Skip to content

Viljams Fetlers Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

LVBibelescentrs: Tā kā remontdarbu laikā vārti no Lāčplēša ielas ir slēgti, tad slēpnis ir palicis nepieejams. Līdz vēlākam!

More
Hidden : 08/14/2023
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Viljams (Vilhelms) Fetlers (arī Bazils Malofs) (1883 Talsos-1957 Kalifornijā) bija mācītājs, evaņģēlists, lektors Krievijā, Latvijā, ASV.

Spēcīgu ietekmi uz Viljamu agrīnajā vecumā atstāja angļu sludinātājs Čārlzs Sperdžens, kura sprediķus māte petrolejas lampas gaismā vakaros lasīja priekšā ģimenei. Piecpadsmit gadu vecumā Viljams vienā no viņu mājā notiekošajiem dievkalpojumiem pieņēma Kristu kā savu Kungu un Glābēju.

1907. gadā Fetlers pabeidza Sperdžena Sludinātāju koledžu ar izcilību un tika ordinēts mācītāja kalpošanai. Viņš bija pirmais latvietis, kurš absolvēja šo izcilo mācību iestādi. Studiju laikā viņš arī kā vienīgais latvietis piedalījās Vispasaules Baptistu Savienības dibināšanas kongresā 1905. gadā Londonā.

Fetlers nodibināja lielas baptistu draudzes Sanktpēterburgā un Maskavā. Sākoties 1. Pasaules karam Fetleram bija jābēg no Krievijas. Pēc tam Fetleram durvis bija slēgtas uz Padomju Krieviju. Latvijā Fetlers ieradās 1923. gadā. Kalpojot dažādās vietās Rīgā radās nepieciešamība pēc jaunas baznīcas ēkas. Pestīšanas Templis tika uzcelts 1927. gadā, lielākajā zālē varēja pulcēties 2000 cilvēku. 1960. un 70. gados namā atradās LVU sporta zāle. Tagad Tempļa ēkā tiekas vairākas draudzes. Slēpņa konteiners (PET sagatave ar logbuku un zīmuli) atrodas blakus minētajai ēkai, pagalmā, kura vārti nekad netiek slēgti, tikai uz nakti tiek pievērti.

Pagalmā aiz Pestīšanas Tempļa atrodas ēka, kurā atradās Fetlera izveidotā “Latvijas Misijas un Bībeles skola”, kur pirmais izlaidums bija 1925./26. gadā. Tajā ēkā atradās neliela izdevniecība, kopmītnes studentiem, kā arī Fetlera ģimenes dzīves vieta. Šodien ēkā atrodas Latvijas Bībeles centrs.

1939. g. vasarā Fetlers ar ģimeni devās uz ASV, lai piedalītos Vispasaules baptistu kongresā Atlantā un dzimtenē viņš vairs neatgriezās. Arī ASV viņš turpināja kalpošanu kā mācītājs un lektors. Aizgāja mūžībā 1957. g. Kalifornijā.

Abas ēkas droši drīkst apskatīt. Darba dienās ir iespējams apskatīt Viljama Fetlera muzeju.

----------------------------------------------------

William (Wilhelm) Fetler (also Basil Malof) (1883 in Talsi, Latvia -1957 in California) was a pastor, evangelist, lecturer in Russia, Latvia, the USA.

William was strongly influenced at an early age by the English preacher Charles Spurgeon, whose sermons his mother read in front of the family by the light of a kerosene lamp in the evenings. At the age of fifteen, William accepted Christ as his Lord and Savior at one of the services held in their home.

In 1907, Fetler graduated with honors from Spurgeon's College of Preachers and was ordained to the ministry. He was the first Latvian to graduate from this excellent educational institution. During his studies, he also participated as the only Latvian in the founding congress of the World Baptist Union in 1905 in London.

Fetler founded large Baptist churches in St. Petersburg and Moscow. At the beginning of World War I, Fetler had to flee from Russia. After that, the door to Soviet Russia was closed to Fetler. Fetler arrived in Latvia in 1923. While serving in different places in Riga, the need for a new church building arose. The Salvation Temple was built in 1927, the biggest hall could gather 2000 people. In the 1960s and 70s, the Latvian State University gym was located in the building. Now several congregations meet in the Temple building. The cache container (PET pre-form with a logbook and a pencil) is next to the Temple building, in a courtyard whose gates are never locked, only closed at night.

In the courtyard behind the Salvation Temple, there is a building that housed the "Latvian Mission and Bible School" created by Fetler, where the first graduation was in year 1925/26. The building housed a small publishing house, student dormitories, and the Fettler family's living space. Today, the Latvian Bible Centre is in the building.

In the summer of 1939, Fetler and his family went to the USA to participate in the World Baptist Congress in Atlanta, and he never returned to his homeland. He also continued his service as a pastor and lecturer in the USA. Passed away in California in 1957.

It is ok to walk around and look at both buildings. William Fetler museum can be visited on weekdays.

Additional Hints (Decrypt)

fxneqf, zntargvfxf/zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)