Skip to content

Terezin Games 2023 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

evenTeam: CZ:
Byl to úžasný ročník plný skvělých zážitků. Už teď začínáme obracet zrak k nadcházejícímu roku, pro který máme nachystáno mnoho zajímavých nápadů na aktivity a vylepšení. Datum pro příští rok si můžete zapsat do kalendáře - víkend od 21. 6. do 23. 6. 2024. S radostí se těšíme na setkání za rok!

EN:
It was a beautiful year full of great experiences. We are already starting to look towards the next year, for which we have gathered plenty of ideas for interesting activities and improvements. You can mark the date for the next year - the weekend of June 21st to June 23rd, 2024. We are looking forward to seeing you again in a year!

DE:
Es war ein wunderschöner Jahrgang voller großartiger Erlebnisse. Wir beginnen bereits jetzt, in Richtung des nächsten Jahres zu schauen, für das wir viele Ideen für interessante Aktivitäten und Verbesserungen gesammelt haben. Sie können sich das Datum für das nächste Jahr notieren - das Wochenende vom 21. Juni bis zum 23. Juni 2024. Wir freuen uns darauf, Sie in einem Jahr wiederzusehen!

More
Hidden : Saturday, 17 June 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

17 June 2023, 08:00 - 20:00

Dobrodružství pro každého

 

Zveme všechny příznivce dobré zábavy na jedenáctý ročník tradičního adrenalinového MegaEventu Terezínské hry 2023

 

Místem konání je kavalír II a jeho okolí v Terezíně, který vás svou atmosférou a kulisou vtáhne do víru připravovaného programu.
V průběhu víkendu od 16. do 18. června můžete zažít adrenalinové zážitky, poznat bohatou historii místa a hlavně dobře se bavit. Program připravujeme pro celou rodinu.
Děti se mohou těšit na dobrodružství v pevnosti, zařádí v dětském zábavném centru a užijí si další doprovodný program.
Po letech se připravte na návrat do podzemí kde na vás bude čekat dobrodružství plné záhad a zábavy. V průběhu víkendu se můžete těšit na různe workshopy a doprovodný program.
Sledujte listing, kde průběžně budeme zveřejňovat nové informace s příprav.

 

Program

 

Zahájení Terezínských her 2023 - pátek 16.6.2023 v 16:00h
Hlavní den her - sobota 17.6.2023 od 8:00 do 20:00h
Ukončení her : Neděle 18.6. 2023 v 11:00h

 

Další informace o Terezínských hrách získáte na webu www.TEREZINSKEHRY.cz
 
 


 

Wir laden alle Freunde des Vergnügens zum zehntes Jahrgang des bereits traditionellen Mega-Events Theresienstädter Spiele 2023 ein.

 

Wie immer finden die Spiele in der Großen Festung statt, die das Programm durch ihre einzigartige Atmosphäre, sowie Kulisse noch interessanter macht.
Während des Wochenendes vom 16. bis 17. Juni könnt ihr Spannendes erleben, die Geschichte der Stadt kennen lernen und euch vor allem amüsieren. Das Programm ist auf die ganze Familie zugeschnitten.
Kinder können sich auf Abenteuer in der Festung freuen, sich dem Unterhaltungszentrum für Kinder anschließen und ein weiteres Begleitprogramm genießen.
Machen Sie sich nach Jahren bereit, in den Untergrund zurückzukehren, wo Sie ein Abenteuer voller Geheimnisse und Spaß erwartet. Freuen Sie sich am Wochenende auf verschiedene Workshops und ein Rahmenprogramm. Folgen Sie der Auflistung, in der wir laufend neue Informationen zu Präparaten veröffentlichen werden.

 

Program

 

Start - Terezin Games 2023 - Freitag 16.6.2023 um 16:00Uhr
Der Haupttag der Spiele - Samstag 17.6.2023 von 8:00 bis 20:00 Uhr
Ende : Sonntag 18.6. 2023 um 11:00Uhr

 

Weitere Informationen über die Theresienstädter Spiele findet ihr auf: www.TEREZINSKEHRY.cz


 

We would like to invite all fans of great entertainment to the 11th year of traditional MegaEvent Terezin Games 2023.

 

As always the games will take place in the Great Fortress of Terezin, which has its own specifical atmosphere and will take you to the programme.
During the weekend 16th - 18th June you can experience adrenaline mission, learn about rich town history and mainly enjoy yourselves a lot. The programme is being prepared for all family.
Children can look forward to adventures in the fortress, join the children's entertainment center and enjoy another accompanying program.
After years, get ready to return to the underground where an adventure full of mysteries and fun awaits you. During the weekend, you can look forward to various workshops and an accompanying program. Follow the listing, where we will continuously publish new information on preparations.

 

Programme

 

Start of Terezin Games 2023 - Friday 16.6.2023 at 16:00
The main day of the games - Saturday 17.6.2023 from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.
Ending : Sunday 18.6. 2023 at 11:00

 

Other information about the Terezin Games will find on our official websites www.TEREZINSKEHRY.cz
 

Geocoin Terezínské hry 2023

Terezínské hry vždy byly plné zábavy a soutěživého ducha, a to se odráží i v návrhu geocoinu pro rok 2023. Inspirací pro tento geocoin jsou klasické stolní hry, které jsou pro mnoho z nás spojené s nezapomenutelnými chvílemi strávenými s rodinou a přáteli.

V samotném středu geocoinu najdete rotující prvek v podobě hrací kostky, která je elegantně umístěná na osičce. Tento aktivní prvek dodává geocoinu další rozměr a umocňuje tak jeho interaktivitu a hravost.

 

Geocoin je možné objednávat ve verzi nelimitní (antique copper), limitní (antique silver) a super limitní (black nickel). Antique gold je možné objednávat pouze v sadě nebo při registraci do hry Za pokladem nebo Tajemná kniha.

 

Trička Terezínské hry 2022


Je možné si objednat tričko pro Terezínské hry 2023 ve verzi trackovací a netrackovací - v provedení dámské a pánské.

 

 

Speciální sada CWG

Sada je pouze na objednání není ji možné zakoupit na místě

Additional Hints (Decrypt)

Fyrqhw yvfgvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)