Skip to content

Po stopách KHB - Vikář Jan Brůžek Multi-cache

Hidden : 10/23/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

VIKÁŘ JAN BRŮŽEK

Úvodní souřadnice nás zavedou na starý hřbitůvek u kostela Narození sv. Jana Křtitele, kde nalezneme skromný náhrobek kněze a vlastence, vikáře Jana Brůžka.

"Tu odpočívá zdejší duchovní pastýř, biskupský vikář, konsistorní rada, učitel Karla Havlíčka Borovského JAN BRŮŽEK, narozen v Praze 21. června 1787, zemřel v Přibyslavi 27. listopadu 1845."

Dne 31. října 1821 odpoledne - po ranním narození - pokřtil tehdejší farář borovské fary Jan Brůžek Karla Havlíčka, druhorozeného syna místního kupce Matěje Havlíčka a jeho ženy Josefy Dvořákové z Horní Cerekve.

Jan Brůžek měl na malého Karla rozhodující vliv a byl mu dokonce bližší než rodiče, kteří vzpurného syna doma nezvládali. Karel si k přísnému a vzdělanému muži brzy vybudoval silný vztah. Farář, který ve vzdorovitém a neposlušném chlapci poznal výjimečné vlohy a nevšední povahu, se stal určující autoritou Havlíčkova dětství.

"Zatímco rodiče si s Karlem často nevěděli rady, zahrnovali ho výčitkami a tresty, páter Brůžek zůstával vlídný. Chlapec za ním od malička běhal jako pes, který hledá sucho a teplo. Začal Brůžkovi ministrovat. Na jeho faře i zahradě trávil prázdniny. Dal se jím přesvědčit, že člověk má hodně znát. Zlepšil si časem i prospěch. Se svými mimořádnými intelektuálními schopnostmi získal pak osobním studiem mimo školu rozsáhlé znalosti Bible, dějepisu, matematiky. Samozřejmou ochotou sloužit bližním se mu Brůžek stal lidským vzorem. I on, Karel, musí být jednou knězem, rozhodl se."

Ovlivněn Brůžkovým příkladem Havlíček vstoupil do kněžského semináře „se srdcem planoucím pro církevní službu". V semináři však prošel krizí, vystoupil z něho a stal se sarkastickým kritikem kléru.

Faráře Brůžka si však Havlíček i v pozdější době vážil jako vzdělaného a lidového kněze. Za svým učitelem vytrvale chodil na přibyslavskou faru. Páter Brůžek sloužil v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi od roku 1839 až do své smrti v roce 1845. V době Brůžkova skonu bylo Havlíčkovi 24 let.

 
 
Stage 1 - Náhrobek vikáře Jana Brůžka (N 49° 34.566 E 015° 44.262)

Náhrobek si pozorně prohlédněte a uctěte jej alespoň krátkou chvilkou ticha.
Nicméně tady žádné indicie hledat nebudeme a přesuneme se ke dvěma náhrobkům vpravo.

ABCD = Pod křížem na pamětní desce nalezněte jeden letopočet, který se tu opakuje dvakrát.
E = Počet písmen křestního jména zlatým písmem na první řádce pod sochou Jéžíše
F = Počet písmen příjmení zlatým písmem na první řádce pod sochou Jéžíše

Stage 2 - Starý hřbitůvek za kostelem (N 49° 34.542 E 015° 44.259)

Nemohu si odpustit nepozvat vás také na druhou stranu za kostel. Nachází se tu několik letitých náhrobků a nabízí se tu moc hezký výhled přes hřbitovní zeď.
Nás bude pro zjištění finálních souřadnic zajímat deska zapuštěná do zdi o čtyřech slovech.

G = Počet písmen prvního slova desky zapuštěné do zdi
H = Počet písmen druhého slova desky zapuštěné do zdi
I = Počet písmen třetího slova desky zapuštěné do zdi
J = Počet písmen čtvrtého slova desky zapuštěné do zdi

Finální souřadnice:
N 49° 34 . (E-A) (F) (B-C)
E 015° 44 . (G-J) (H) (D+I-H)

Přeji vám příjemnou procházku a omlouvám se za trochu nešťastné uložení keše - na původně zamýšleném místě jsem se bohužel nacházel v kolizi.

 
Tato keš je FTF friendly!
Každý, kdo odloví keš v den publikace (tj. 30.10.2021),
má nárok logovat svůj nález jako FTF.-)

Additional Hints (Decrypt)

H míqxl / cbq fgebzrz / cbq xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)