Skip to content

Drive-in u svatého Jana Traditional Cache

Hidden : 11/22/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Johannes von Nepomuk

Jan či Johánek z Pomuka byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.

Socha sv. Jana Nepomuckého - barokní  plastika je umístěna na pravé straně před vjezdem do obce Židněves  od Mladé Boleslavi, v lokalitě zvané „V děrách“.  Originál pocházel patrně z druhé poloviny 18. století a autor není znám. Stav původní plastiky byl natolik špatný, že byl nahrazen replikou z umělého pískovce od akad. sochaře Petra Dufka z Uherců.

Množství barokních sochařských děl v okolí města Mladé Boleslavi spojuje mimo jiné shodný materiál, takzvaný pojizerský pískovec a to je důvodem celkově špatného stavu soch, kdy velká část původních modelací již není zachována. Jedná se o všeobecný problém místního kamene, jemnozrnného žlutookrového pískovce, který byl jinak díky své struktuře pro sochařskou práci vhodný, neboť umožňoval jemné propracování modelačních detailů. Tento kámen byl lehce dostupný, dlouhodobě však bohužel nejde o příliš odolný materiál. V kameni dochází ke změnám, jejichž následkem je výrazná hloubková koroze. Povětrnostními vlivy, zámrazové cykly, kyselé deště  zapříčinily obecně špatný stav soch, které v exteriéru mizí a dožívají. Na původních lokacích je potom snaha osazovat kvalitní kamenné kopie tak, aby zůstal zachován charakter místa a vazba uměleckého díla k prostředí, což je i tento případ.

 

Pozor - keš se nachází v blízkosti frekventované silnice, tak buďte opatrní při parkování a vystupování.

Additional Hints (Decrypt)

Cgnpí xynfvxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)