Skip to content

Grad Kozlov rob Traditional Geocache

Hidden : 11/18/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO: Kamen na kamen ... grad ;) NE TIKAJ, PREMIKAJ ...  KAMNOV V ZIDU! Geocache je skrit tako, da se NE dela škoda gradu.
ENG: Stone by stone ... castle ;) DO NOT TOUCH, REMOVE stones in the wall! Geocache is hidden in a way no damage is done to the castle.


sloeng

 

eng

SLO:

Kopasta vzpetina Kozlov rob sredi Tolminske kotline ima pestro zgodovino. Ruševine na vrhu hriba so ostaline nekoč najpomembnejšega gradu na Tolminskem.

Za lastništvo Kozlovega roba so se v srednjem veku potegovali mnogi pomembni fevdalci: oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto Čedad, Benečani in nazadnje Habsburžani. Najstarejši vir z omembo prvega grajskega grofa sega v leto 1188, posebej je leta 1194 v sklopu gradu omenjena kapela sv. Martina. Varovanje gradu je deželni glavar zaupal močnim plemiškim rodbinam. Od 12. do 17. stoletja so iz grajskih utrdb obvladovali Tolminsko, zlasti pomembne prometne poti.

Grajsko stavbo sta poškodovala potresa leta 1348 in 1511. Konec 16. stoletja so grad še prenavljali, po letu 1651, ko so tolminsko gospostvo in glavarstvo prevzeli Coroniniji, pa so grad dokončno opustili in v mestu Tolmin zgradili novo grajsko poslopje, v katerem delu danes domuje Tolminski muzej.

Med prvo svetovno vojno je bila med ruševine gradu postavljena ključna opazovalna točka za obrambo t. im. tolminskega mostišča. Od 90. let prejšnjega stoletja so se ostanki gradu sanirali in uredili v razgledno točko, s katere je čudovit razgled na Tolminsko kotlino in okoliške vrhove. Ruševine gradu so razglašene za kulturni spomenik, celoten grajski hrib pa je postal priljubljeno rekreacijsko območje, povezano tudi z zgodovinsko in naravoslovno potjo.
Vir: Tolminski muzej

Na poti na grad pa ne pozabite na EarthCache Baški dolomit GC84YAR. ;)ENG:

The hill Kozlov Rob in the middle of the Tolmin basin presents a colorful history. The ruins on the top of the hill are the remains of the once most important castle in the Tolmin area.

Many powerful feudal lords, the Aquileian Patriarchs, the Counts of Gorizia, the Town of Cividale, the Venetians and finally the Habsburgs, all made a bid for power over the hill Kozlov Rob during the Middle Ages. The oldest source mentioning the first count of the castle dates back to 1188, and in 1194 the St. Martin's Chapel as a part of the castle was mentioned. For the protection of the castle powerful noble families were assigned by the provincial governor. From the fortress of the castle, the Tolmin area and especially the important roads were controlled between the 12th and 17th centuries.

The castle building was damaged by earthquakes in 1348 and 1511. At the end of the 16th century, the castle was still being renewed. After 1651, when the Coronini's took over the Tolmin nobility and governorship, the castle was finally abandoned and a new one was built in the town of Tolmin, a part of which now houses the Tolmin museum.

During World War I the ruins of the castle were arranged as a key observation point for defending the so-called Tolmin Bridgehead. Since the 90s of the former century, the remains of the castle have been restored and fixed up as a viewpoint, from where there's a breathtaking view on the Tolmin basin and the surrounding hills as well. The ruins of the castle are proclaimed a cultural monument. The entire hill Kozlov Rob became a popular recreation area, bound also with a historical and natural path.Source: Tolmin museum

On your way to the top don't forget to solve EarthCache Baški dolomit GC84YAR. ;)


 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

FYB: mvq - ar havphw va ar cerzvxnw xnzabi // RAT: jnyy - qb abg erzbir gur fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)