Skip to content

Vikingevent 2024 Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 25 May 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

25 May 2024, 12:00 - 17:00

Odins GeoRavner ønsker dere hjertelig velkommen til
VIKINGEVENT 2024
ved Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal, lørdag 25. mai 2024 kl. 12-17:00.
Det er gratis inngang på eventet.

For mer info, følg oss på VIKINGEVENTET.NOProgram:

12:00
Åpning i Spelamfiet

12:30
Labcachene åpner
Vikinglekene åpner
Langhuset åpner
Murgangen (med utstillingen «Stiklestad 1030») åpner

14:00
Innføringskurs for cachetur.no

15:00
Guiding i Langhuset (på norsk)
Stiklestad kirke åpner

15:30
Guiding i Langhuset (på engelsk)

16:00
Frist for innlevering av cachebingo

16:30
Fysiske labcacher stenger
Vikingleker stenger
Loddsalg stenger
Stiklestad kirke stenger

16:45
Avslutningsseremoni
Presentasjon av neste års arrangører

 

Odins GeoRavner welcomes you to
VIKINGEVENT 2024
at Stiklestad National Cultural Center, Verdal, Saturday 25 May 2024 at 12-17:00.
Entry to the event is free.

For further information, follow us on VIKINGEVENTET.NO
 

12:00
Opening in Spelamfiet

12:30
Labcaches open
Viking games open
Langhuset opens
Murgangen (with the exhibition "Stiklestad 1030") opens

14:00
Introductory course for cachetur.no

15:00
Guiding in Langhuset (in Norwegian)
Stiklestad church opens

15:30
Guiding in the Langhuset (in English)

16:00
Deadline for submitting cache bingo

16:30
Physical labcaches closes
Viking toys closes
Lottery closes
Stiklestad church closes

16:45
Closing ceremony
Presentation of next year's organisers

 

Odins GeoRavner heißt Sie herzlich willkommen
VIKINGEVENT 2024
im Stiklestad Nationalen Kulturcenter, Verdal, Samstag 25. Mai 2024, 12-17:00 Uhr.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf VIKINGEVENTET.NO
 

12:00
Eröffnung im Spelamfiet

12:30
Labcaches öffnen
Wikingerspiele öffnen
Langhuset öffnet
Murgangen (mit der Ausstellung „Stiklestad 1030“) öffnet

14:00
Einführungskurs für Cachetur.no

15:00
Führung im Langhuset (auf Norwegisch)
Eröffnung der Stiklestad-Kirche

15:30
Führung im Langhuset (auf Englisch)

16:00 Uhr
Einsendeschluss für Cache-Bingo

16:30
Physische Laborcaches werden geschlossen.
Wikingerspielzeug wird geschlossen
. Lotterie wird geschlossen.
Die Stiklestad-Kirche wird geschlossen

16:45
Abschlusszeremonie
Vorstellung der Organisatoren des nächsten Jahres

 

Additional Hints (No hints available.)