Skip to content

<

Scholen in Maarn en Maarsbergen

A cache by fleurdelijs Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/07/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocache Open Monumentendag Leermonumenten

Open Monumentendag heeft elk jaar heeft een specifiek thema, in 2020 was dit Leermonumenten. Door Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) is in het kader daarvan deze geocache gemaakt, die ons meeneemt in de geschiedenis van de scholen in Maarn en Maarsbergen. De cache is een multi van circa 5 km en kan goed op de fiets gedaan worden.

Om deze geocache op te lossen, worden de coordinaten gevonden door de juiste foto bij een locatie te zoeken. Met behulp van het cijfer bij de foto kunnen de coordinaten van de laatste waypoint bepaald worden.

Let op: de waypoints zijn allemaal op openbaar terrein. Het is niet de bedoeling om prive terrein te betreden.
 

Waypoint 1
De eerste lagere school in Maarn 1921-1976 Kapelwegschool

Tot 1921 is er geen lagere school in Maarn. De kinderen gingen in de omringende gemeenten zoals Maarsbergen, Woudenberg en Austerlitz naar school. In 1921 vindt de opening van de eerste lagere school in Maarn plaats: er komt een christelijke lagere school, de Kapelwegschool.

Al gauw blijkt de school te klein. In 1925 komen er drie lokalen bij. Later breidt de school nog verder uit. Bij de Kapelwegschool is ook een aparte christelijke kleuterschool.
Zo'n vijftig jaar later, in 1976, sluit de school, omdat er een nieuwe christelijke school komt. De school wordt gesloopt, alleen het voormalige Meestershuis blijft staan. Op het terrein van de oude school worden woningen gebouwd aan de Sparrenlaan.

Foto = A

 

Waypoint 2
De tweede christelijke lagere school in Maarn 1976-1989

In 1976 wordt de nieuwe christelijke lagere school geopend. De school staat op hetzelfde terrein als de oude christelijke lagere school, tussen de Sparrenlaan en de straat waar je nu staat.
De school had een kort bestaan: in 1989 verhuizen de leerlingen naar een andere school. Het schoolgebouw wordt afgebroken en op het terrein komen woningen. De straat waaraan de school lag is vernoemd naar de school.

Foto = B

Waypoint 3
De Rooms Katholieke lagere school in Maarn 1931 – 1985 Theresiaschool

In Maarn is sinds 1921 een christelijke lagere school, maar het duurde nog tien jaar voordat er ook een rooms katholieke lagere school komt. Achter de Theresia kerk wordt een lagere school gebouwd en op 13 april 1931 ingezegend.

Omdat er steeds meer leerlingen op de school kwamen, werd in 1957 de zolderverdieping ingericht als noodlokaal. Daarna werd ook nog aan de zijkant van het schoolgebouw een noodlokaal bijgebouwd. In 1977 wordt een nieuwe rooms katholieke school gebouwd aan het Trompplein. Deze sluit in 1985 en de leerlingen verhuizen naar een andere school.

Het oude schoolgebouw achter de kerk is nog tot 1984 gebruikt als nood-politiebureau van de Rijkspolitie. Nadat het was gesloopt, werden op de vrijgekomen grond de woningen van het huidige Theresiahof gebouwd. In het nieuwere schoolgebouw op het Trompplein zit nu Reinaerde Dagcentrum De Regenboog.

Foto = C.

Waypoint 4
De eerste openbare lagere school in Maarn
1924 – 1985 Tuindorpschool

Nadat de eerste lagere christelijke school in Maarn in 1921, volgt er ook snel een openbare lagere school. Tot die tijd gingen de leerlingen op de fiets of lopend naar de openbare lagere school in Maarsbergen. De Tuindorp school begint met drie lokalen en breidt steeds uit met een extra lokaal in 1929, 1970 en 1972. Bij de school is ook een kleuterschool Het Konijnenhol. Ondanks de uitbreidingen wordt de school te klein.

Het gebouw van de Tuindorp school wordt later gesloopt.

Foto = E.

