Skip to content

Historie šifer: Myszkowskiho transpozice Mystery Cache

Hidden : 09/11/2021
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O šifře

Myszkowskiho transpozice se jmenuje po svém vynálezci Émile Victor Théodore Myszkowskim, který ji v roce 1902 publikoval ve své knize Cryptographie Indéchiffrable. Myszkowski byl v té době již penzionovaným plukovníkem francouzské armády a ve své knize (mylně) dokazuje její neprolomitelnost.

Jak název napovídá, jedná se o transpoziční šifrovací schéma, což znamená, že jednotlivé znaky zprávy mění svou pozici v textu podle určitého klíče. Tímto klíčem je heslo, jehož jednotlivá písmena určují pozice sloupců.

Pro naše naše účely použijeme jako heslo autorovo příjmení MYSZKOWSKI a budeme jím šifrovat zprávu "ALFRED DREYFUS JE NEVINEN".

Nejprve si napíšeme zprávu do bloku pod sebe tak, aby bylo na každém řádku stejně písmen jako má heslo a případně doplníme poslední řádek náhodnými znaky do celého bloku, tzn.

A L F R E D D R E Y
F U S J E N E V I N
E N X Q X Q X Q X Q

Písmena hesla seřadíme podle abecedy a očíslujeme je ve vzestupném pořadí:

I K M O S W Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8

Takto získaná čísla napíšeme pod odpovídající písmena hesla. V případě, že se některé písmeno opakuje vícekrát je pro něj vždy stejné číslo. Pro zvolené heslo to vypadá takto:

M Y S Z K O W S K I
3 7 5 8 2 4 6 5 2 1

Tato čísla si ve stejném pořadí přepíšeme nad sloupce otevřeného textu:

3 7 5 8 2 4 6 5 2 1
A L F R E D D R E Y
F U S J E N E V I N
E N X Q X Q X Q X Q

Text ve sloupích, s různými čísly je přepisován směrem dolů, ale s opakujícími se písmeny je přepisovaný zleva doprava. Např. pro sloupec s číslem 1 to tedy bude "y n q", ale pro sloupce s čísly 5 to bude "f r s v x q", tedy střídavě 1. a 2. (případně další) sloupce s tímto číslem. Výsledkem je tedy zašifrovaný text:

ynqee eixxa fednq frsvx qdexl unrjq

Postup dešifrování je takový, že se nadepíší čísla sloupců podle hesla a v pořadí jak jdou v zašifrovaném textu písmena za sebou se připisují pod jednotlivé sloupce. Tam kde se číslo vyskyje pouze jednou, se prostě přepíší pod sebe a tam, kde se číslo vyskytuje vícekrát se přepisují postupně pod jednotlivé výskyty zprava doleva. Také je důležité si spočítat délku zapisovaných sloupců, což je počet znaků šifrového textu dělený délkou hesla, v tomto případě tedy 30 znaků zprávy / 10 znaky hesla = 3 řádky. Pro názornost si předvedeme jak to vypadá pouze pro sloupce s čísly 1 a 2:

3 7 5 8 2 4 6 5 2 1
    e    e y
    e    i n
    x    x q

O keši

Pro získání souřadnic této keše budete muset rozluštit následující šifru. Jako heslo slouží francouzský výraz pro důstojníka. Po jejím vyluštění získáte heslo, které zadáte na stránce http://gc.rozen.cz/GC9G6H4. Pokud bude správně, získáte nejen souřadnice finálky, ale i hint pro její nalezení.

mjyxn hhxri oldal ejeae nmmxp zesil ex

Přeji hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2021

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2021, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (Decrypt)

nm cb birerav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)