Skip to content

GGX - De gezant van de koning Event Cache

Hidden : Saturday, 10 September 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

10 September 2022, 08:00 - 23:00

Banner GGX

Centrum Gent, 18 december 2021, 07u28.

Het is al laat, of in mensentermen al een aanvaardbaar uur om aan de dag te beginnen, en Bertus is moe. Hij heeft de hele nacht buiten de stad rondgetrokken om een paar overblijvers van zijn kleine volkje nog eens te bezoeken en informatie te sprokkelen over de vraag die hem al een paar maanden bezighoudt. Hij is echter ook tijdens deze ronde niets wijzer geworden. Gelukkig maken kabouters zich niet snel echt zorgen.

Terwijl Bertus de lange trap in de muur begint te beklimmen, overdenkt hij wat hij straks in het grote verhalenboek gaat schrijven over deze dag. Hij kijkt, op weg naar zijn bedstee, nog even door de spleet in de oude muur die al generaties lang een blik op de mensenwereld toelaat. Hij ziet dat in de verte in het park de bomen volledig kaal geworden zijn. De winter is op komst. "Nu ja, winter...", denkt Bertus. Ook ziet hij dat het waarschijnlijk weer een heel stille dag zal worden in de stad en dat hij dus een zeer welverdiende en stille dagrust tegemoet gaat.

Hij hoort in de eerste bedstee het zachte gesnurk van zijn kinderen, en wanneer hij de deurtjes van zijn stee opentrekt draait zijn kaboutervrouwtje zich om, terwijl ze zachtjes "Je bent laat!" fluistert. Bertus antwoordt: "Ik vertel het straks wel...". Hij gaat liggen, en nog voor zijn baard tot rust gekomen is, vallen zijn piepkleine oogjes al dicht.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Terwijl Bertus in een diepe slaap glijdt, wil ik, de verteller van dit verhaal, van de gelegenheid gebruik maken om één en ander te kaderen. Ook al werden vele details van het leven en werk van de kabouters lang geleden door een bekend Nederlands kabouterantropoloog reeds te boek gesteld, toch lieten de kabouters destijds niet heel veel los over de hiërarchische structuur waarin zij leven.

Bertus is de 5e generatie van een gerenommeerde kabouterfamilie. Deze familie verblijft al vele generaties in één van de historische gebouwen van Gent. Bertus is, net zoals zijn voorvaderen, koninklijk gezant voor dit deel van het kabouterrijk. Zijn vader had deze verantwoordelijkheid vóór hem, en zo ook zijn grootvader, en dat dus al 5 generaties lang.

Het is misschien goed om ook al één en ander te duiden rond dat koninklijk gezantschap en de indeling van het kabouterrijk. Elke regio, die ongeveer zo groot is als een mensenprovincie, heeft een kabouterraad. Mannelijke kabouters mogen daar vanaf hun 75e levensjaar tot toetreden na een veeleisend ontgroeningsproces (vrouwelijke kabouters hebben eveneens een raad, de zogenaamde huisraad, maar over toetreding en werking van deze raad is niet veel meer bekend dan dat hij bestaat - en dit zal ook na dit schrijfsel niet veranderen).

Elke kabouterregio maakt deel uit van een groter gebied, een zogenoemde Kabouter-Gouw. De gouw waar we ons bevinden heet Zuid-West Dietsenland. Het ligt min of meer in de driehoek gevormd door Le Havre in Frankrijk, Trier in Duitsland en Rotterdam in Nederland. Elke gouw heeft een hoofdplaats. De hoofdplaats van Zuid-West Dietsenland is Gent, en dat al sinds het midden van de 14e eeuw volgens de mensenkalender.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Gent, 18 december 2021, 20u31.

Maartje schuifelt een beetje op haar kabouterstoel. Ze heeft net de tafel afgeruimd en de kinderen aan het werk gezet met een praktische schoolopdracht waar ze wel een paar uur zoet mee zullen zijn. Kabouters doen immers aan thuisscholing, maar daar gaan we het hier voorlopig niet over hebben.

Bertus komt de woonkamer binnen en draagt al zijn winteruitrusting met zich mee. Hij gaat duidelijk weer op pad. Maar eerst gaat hij zitten en schenkt voor zijn vrouw en zichzelf een kopje verkwikkende thee in.

Hij steekt van wal. "Ik ben gisteren weer niets te weten gekomen. Ook de boskabouters en de boerderijkabouters wisten me geen nieuws te vertellen. Ze hebben alle trekvogels uit het noorden aangesproken die ze konden vinden, maar geen enkele heeft hem gezien of iets over hem gehoord sinds hij dit voorjaar vertrokken is uit Gent. Er werden ondertussen zelfs een paar vossen naar het oosten gestuurd om contact te leggen met de alsmaar dichter komende wolvenroedels. Die hebben naar verluidt eind november al huilend de vraag gesteld van roedel naar roedel, tot diep in Noord-Oost Dietsenland, maar die kregen ook daar geen antwoord op de vraag waar Marius zou kunnen zijn!". En hij besluit met een zucht: "Hij had nu ondertussen al bijna 3 maanden terug thuis moeten zijn...".

_____________________________________________________________________________________________________________________

Marius is de broer van Bertus, en is net zoals Bertus koninklijk gezant voor Zuid-West Dietsenland. Koninklijke gezanten werken altijd in paren; altijd 2 broers. Bertus en Marius Kraakwilg zijn de 5e generatie van een bloedlijn die al generaties lang gezinnen met twee zonen voortbrengt.

Zoals U in de antropologische schrijfsels van 40 jaar geleden kan lezen is een kaboutergezin nogal traditioneel georganiseerd. Zo ook de kaboutermaatschappij in het algemeen. Daarom valt de eer van koninklijk gezant enkel te beurt aan families waarvan de beide kinderen zonen zijn. De familie Kraakwilg is dus al 5 generaties door de vertegenwoordigers van de kabouterraden van Zuid-West Dietsenland aangesteld als archivaris en koninklijk gezant/rapporteur voor de gouw.

Koninklijke gezanten hebben 2 belangrijke verantwoordelijkheden. Zij houden zich op dagelijkse basis bezig met wat wij mensen geschiedschrijving en archivering van feiten zouden noemen. Hun tweede taak is echter de belangrijkste: als gezanten van de kabouterkoning brengen ze geregeld een bezoek aan het koninklijk hof. Ze verzorgen daarbij de communicatie tussen de kabouterraden van de regio's binnen hun gouw, en tussen de verschillende gouwraden en de koning en het hof.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Het volledige verhaal kunnen jullie lezen op onze website!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Banner GGX

GGX - De gezant van de Koning - Details betreffende het Event

Op GGX vieren we eindelijk onze 10de verjaardag. Over wat er die dag allemaal te gebeuren staat gaan we nu nog niet veel lossen. De komende weken zal deze listing en het bovenstaande verhaal jullie meer en meer details, van wat er op 10 september te gebeuren staat, prijsgeven. Weet dat er al zeker één verrassing in de pijplijn zit! Voorlopig starten we echter met deze summiere agenda, maar zij die ons kennen weten dat we de dag zeker zullen afsluiten met een cache en een BBQ.

08:00 De event locatie gaat open en de GGS verwelkomt jullie met een gratis kopje koffie!

23:00 De event locatie gaat dicht en de GGS wenst de laatsten een goede nacht!

GGS Logo

 

 

 

Met Gentsche Geo Groeten,

De Gentsche Geokasjing Sosseteit

Additional Hints (No hints available.)