Skip to content

GeoSlovácko 2023 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 19 August 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

19 August 2023, 10:00 - 21:00

 

 

 

Vítejte v srdci Slovácka - v Uherském Hradišti!

 

Rádi bychom přivítali co největší geokomunitu v Uherském Hradišti a naplno si tak užili event GeoSlovácko 2023!

Inspirace pro GeoSlovácko vznikla z našeho malého GeoPlkání, kde se pravidelně scházíme s našimi geokamarády a plkáme o různych radostech i starostech a to nejen z geocachingového světa.

 

CO NA VÁS BUDE NA GEOSLOVÁCKU ČEKAT?

Hlavní event bude probíhat v sobotu 19. 8. 2023 od 10:00 hod. do 21:00 hod. v samotném srdci Slovácka, v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech.

Hlavní potkávácí místo bude před Slováckou búdou, která krásně zdobí prostory Smetanových sadů.

Na místě pro vás bude připravený nejen geoprogram (vč. nových tematických lab keší), ale také kulturní část, občerstvení a mnoho dalšího. Program se bude průběžně upřesňovat.

Vstupné na samotný event je zdarma.

Poblíž místa konání eventu je dostupných několik parkovišť a to i těch zdarma (viz waypointy, které se budou pravidelně aktualizovat).

Pokud budete mít zájem v Uherském Hradišti setrvat o něco déle, je zde několik možností ubytování. Organizátoři ubytování nezajišťují.

 

A CO E-SHOP?

Můžete se samozřejmě těšit na unikátní geocoiny, tématická CWG, eventová trička, atp. E-shop je otevřený do 12. 8. 2023 a objednávat můžete zde [https://eshop.geoslovacko.cz].

 

KDE NAJDU INFORMACE?

Doporučujeme si dát Will Attend a sledovat announcementy. Případně budeme postupně zveřejňovat informace také na našem webu www.geoslovacko.cz.

 

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Pokud máte nějaké otázky, případně nějaké tipy a podobě, neváhejte nám napsat na message centrum profilu geoslovacko.

 

CO DALŠÍHO V UHERSKÉM HRADIŠTI?

Uherské Hradiště je královské město, které přináši nespočet zážitků, od úchvatné gastronomie, přes kulturní akce, jízdu po Baťově kanálu, krásnou krajinu v okolí, vinařské slavnosti až po skanzen Rochus. To vše a mnohem více se nachází v samotném srdci Slovácka, jak se Uherskému Hradišti přezdívá. Ale jedno mu prozatím chybí - pořádný geoevent!

Jako inspirace, co všechno tady můžete zažít, doporučujeme shlédnout spot o městě.

 

Budeme se na všechny geokamarády těšit a věříme, že se potkáme v co největším počtu!

 

 

 

Welcome to the heart of Slovácko - Uherské Hradiště!

 

We would like to welcome everyone from the geocommunity to Uherské Hradiště and enjoy the GeoSlovácko 2023 event to the fullest!

The inspiration for GeoSlovácko came from our small GeoPlkání events, where we regularly meet with our geo friends and chat about various joys and worries, not only from the geocaching world.

 

 

WHAT WILL BE WAITING FOR YOU AT GEOSLOVÁCKO?

The main event will take place on Saturday 19 August 2023 from 10:00 a.m. to 9:00 p.m. in the heart of Slovácko, in Uherské Hradiště in Smetana Gardens (Smetanovy sady).

The main meeting point will be in front of the Slovácká búda, which beautifully decorates the premises of Smetanovy Sady.

There will be not only a geoprogram (including new thematic lab caches), but also a cultural part, refreshments and much more. The programme will be continuously updated.

Admission to the event itself is free.

Several parking lots are available near the event venue, including free ones (see waypoints, which will be updated regularly).

If you are interested in staying in Uherské Hradiště a bit longer, there are a lot of accommodation options. The organizers do not provide accommodation.

 

WHAT ABOUT THE E-SHOP?

You can of course look forward to unique geocoins, themed CWG, event t-shirts, etc. The e-shop is open until August 12, 2023 and you can order here [https://eshop.geoslovacko.cz].

 

WHERE CAN I FIND INFORMATION?

We recommend you to log Will Attend and follow the announcements. Eventually, we will also post information on our website www.geoslovacko.cz.

 

WHO TO CONTACT?

If you have any questions, feel free to contact us via the message centre of the geoslovacko profile.

 

WHAT ELSE IN THE UHERSKÉ HRADIŠTĚ?

Uherské Hradiště is a royal city that brings countless experiences, from breathtaking gastronomy, cultural events, a ride on the Bata Canal, beautiful countryside in the surroundings, wine festivals to an ethnographic museum Rochus. All this and much more can be found in the very heart of Slovácko, as Uherské Hradiště is called. But one thing is missing for now - a great geoevent!

As an inspiration of what you can experience here, we recommend watching a spot about a town.

 

We will be looking forward to all geofriends and we hope to see as many of you as possible!

 

 

 

Willkommen im Herzen von Slovácko - Uherské Hradiště!

 

Wir möchten die größte Geocommunity in Uherské Hradiště begrüßen und die Veranstaltung GeoSlovácko 2023 in vollen Zügen genießen!

Die Inspiration für GeoSlovácko kam von unserem kleinen GeoPlkání event, wo wir uns regelmäßig mit unseren Geo-Freunden treffen und über verschiedene Freuden und Sorgen, nicht nur aus der Geocaching-Welt, plaudern.

 

 

WAS WIRD SIE IN DER GEOSLOVACKO ERWARTEN?

