Skip to content

Terezin Games 2024 Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 24 August 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

24 August 2024, 08:00 - 20:00

🌟 Terezín Games 2024 + GPS Maze v muzeu 🌟

🌟 Terezín Games 2024 + GPS Maze in the museum 🌟

🌟 Terezín Games 2024 + GPS Maze im museum 🌟

 

Ahoj dobrodruhové! Připojte se k nám na 12. ročníku našeho tradičního MegaEventu Terezínské hry! V kouzelném prostředí kavalíru II v Terezíně zažijete víkend plný adrenalinu, historie a zábavy pro celou rodinu včetně unikátní výstavy GPS Maze v muzeu.

 

Místem konání je kavalír II a jeho okolí v Terezíně, který vás svou atmosférou a kulisou vtáhne do víru připravovaného programu.
V průběhu víkendu od 23. srpna do 25. srpna můžete zažít adrenalinové zážitky, poznat bohatou historii místa a hlavně dobře se bavit.
 
Naše akce nabízí zábavu pro celou rodinu! Děti se mohou těšit na vzrušující dobrodružství v rámci našeho doprovodného programu. Prozkoumejte tajemná zákoutí Terezína ve hře 'Tajemství Terezínských chodeb', kde vás čeká napínavé putování kilometrovými podzemními chodbami za odhalením tajemství generálova deníku (registrace na terezinskehry.cz). Tento ročník navíc přináší exkluzivní výstavu GPS Maze, která bude otevřená od 23.srpna do 25.srpna. Sledujte naše aktualizace pro nejnovější informace o programu!

Vstup na mega i GPS MAZE zdarma

Program

Zahájení Terezínských her 2024 a otevření GPS Maze - pátek 23.8.2024 v 16:00h
Hlavní den her - sobota 24.8.2024 od 8:00 do 20:00h
Ukončení her a konec GPS Maze : Neděle 25.8. 2024 od 10:00 do 16:00h
 
Přesný program bude zveřejněný na webu.

 

Další informace o Terezínských hrách získáte na webu www.TEREZINSKEHRY.cz
 

 

 

Hallo Abenteurer! Seien Sie beim 12. Jahr unseres traditionellen MegaEvents der Theresienstädter Spiele dabei! In der magischen Umgebung von Cavalier II in Theresienstadt erleben Sie ein Wochenende voller Adrenalin, Geschichte und Spaß für die ganze Familie, einschließlich der einzigartigen GPS Maze in Museum.

 

Das Event findet im Kavalier II und seiner Umgebung in Terezín statt, dessen Atmosphäre und Kulisse Sie in den Strudel des geplanten Programms ziehen wird. Vom 23. August bis 25. August können Sie adrenalingeladene Erlebnisse, die reiche Geschichte des Ortes erleben und vor allem viel Spaß haben.

Unser Event bietet Spaß für die ganze Familie! Kinder können sich auf aufregende Abenteuer in unserem Begleitprogramm freuen. Entdecken Sie die geheimnisvollen Ecken von Terezín im Spiel 'Geheimnis der Terezíner Gänge', wo Sie eine spannende Reise durch kilometerlange unterirdische Gänge unternehmen, um das Geheimnis des Generals Tagebuch zu lüften (Anmeldung auf terezinskehry.cz). Darüber hinaus gibt es dieses Jahr die exklusive GPS Maze die vom 23. August bis 25. August geöffnet ist. Folgen Sie unseren Updates für die neuesten Informationen zum Programm!

Der Eintritt zu Mega und GPS MAZE ist frei

Program

Eröffnung der Terezíner Spiele 2024 und die Eröffnung des GPS Maze - Freitag, 23.8.2024 um 16:00 Uhr

Haupttag der Spiele - Samstag, 24.8.2024 von 8:00 bis 20:00 Uhr

Abschluss der Spiele und die Abschluss des GPS Maze: Sonntag, 25.8.2024 von 10:00 bis 16:00 Uhr

 

Das genaue Programm wird auf der Website veröffentlicht.

Weitere Informationen zu den Terezíner Spielen finden Sie auf www.TEREZINSKEHRY.cz.


