes jen představovat.


Klidně mohla vypadat takto...


...anebo takto...

... nebo taky úplně jinak...

Přejeme příjemný lov.Zdroj:
www.wikipedia.cz


Additional Hints (Decrypt)

Unoe, qhgvan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)