Skip to content

TrønderJul 2022 #4 (W)ord(ju)le(k) Mystery Cache

Hidden : 09/18/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Målet med (W)ord(ju)le(k) er å gjette ord på fem bokstaver. Du har seks forsøk per ord, og hver gang du gjetter får du vite om noen av bokstavene du prøver finnes i løsningsordet. Er det rett bokstav på rett plass, blir rubrikken grønn. Er det rett bokstav, men på feil plass, blir rubrikken gul. Er ikke bokstaven i ordet, blir rubrikken grå.

Når du har løst alle sju utfordringene, sitter/står/ligger du igjen med til sammen 14 bokstaver. Disse skal stokkes om til et ord og skrives inn i sjekkeren, hvorpå du vil få de riktige koordinatene dersom du har vært snill gutt/jente og gjort alt rett.

2 & 5   -   1 & 5   -   3 & 5   -   1 & 2   -   2 & 5   -   1 & 2   -   1 & 5


You can validate your puzzle solution with certitude.

Additional Hints (Decrypt)

Uratre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)