Skip to content

Osudoví Havlíčkovi muži - Jan Büttner Traditional Cache

Hidden : 11/20/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V životě člověka se mnoho událostí děje zcela náhodně, ale mnoho náhodného každého z nás nasměruje někam zcela jinam. Je na nás a na lidech, které potkáváme, jak dopadnou tato setkání a jak ovlivní další život člověka.

Chtěla bych Vás seznámit s několika osobnostmi, které výrazně ovlivnily život Karla Havlíčka Borovského.

 

Jan Büttner

 byl kanovník staroboleslavský, rektor arcibiskupského semináře v Praze, probošt kostela Všech svatých v Praze a redaktor Časopisu pro katolické duchovenstvo.

Když Karel Havlíček vstupuje do semináře, vstupuje tam s horoucím přesvědčení, že povolání kněze je pro něj a jeho národ tím pravým posláním.

Toto přesvědčení vyjadřuje v dopise své matce:

15. března 1840:

„. .. Milá maminko, Modli se za mne jenom o to, aby Bůh udělil požehnání při volbě stavu mého. Nemohu ničím jiným státi se než knězem, všecko ostatní se mně téměř příčí a oškliví; ale chci býti knězem se vší opravdovostí a proto doufám, že pro tento dobrý úmysl Bůh milost svou přičiní k tomu, k čemu my lidé dáti můžeme toliko snahu svou. A kněz, když činí toliko'co může, jest věru nejspokojenějším člověkem na světě.“

Vlastenecký zápal, jenž tehdy celou jeho- mysl uchvacoval, nalezl tu mnoho příbuzných duší; bylit' mezi chovanci tehdejšími mladíci, kteří později prosluli činností spisovatelskou: Vácslav Zikmund, Inocenc Frencl, V. Kratochvil, děkan Kasper, Fr. Mudra a Fr. Řezáč byli tehdy mezi předními žáky v rozličných rocích a stali se, zvláště poslední dva, Havlíčkovi milými druhy.

Ale velmi brzy Havlíček zjitil, že české vlastenectví je v semináři hodnoceno jako závadné. Je autorem české gratulace studentů prvního ročníku bohosloví k svátku profesorům Janu Mařanovi a Janu Smutkovi. Především páter Mařan se cítil tímto blahopřáním poškozen a distancoval se od podezření, že by byl snad český vlastenec. Havlíčkovi se odměnil špatnou známkou z hebrejštiny. Ta se stala záminkou vyloučení Havlíčka ze studia. 

Následoval již jen německy psaný soukromý list poslaný Havlíčkovi do Německého Brodu.

Milý Havlíčku!

Poněvadž jste za svého pobytu v semináři velmi málo povolání k stavu duchovnímu jevil, zabýval se více předměty mimo obor nauk theologických a proto jste dostal z nedostatkul pilnosti druhou známku z hebrej. jazyka a z výkladu St. Zákona, poněvadž jste “krom toho velmi lehké zásady jevil, vidělo se Jeho arcibiskupské Milosti po zprávě o chování alumnův vyloučiti vás ze semináře.

V Praze, dne 7. září 1841.

Jan Büttner, rektor.

Dovoluji si vás pozvat na procházku po červeně značené turistické stezce. Protože pro "havlíčkovskou" sérii nemůže být lepšího umístění ... červené a bílé pruhy turistických značek k tomu vysloveně vyzývají! Stezka vede mezi Mladečskými a Javoříčskými jeskyněmi. Já Vás ale zvu jen na její kousek,který vede mimo frekventované cesty.

Additional Hints (Decrypt)

h xzrar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)