Skip to content

Pabrėžos kelias – Kretinga Traditional Cache

Hidden : 05/31/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LT] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) mokslininkas, botanikas, pedagogas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas, botanikos ir geografijos terminų kūrėjas, bibliofilas, kunigas, pranciškonas, pamokslininkas, liaudies gydytojas.

Jurgis Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose, Lenkimų parapijoje, 1794–1796 m. studijavo Varnių kunigų seminarijoje. Per savo gyvenimą J. A. Pabrėža tarnavo šešiose žemaičių krašto parapijose: Šiluvoje (1796–1798), Raudėnuose (1798–1799), Tveruose (1799–1801), Plungėje (1801–1807), Kartenoje (1807–1817), Kretingoje (1817–1849, mokytojas, mokyklos kapelionas, pamokslininkas, mokslininkas, liaudies gydytojas). Kalviuose J. A. Pabrėžos atminimui stovi medinė skulptūra, o klėtelėje jam skirta viena kamara. 2022 m. Klaipėdoje atidarytas J. A. Pabrėžos sensorinis sodas.

J. A. Pabrėžos atminimas ir šiandien gyvas: žemaičiai jį laiko šventuoju, nes ne vienas prie jo kapo Kretingoje yra patyręs stebuklų. Žmonės čia ateina pasimelsti, paprašyti užtarimo ligai ištikus ar dėl kasdienių reikalų. Net ir eilinėmis dienomis prie jo kapo nuolat dega žvakės, o Vėlinių ir Visų šventųjų dienomis koplytėlė skęsta žvakelių jūroje.

[EN] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) scientist, botanist, pedagogue, creator of the Samogitian common language, creator of botanical and geographical terms, bibliophile, priest, Franciscan friar, preacher, folk doctor.

Jurgis Pabrėža was born in 1771 january 15 in Večiai, Lenkimai parish; 1794–1796 studied at the Varniai Priest Seminary. During his lifetime,  J. A. Pabrėža served in six parishes in the Samogitian region (in Samogitia / Žemaitija): Šiluva (1796-1798), Raudėnai (1798-1799), Tverai (1799-1801), Plungė (1801-1807), Kartena (1807-1817), Kretinga (1817-1849, teacher, school chaplain, preacher, scientist, folk healer). In Kalviai, a wooden sculpture stands in memory of J. A. Pabrėža, and in a garner one of its rooms is dedicated to him. 2022 in Klaipėda was opened the sensory garden of J. A. Pabreza.

The memory of J. A. Pabrėža is still alive today: he is considered a saint by the Samogitians, as many people have experienced miracles at his tomb in Kretinga. People come to pray, to ask for intercession in case of illness or for everyday affairs. Even on ordinary days, candles are always lit at his tomb, and on All Souls' and All Saints' Days, the chapel is drowned in a sea of candles.

[LT] - Pastabos:

 • Pabrėžos kelio lobiukus rasite visose su šia asmenybe susijusiose vietovėse.
 • Išsamiau apie J. A. Pabrėžą
 • Kretingoje, šioje vietoje visus savo rūpesčius, problemas ir skausmus atiduokite į Dievo rankas. Patikėkite, Jis viską išspręs daug geriau, negu jūs galite įsivaizduoti.
 • Turėkite rašiklį.
 • Magnetinis.

[EN] - Notes:

 • You will find the treasures of Pabrėža's Way in all the places associated with this person.
 • More about J. A. Pabrėža
 • In Kretinga, in this place, leave all your worries, problems and sufferings in the hands of God. Believe that He will help you and solve your problems much better than you can imagine.
 • Have a pen.
 • Magnetic.

Additional Hints (Decrypt)

[LT] - Wbxhob xryvnf, qršvar. Gvx ahbynaxvnwnz qhbgn ertrgv [EN] - Fg. Wnzrf Cbzrenavna jnl, evtug. Bayl gur uhzoyr ner noyr gb frr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)