Skip to content

Maker Magic: P@je's Magic Event Event Cache

This cache has been archived.

P@je: Deze mag nu in het archief

More
Hidden : Saturday, 17 June 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

17 June 2023, 19:00 - 20:00

..NEDERLANDSE VERSIE

Dit event is door Groundspeak geselecteerd en goedgekeurd voor de speciale "Maker Magic" souvenir. Als je hieraan deelneemt en je logt een "Attended", ontvang je het speciale souvenir dat HQ uitreikt voor dit soort events. Dus neem deel, zet je 'Will Attend' en Be there !
.
Diverse educatieve workshops :
- hoe maak ik een cache, wat zijn de mogelijkheden en vooral : wat zijn de verplichtingen?
- elke geocacher is welkom om een ​​zelfgemaakte cache mee te brengen en instructies te geven hoe deze te dupliceren
- we leren een hengelcache maken en omgaan met een hengel
- voor de geïnteresseerden : hoe creëer ik mijn eigen GC-banner?
.
Cache in het veld:
- er zijn voorbeelden van diverse cachebehuizingen te bezichtigen, waaronder een cryptex gemaakt met een 3D-printer, een Chinese puzzeldoos, een vogelkastje en een munitiekist.
- we bespreken hoe je de moeilijkheid- en terreinwaarden bepaalt en welke uitdagingen dit geeft voor de CO
- verder leren we ook de verschillende containergrootten te onderscheiden
- lockpicking for dummies
.
Caches met hoge kwaliteit of hoog favogehalte :
klik hier voor een reeks caches met hoge kwaliteit en/of hoge favo waarden. Laat het een uitnodiging zijn om nà het eventje op pad te gaan
.
De locatie: is op de gekende plaats. Er is plaats voor een paar wagens, maar in de directe omgeving zijn er genoeg parkeerplaatsen. Dranken zijn wel voor eigen rekening. Er is eveneens de mogelijkheid tot het ruilen van woodies, alsook het ontdekken en/of ruilen van geocoins/TB's
.

.

..ENGLISH VERSION

This event has been selected and approved by Groundspeak for the "Maker Magic" souvenir. So if you participate at this event and you'll log a "Attended", you will receive the special souvenir that HQ hands out for these types of events. So join in, register your 'Will Attend' and be there !
.
Several educational workshops :
- how to make a cache, what are the possibilities and more importantly what are the obligations
- every geocacher is welcome to bring a homemade cache and give instructions on how to duplicate it.
- we will learn how to make a fishingcache and handle a fishing rod on the spot
- for those who are interested : how to create my own GC-banner
.
Cache in the field :
- there will be some examples of different cache containers. For example a 3D printed cryptex, a chinees puzzlebox, a birdybox and an ammobox.
- we discuss the dificulty and terrain values, and the consequent challenges for the CO
- we also learn to distinguish the different container sizes
- lockpicking for dummies
.
Caches of superior quality or high value favo's :
click here for a list of high quality caches and/or caches with high favo values. Might be an invitation to visite them after the event.
.
The location: is well known. There is room for a few cars, but there is plenty of parking space in the immediate vicinity. Drinks are for your own account. There is the possibility to exchange woodies, as well as discover and/or exchange geocoins/TB's
.

.

Flag Counter

.

Additional Hints (No hints available.)