Skip to content

Vägen till Maggböle träsk 2 Traditional Cache

Hidden : 12/04/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Vägen till Maggböle träsk 2

 

Reitti Maggböle träskille kulkee aivan pronssikautisten muinaishautojen sivuitse.

Pronssikausi oli esihistorian aikakausi, jolloin pääasiallinen metalli aseiden ja työkalujen valmistamisessa oli pronssi. Pronssia alettiin valmistaa Lähi-idässä noin 3700 eaa., josta taito levisi Eurooppaan noin 3300 eaa. Suomen pronssikauden katsotaan alkaneen noin vuonna 1500 eaa. ja kestäneen n. vuoteen 500 eaa. Pronssikautta edelsi kalkoliittinen kausi ja sitä seurasi rautakausi.

Länsi-Suomessa rannikolla rakennettiin pronssikaudella hiidenkiukaita, hautaröykkiöitä, joiden sisällä oli alkujaan sisäkkäisiä kehiä. Niihin haudattiin päälliköitä, aluksi polttamatta, myöhemmin yhä useammin polttohautaamalla. Tämä tapa oli Skandinavian vaikutusta ja kertoi ehkä Ruotsista saapuvasta siirtolaisuudesta. [Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Pronssikausi]


Vägen till Maggböle träsk går alldeles bredvid bronsålderns forngravar.

Bronsåldern var en era av förhistoria, då huvudmetallen i tillverkningen av vapen och verktyg var brons. Brons började tillverkas i Mellanöstern omkring 3700 f.Kr., varav skickligheten spred sig till Europa omkring 3300 f.Kr. Den finska bronsåldern anses ha börjat omkring 1500 f.Kr. och varade i omkring 500 f.Kr. Bronsåldern föregicks av den kalkolitiska perioden och följdes av järnåldern.

I Västra Finland byggdes gravrösen vid kusten under bronsåldern, som ursprungligen hade häckad omkrets inuti. Mästare begravdes i dem, till en början utan bränning, senare alltmer kremering. Denna vana var influerad av Skandinavien och talade kanske om migration som kom från Sverige. [Källa: fi.wikipedia.org/wiki/Pronssikausi]


The route to the Maggböle träsk runs right next to the Bronze Age ancient tomb cairns.

The Bronze Age was an era of prehistory, when the main metal in the manufacture of weapons and tools was bronze. Bronze was started to be made in the Middle East around 3700 BC, from where the skill spread to Europe around 3300 BC. The Finnish Bronze Age is considered to have begun around 1500 BC. and lasted about to 500 BC. The Bronze Age was preceded by the Calcolithic period and was followed by the Iron Age.

In Western Finland stone cairns, in Finnish hiidenkiukaat, were built on the coast during the Bronze Age, which originally had nested perimeter inside. The masters were buried in them, at first without burning, later more and more often by cremation. This habit was influenced by Scandinavia and perhaps told of the arrival of migration from Sweden. [Source: https://fi.wikipedia.org/wiki/Pronssikausi]

Additional Hints (Decrypt)

Xhhfv / Tena / Fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)