Waypoint 5
De tweede openbare lagere school in Maarn
1975 – 1985 De Bosgaard

Omdat de Tuindorpschool te klein wordt, opent in augustus 1975 een tweede openbare lagere school. Deze ligt aan het Trompplein en heeft zes klaslokalen. Er komt ook een kleuterschool. Daarmee zijn er in Maarn vanaf 1975 twee openbare kleuterscholen.

Foto = F.

Waypoint 6
De openbare basisschool in Maarn
1985-nu De Meent

In 1985 fuseren de twee openbare lagere scholen en kleuterscholen tot een nieuwe openbare basisschool. Deze is gevestigd in het schoolgebouw van de tweede openbare lagere school. Daarmee is dit een van de twee huidige scholen in Maarn.

Foto = G.

Waypoint 7
De oecumenische basisschool in Maarn 1985-nu De Ladder

In de jaren 70 wordt Maarn een stuk groter. In de Breeschotenlaan wordt een nieuwe christelijke lagere school gebouwd. De school wordt geopend in oktober 1973 en heeft zes klaslokalen.
In  1985 wordt deze school een oecumenische bassischool.  Rond deze tijd verhuizen de leerlingen van de andere christelijke lagere school en de rooms katholieke school naar deze schoollocatie. Daarmee is dit een van de twee huidige scholen in Maarn.

Foto = D.

 

Waypoint 8
De Gemeenteschool: de oudste school van de gemeente 1863-1960

Voor 1863 had de voormalige gemeente Maarn-Maarsbergen geen lagere school. De kinderen moesten in de omliggende dorpen Woudenberg, Doorn of Austerlitz naar school. De gemeente besluit een eigen school te bouwen in Maarsbergen. In en rondom Maarsbergen wonen op dat moment de meeste mensen van de gemeente. 

In 1863 start de openbare lagere Gemeenteschool met één lokaal. Naast de school is de onderwijzerswoning, 't Meestershuis. Het aantal leerlingen groeit en in 1894 komt er een tweede lokaal, in 1902 een derde en rond 1920 een vierde. Aan de overkant van de Woudenbergseweg (op de plek van de voormalige brandweerkazerne), komt een gedeeltelijk overdekte speelplaats.

In 1957 kwam er bij de Gemeenteschool ook een openbare kleuterschool,  Het Kwetternest.

Rond 1960 verandert de naam van de Gemeenteschool in openbare lagere school Merseberch.

Foto = H.

 

Waypoint 9
De Merseberchschool 1982-nu

In 1966 verhuist de kleuterschool van de Woudenbergseweg naar een nieuw gebouw elders in Maarsbergen. De lagere school verhuist in 1982 ook naar deze locatie. In 1985 gaan de kleuterschool Het Kwetternest en de openbare lagere school Merseberch samen en ontstaat de openbare basisschool Merseberch.

Foto = I.

Waypoint 10
Van opvoedingsgesticht tot Vakcollege 1921-nu

In 1912 opent Koningin-Moeder Emma het “Opvoedingsgesticht Valkenheide”. De doelgroep is jongens tussen 12 en 18 jaar die door huiselijke omstandigheden dreigen te ontsporen. Het doel is om ze zowel op te voeden als een vak te leren waarmee ze later in de maatschappij verder konden.
Eerst wordt een boerderij en tuinderij gebouwd en konden de jongens alleen een agrarische opleiding volgen. In 1919 komt er een volledige vakopleiding met, zoals het toen heette, een ambachtsschool. Alle ambachtelijke vakken kon je volgen: van loodgieter tot schoenmaker.

De ambachtsschool wordt Technische School, later Scholen Gemeenschap Maarsbergen (SGM) en heet nu Vakcollege Maarsbergen. Het oorspronkelijke hoofdgebouw op Valkenheide is afgebrand in de jaren 30.
Het Vakcollege Maarsbergen is een VMBO school voor jongens en meisjes, voor basis, kader, gemengde leerweg, vakmavo en vakhavo. De school heeft ongeveer 400 leerlingen.

Foto = J.  

-----------------------------------------------------

Vul nu de gevonden cijfers in om de eindlocatie te vinden.

N 52 (C), (B) (H + I) (F)

E 5 (D - A) (E - I), (G – (D + H)) (E) (J + H)

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Cynagraonx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)