Skip to content

Christmas Dinner - Nosh & Natter 52 Event Cache

This cache has been archived.

9 Usual Suspects: Thank you everyone for attending and supporting 9US through out 2022.

Nadolig Llawen/Merry Christmas

More
Hidden : Saturday, 26 November 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

26 November 2022, 19:00 - 21:00

Christmas is again coming early to North Wales, this years event we are at a new venue, Tafarn Yr Afr/Goat Inn, Glandwyfach.

Where: Tafarn Yr Afr/Goat Inn, Glandwyfach, Porthmadog LL51 9LJ

When: Saturday 26th November

Time: 7-9pm or when the last person leaves

Dress Code: Anything Christmas

 Will Santa be attending? Who knows, but for those that wish to take part there will be the usual 'Secret Santa', presents price guide £5.00.

There is a reasonably priced Christmas menu available here, or message us for a copy. Please indicate in 'attending logs' if food is required and note we have to place Christmas Dinner food orders by 12th November with a £10 deposit.  A log book will be available for those who wish to sign.

9 Usual Suspects look forward to seeing you. We would like to take this opportunity to Thank everyone for their support and wish you all a very Merry Christmas and Happy New Year.

*********************************************************

 

26 Tachwedd 2022, 19:00 - 21:00

Mae’r Nadolig eto’n dod yn gynnar i Ogledd Cymru, digwyddiad eleni rydym mewn lleoliad newydd, Tafarn yr Afr, Glandwyfach.

Ble: Tafarn yr Afr/Goat Inn, Glandwyfach, Porthmadog LL51 9LJ

Pryd: Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Amser: 7-9pm neu pan fydd y person olaf yn gadael

Cod Gwisg: Unrhyw beth Nadolig

 

 A fydd Siôn Corn yn mynychu? Pwy a wyr, ond i'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan bydd y 'Sion Corn Cudd' arferol, yn cyflwyno canllaw pris £5.00.

 

Mae bwydlen Nadolig am bris rhesymol ar gael yma, neu anfonwch neges atom am gopi. Nodwch yn y 'boncyffion mynychu' os oes angen bwyd a sylwch fod yn rhaid i ni osod archebion bwyd Cinio Nadolig erbyn 12 Tachwedd gyda blaendal o £10. Bydd llyfr log ar gael i'r rhai sy'n dymuno arwyddo.

 

Mae 9 Normal Suspects yn edrych ymlaen at eich gweld. Hoffem gymryd y cyfle hwn i Diolch i bawb am eu cefnogaeth a dymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd

Additional Hints (Decrypt)

Jr jvyy or va gur shapgvba ebbz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)