Skip to content

9US Celebrate International Geocaching Day 2022 Event Cache

This cache has been archived.

9 Usual Suspects: Archiving

More
Hidden : Saturday, 20 August 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

20 August 2022, 14:00 - 18:00

9 Usual Suspects invite you to join them in the beautiful Nantlle Valley to celebrate International Geocaching Day, a repeat of previous years successful events with new games, puzzles, activities and competitions, fun for everyone.

Love trackables? Have you a Geocoin and TB collection? Bring it along and show it off. This years challenge is to get more than 2019's record of 294 trackables logged/dipped into this Event.....…

Where: Plas Gwernoer, Nantlle

When: 20th August, 2022

Time: 2.00pm-6pm (the bar will remain open until the last person leaves!)

Team Selection: 2.30pm

Games Start Time: 3pm

BBQ: 5pm

Trackable Raffle Draw: 5.30pm

All refreshments are free, including BBQ, with coffee, tea and soft drinks available on a ‘self service’ basis through out the event. To help us with planning and catering for the day please could you log ‘will attends’ in advance and include number of persons that will be attending.

Announcements will be made to keep everyone updated on any changes.

We have very basic camping available and space for the odd caravan/motorhome, please message us for details.

Also note we are a working small holding and do have chickens, geese and sheep so no unruly dogs!

Let's celebrate International Geocaching Day with an afternoon of fun, games and plenty of geo-chat.

*******************************************************

20 Awst 2022, 14:00 - 18:00 

Mae'r 9 Usual Suspects yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn harddwch Ddyffryn Nantlle i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Geocachio, sy'n ailadrodd digwyddiadau llwyddiannus y blynyddoedd blaenorol gyda gemau, posau, gweithgareddau a chystadlaethau newydd a hwyl i bawb. 

Caru Trackables? Os pes gennych chi gasgliad o Geocoins neu TBs? Dewch a nhw i ddangos. Yr her eleni yw cael mwy na record 2019 o 294 o rhai wedi’u mewngofnodi i’r Digwyddiad hwn.....

 

 Lle: Plas Gwernoer, Nantlle

  Pryd: 20fed Awst 2022

  Amser: 2.00pm-6pm (bydd y bar yn aros ar agor nes i'r person olaf adael!) 

  

Dewis Tîm: 2.30pm 

Dechrau'r Gemau: 3pm 

Barbeciw: 5pm 

Raffl y Trackable: 5.30pm 

 

Mae’r holl luniaeth am ddim, gan gynnwys barbeciw, gyda choffi, te a diodydd meddal ar gael ar sail ‘hunanwasanaeth’ drwy gydol y digwyddiad. 

 

Er mwyn ein helpu i gynllunio ac arlwyo ar gyfer y diwrnod, a fyddech cystal â chofnodi ‘bydd yn mynychu’ ymlaen llaw a chynnwys nifer y bobl a fydd yn mynychu. 

 

Bydd cyhoeddiadau'n cael eu gwneud i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am unrhyw newidiadau. Mae gennym wersylla sylfaenol iawn ar gael a lle ar gyfer ambell garafán/cartref modur, anfonwch neges atom am fanylion.

 

 Sylwch hefyd ein bod yn dyddyn sy'n gweithio ac mae gennym ni ieir, gwyddau a defaid felly dim cŵn afreolus! Dewch i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Geocachio gyda phrynhawn o hwyl, gemau a digon o geo-sgwrs.

Additional Hints (No hints available.)