Die Hauptveranstaltung findet am Samstag, den 19. August 2023 von 10:00 bis 21:00 Uhr im Herzen von Slovácko, in Uherské Hradiště im Smetana-Garten statt (Smetanovy sady).

Der Haupttreffpunkt wird vor dem Slovácká búda, der das Gelände von Smetanovy Sady wunderschön schmückt.

Es wird nicht nur ein Geoprogramm geben (einschließlich neuer thematischer Lab-caches), sondern auch einen kulturellen Teil, Erfrischungen und vieles mehr. Das Programm wird laufend aktualisiert.

Der Eintritt zur Veranstaltung selbst ist frei.

In der Nähe des Veranstaltungsortes stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung, darunter auch kostenlose (siehe Wegbeschreibung, die regelmäßig aktualisiert wird).

Wenn Sie etwas länger in Uherské Hradiště bleiben möchten, gibt es mehrere Unterkunftsmöglichkeiten. Die Organisatoren stellen keine Unterkunft zur Verfügung.

 

WAS IS MIT DEM E-SHOP?

Sie können sich natürlich auf einzigartige Geocoins, thematische CWG, Event-T-Shirts usw. freuen. Der E-Shop ist bis zum 12. August 2023 geöffnet und Sie können hier [https://eshop.geoslovacko.cz] bestellen.

 

WO KANN ICH INFORMATIONEN FINDEN?

Wir empfehlen Ihnen, sich bei Will Attend anzumelden und die Ankündigungen zu verfolgen. Eventuell werden wir auch Informationen auf unserer Website veröffentlichen www.geoslovacko.cz.

 

WEN SOLL ICH KONTAKTIEREN?

Wenn Sie Fragen haben, oder irgendwelche Tipps und Formulare, zögern Sie nicht, uns auf dem Message-Center-Profil geoslovacko zu schreiben.

 

WAS GIBT ES SONST NOCH IN DER UHERSKÉ HRADIŠTĚ?

Uherské Hradiště ist eine königliche Stadt, die zahllose Erlebnisse bietet, von erstaunlicher Gastronomie, kulturellen Veranstaltungen, einer Fahrt auf dem Bata-Kanal, schönen Landschaften in der Umgebung, Weinfesten bis hin zum Rochus - Freilichtmuseum. All dies und noch viel mehr befindet sich im Herzen von Slovácko, wie Uherské Hradiště genannt wird. Aber eine Sache fehlt noch - ein richtiges Geo-Event!

Als Anregung, was Sie hier erleben können, empfehlen wir Ihnen, sich einen Spot über die Stadt anzusehen.

 

Wir freuen uns auf alle Geocacher und hoffen, so viele wie möglich von euch zu sehen!

 

 

 

Witamy w sercu Slovácka - Uherské Hradiště!

 

Serdecznie zapraszamy największą geokomunę w Uherské Hradiště i do jak najpełniejszego korzystania z wydarzenia GeoSlovácko 2023!

Inspiracją do powstania GeoSlovácko było nasze małe GeoPlkání, gdzie regularnie spotykamy się z naszymi geo przyjaciółmi i rozmawiamy o różnych radościach i troskach, nie tylko ze świata geocachingu.

 

 

CO BĘDZIE CZEKAŁO NA CIEBIE W GEOSŁOWACKO?

Główne wydarzenie odbędzie się w sobotę 19 sierpnia 2023 roku w godzinach 10:00 - 21:00 w sercu Slovácka, w Uherské Hradiště w Ogrodach Smetany (Smetanovy sady).

Główne miejsce spotkania będzie przed szopą słowacką (Slovácká búda), która pięknie zdobi teren Smetany Sady.

Będzie nie tylko geoprogram (w tym nowe tematyczne lab skrytki), ale także część kulturalna, poczęstunek i wiele innych atrakcji. Program będzie stale udoskonalany.

Wstęp na samą imprezę jest bezpłatny.

W pobliżu miejsca imprezy dostępnych jest kilka parkingów, w tym bezpłatne (patrz waypoints, które będą regularnie aktualizowane).

Jeśli są Państwo zainteresowani dłuższym pobytem w Uherské Hradiště, istnieje kilka możliwości zakwaterowania. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

 

CO Z E-SHOPEM?

Możesz oczywiście spodziewać się unikalnych geocoinów, tematycznych CWG, koszulek eventowych itp. Sklep internetowy jest otwarty do 12 sierpnia 2023 r., a zamówienia można składać tutaj [https://eshop.geoslovacko.cz].

 

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE?

Polecamy postawić Will Attend i śledzić zapowiedzi. Ewentualnie stopniowo będziemy zamieszczać informacje na naszej stronie internetowej  www.geoslovacko.cz.

 

Z KIM MAM SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakieś pytania, albo wskazówki i formę, śmiało pisz do nas na centrum wiadomości profilu geoslovacko.

 

CO JESZCZE W UHERSKE HRADISTE?

Uherské Hradiště to królewskie miasto, które oferuje niezliczone przeżycia, od wspaniałej gastronomii, imprez kulturalnych, przejażdżki po Kanale Baty, pięknej okolicznej przyrody, festiwali wina i skansenu Rochus. Wszystko to i wiele więcej znajduje się w samym sercu Slovácku, jak nazywa się Uherské Hradiště. Ale jednego na razie brakuje - porządnego geoeventu!

Jako inspirację tego, czego można tu doświadczyć, polecamy obejrzeć spot o mieście.

 

Czekamy na wszystkich geocacherów i mamy nadzieję, że zobaczymy jak najwięcej z Was!

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Gršízr fr an iáf // Jr ybbx sbejneq gb frrvat lbh // Jve serhra haf nhs Fvr // Pmrxnzl an Pvrovr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)