Skip to content

Rico's 10th Anniversary Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 12 October 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

12 October 2024, 10:00 - 16:00

Česky . English . DeutschRico's 10th Anniversary

Oslavte se mnou 10 let Ricova revírničení!

Event s nabitým (nejen) revírnickým programem

 

Celebrate with me 10 years of Rico's reviewing!

Event with large (not only) reviewer programme

 

Feiere mit mir 10 Jahre Rico Reviewer!

Event mit großem (nicht nur) Reviewerprogramm

 


V roce 2014, 8. října vznikl profil Rico Reviewera. Druhý den, 9. října se Rico stal reviewerem a první keš publikoval krátce po půlnoci 10. října. V roce 2024 to bude již 10 let.

Když to bylo v roce 2019 páté výročí, tak jsem psal, že neplánuji žádnou velkou oslavu. Tak teď by to mělo být jinak a já doufám, že mé desetiny se mnou pořádně oslavíte.


Program eventu

 • Rico vzpomíná
 • Rico s kolegy odpovídá na dotazy
 • Rico křtí geocoin
 • Rico "odpaluje" dort
 • Rico se skupinově fotí
 • Rico spouští sledování FTF honu
 • Ricův turnaj v KinBallu

Základní informace:

KDY - 12. října 2024, od 10:00 do 16:00 hod.
KDE - Divadlo Dobeška, Praha 4
KDO - všichni kačeři kteří se mnou rádi oslaví těch 10 let

Eventový merch:


eshop.ricoreviewer.cz


In 2014, on October 8th, a profile of Rico Reviewer was created. The next day, October 9th, Rico became a reviewer and published his first cache shortly after midnight on October 10th. In 2024 it will be 10 years.

When it was the fifth anniversary in 2019, I wrote that I wasn't planning a big celebration. So now it should be different, and I hope you'll celebrate my tenth anniversary with me properly.


Event program

 • Rico remembers
 • Rico and his colleagues answer questions
 • Rico promote a geocoin
 • Rico "explodes" the cake
 • Rico takes a group photo
 • Rico starts FTF hunt watch
 • Rico's Kinball tournament

Basic information:

WHEN - October 12th, 2024, from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
WHERE - Dobeška Theatre, Prague 4
WHO - all cachers who would like to celebrate the 10 years with me

Event merch:


eshop.ricoreviewer.czIm Jahr 2014 wurde am 8. Oktober das Profil von Rico Reviewer erstellt. Am nächsten Tag, dem 9. Oktober, wurde Rico Reviewer und veröffentlichte kurz nach Mitternacht am 10. Oktober seinen ersten Cache. Im Jahr 2024 werden es 10 Jahre sein.

Als 2019 der fünfte Jahrestag anstand, schrieb ich, dass ich keine große Feier geplant hatte. Das soll nun anders werden, und ich hoffe, ihr feiert mein zehnjähriges Jubiläum gebührend mit mir.


Event Programm

 • Rico erinnert sich
 • Rico und seine Kollegen beantworten Fragen
 • Rico tauft einen Geocoin
 • Rico "zündet" die Torte an
 • Rico macht ein Gruppenfoto
 • Rico startet FTF-Jagd
 • Ricos Kinball-Turnier

Informationen zum Event:

WANN - 12. Oktober 2024, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr..
WO - Dobeška-Theater, Prag 4
WER - alle Cachers, die mit mir die 10 Jahre feiern möchten

Event-Merch:


eshop.ricoreviewer.czAdditional Hints (No hints available.)