Skip to content

Historie šifer: Trifid Mystery Cache

Hidden : 09/02/2022
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O šifře

Šifra Trifid je podobně jako šifra Bifid spojena se jménem francouzského amatérského kryptografa Félixe-Marie Delastelle. Je variací zmíněné šifry Bifid a ve francouzské kryptografii je známá pod souhrným názvem šifra Delastelle, je tedy rovněž z rodiny polygrafických substitučních šifer. Její princip byl zvěřejněn v roce 1895. Obě tyto šifry jsou založeny na seskupeních znaků, takzvaných tomogramech kde každý znak je následně nahrazen dvojicí (Bifid), nebo trojicí (Trifid) čísel, která jsou následně přečtena ortogonálním (kolmým) směrem. Tato metoda se také nazývá tomografická.

Stejně jako v případě šifry Bifid i Trifid vychází z principu polybiova čtverce, ze kterého se s pomocí klíčového slova vygeneruje šifrovací abeceda. Ta má ale oproti běžné anglické 26místné abecedě jeden znak navíc (obvykle +) a to proto, že 27 znaků lze zapsat do 3 tabulek 3×3 znaků velkých. S jejich pomocí se pak přepíše zpráva do trojic čísel nad sebou, přečtou se jako trojice čísel vedle sebe a přepíší se podle stejné tabulky opět na písmena. Pojďme si fungování šifry vyzkoušet na zprávě "Základní pojednání o kryptografii" (což je název Delastellovy knihy vydané tři měsíce po jeho smrti) šifrované s pomocí hesla CARTIER:

Šifrování s její pomocí probíhá tak, že se v prvním kroku na základě abecedního slova stanoví šifrová abeceda, která se vepíše do Polybiova čtverce obdobně jako je tomu u šifry ADFGVX. S klíčovým slovem CARTIER bude abeceda vypadat takto:

C A R T I E B D F
G H J K L M N O P
Q S U V W X Y Z +

a rozepíšeme tuto abecedu do tří čtverců o velikosti 3×3 znaků:

1
1 2 3
1 C A R
2 T I E
3 B D F
2
1 2 3
1 G H J
2 K l M
3 N O P
3
1 2 3
1 Q S U
2 V W X
3 Y Z +

V druhém kroku se jednotlivé znaky otevřeného textu převedou pomocí takto připravených čtverců na čísla, která se zapíší pod sebe:

Otevřený text Z A K L A D N I P O J E D N A N I O K R Y P T O G R A F I I
Číslo tabulky 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
Číslo řádku 3 1 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2
Číslo sloupce 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 2

Ve třetím kroku se z trojic čísel čtených po řádcích vytvoří s pomocí stejné trojice tabulek písmena šifrového textu, tedy například první tři čísla 3, 1 a 2 se převedou na písmeno "s" šifry. V případě zprávy o délce která není násobkem 3 se může stát, že na konci řádku vyjdou pouze jedno, nebo dvě čísla. V takovém případě se pokračuje prvním číslem na následujícím řádku. Zde je celý postup šifrování:

Otevřený text Z A K L A D N I P O J E D N A N I O K R Y P T O G R A F I I
Číslo tabulky 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
Číslo řádku 3 1 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2
Číslo sloupce 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 2
Šifrový text s g h k t h j h g c
s j x s q x j x c w
k l e p h i b s d w

Výsledný šifrovaný text je tedy:

sghkt hjhgc sjxsq xjxcw kleph ibsdw

Dešifrování je pak opačný proces, tedy po sestavení tří tabulek z abecedního slova se s jeho pomocí převedou jednotlivé znaky šifry na trojice čísel zapisovaných do řádku, tak aby vznikla trojice řádků (je stále třeba myslet na to, že čísla v trojici mohou "přetéct" i na následující řádek). Poté se čtou trojice čísel po sloupcích jako souřadnice znaků v tabulkách (1. řádek je číslo tabulky, 2. řádek je číslo řádku a 3. řádek je číslo sloupce).

O Keši

Pro získání souřadnic keše budete muset rozluštit následující šifru. Jako abecední slovo slouží francouzský název regionu, začínající nedaleko rodiště (čili ne toho, v němž toto rodiště leží) autora této šifry. Po jejím vyluštění získáte heslo, které zadáte na stránce http://gc.rozen.cz/GC9ZAHD. Pokud bude správné, dostanete nejen souřadnice finálky, ale i hint pro její nalezení.

vunamv igdfxi oalffo

Přeji hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

  • Wikipedie: Trifid Cipher (https://en.wikipedia.org/wiki/Trifid_cipher)
  • Wikipedie: Fílix-Marie Delastelle (https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix-Marie_Delastelle)
  • Wikipedie: Chiffre de Delastelle (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_de_Delastelle)
BRAZDA 2022

Součást závodu BRAZDA 2022

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2022, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (Decrypt)

nm cb ilyhfgrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)