Skip to content

Osudoví Havlíčkovi muži - Vojtěch Deym Traditional Geocache

Hidden : 01/10/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V životě člověka se mnoho událostí děje zcela náhodně, ale mnoho náhodného každého z nás nasměruje někam zcela jinam. Je na nás a na lidech, které potkáváme, jak dopadnou tato setkání a jak ovlivní další život člověka.

Chtěla bych Vás seznámit s několika osobnostmi, které výrazně ovlivnily život Karla Havlíčka Borovského.

Vojtěch Deym

Vojtěch Albert Rudolf hrabě Deym ze Stříteže se narodil 5. prosince 1812 v Hostinném. Byl český a rakouský šlechtic a politik. Byl předsedou Svatováclavského výboru. Během revolučního roku 1848  se zapojil do politiky. V březnu 1848 se stal předsedou Svatováclavského výboru a od dubna 1848 byl místopředsedou z něj utvořeného Národního výboru. Byl aktivní v politickém tisku, vydával Národní noviny jako nový český deník, v němž působil Karel Havlíček Borovský. Byl také majitelem obranného sboru Svornost, kterému velel Karel Drahotín Villani.

Ve volbách roku 1848 byl zvolen na ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod Nový Bydžov. Profesně se uvádí jako soukromník. Patřil k českému politickému táboru, Národní straně (staročechům).

Po rozpuštění sněmu roku 1849 odešel z politiky. Žil na svém panství v Poutnově. Zemřel v únoru 1863.

Společně s Karlem Havlíčkem žádali o vydavatelské oprávnění a vzápětí přivedli na svět vůbec první český deník, Národní noviny. Ty se objevily na pultech knihkupectví a na kavárenských stolcích hned 5. dubna 1848. Deym na základě pouhé ústní dohody vložit do projektu 20 000 zlatých, zaplatil nezbytnou kauci a byl připraveni uhradit případné ztráty, kdyby se věc nezdařila. Národní noviny však byly výdělečné a Havlíček brzy Deyma vyplatil.

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

i ueapv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)