 

 

Hello adventurers! Join us for the 12th year of our traditional Terezín Games MegaEvent! In the magical surroundings of Cavalier II in Terezín, you will experience a weekend full of adrenaline, history and fun for the whole family, including the unique GPS Maze exhibition in the museum.

 

The event takes place in and around Kavalír II in Terezín, immersing you in the atmosphere and setting of our exciting program. From August 23 to August 25, enjoy adrenaline-filled experiences, learn about the rich history of the place, and have a great time.

The event offers fun for the entire family! Children can look forward to exciting adventures in our accompanying program. Explore the mysterious corners of Terezín in the 'Secrets of the Terezín Corridors' game, where a thrilling journey through miles of underground passages awaits, revealing the secrets of the general's diary (registration required at terezinskehry.cz). In addition, this year brings the exclusive GPS Maze exhibition, which will be open from August 23 to August 25. Stay updated with the latest program information!

Entry to both mega and GPS MAZE is free

Program:

 

Opening of the Terezín Games 2024  and the opening of the GPS Maze - Friday, August 23, 2024, at 4 PM

Main day of the games - Saturday, August 24, 2024, from 8 AM to 8 PM

Closing of the games and the closing of the GPS Maze : Sunday, August 25, 2024, from 10 AM to 4 PM

 

The exact program will be published on the website.

For more information about the Terezín Games, visit www.TEREZINSKEHRY.cz.

 

Geocoin Terezínské hry 2024

 

Geocoin Terezinské hry 2024 je ztělesněním futuristického umění a designu, představující vizionářské pohledy na budoucnost. S jeho pomocí se ponoříte do světa, kde se prolíná realita s fantazií. Geocoin je pečlivě navržen s důrazem na detail, čímž vyniká mezi ostatními.

 

DE:

Geocoin Terezín Games 2024 ist die Verkörperung futuristischer Kunst und Design und repräsentiert visionäre Ansichten der Zukunft. Mit seiner Hilfe tauchen Sie in eine Welt ein, in der Realität auf Fantasie trifft. Geocoin ist sorgfältig und mit Liebe zum Detail gestaltet und sticht dadurch aus der Masse hervor.

 

EN:

Geocoin Terezín Games 2024 is the embodiment of futuristic art and design, representing visionary views of the future. With its help, you will immerse yourself in a world where reality meets fantasy. Geocoin is carefully designed with attention to detail, making it stand out from the crowd.

Geocoin je možné objednávat ve verzi nelimitní (antique copper), limitní (antique silver) a super limitní (black nickel). Antique gold je možné objednávat pouze v sadě nebo při registraci do hry Za pokladem nebo Tajemné chodby.

 

DE:

Geocoin kann in den Versionen Unlimited (Antik-Kupfer), Limited (Antik-Silber) und Super Limited (Schwarz-Nickel) bestellt werden. Antikgold kann nur im Set oder bei der Anmeldung zum Spiel Behind the Treasure oder Secret Halls bestellt werden.

 

EN:

Geocoin can be ordered in unlimited (antique copper), limited (antique silver) and super limited (black nickel) versions. Antique gold can only be ordered in a set or when registering for the game Behind the Treasure or Secret Halls.

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

 

 

Trička Terezínské hry 2024 - T-shirts of the Terezín Games 2024


Je možné si objednat tričko pro Terezínské hry 2024 ve verzi trackovací a netrackovací - v provedení dámské a pánské.

DE:

Es ist möglich, ein T-Shirt für die Theresienstadt-Spiele 2024 in Tracking- und Non-Tracking-Version zu bestellen – im Damen- und Herrendesign.

EN:

It is possible to order a t-shirt for the Terezín Games 2024 in tracking and non-tracking versions - in women's and men's versions.

 

 

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

 

 

Speciální sada CWG - Spezielles CWG-Kit - Special CWG kit

Sada je pouze na objednání není ji možné zakoupit na místě

DE:

Das Set kann nur bestellt werden, ein Kauf vor Ort ist nicht möglich

EN:

The set can only be ordered, it cannot be purchased on site

 

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

 

 

Geocoin GPS Maze v muzeu

 

Odhalujeme Geocoin k GPS Maze v muzeu, oslavující geocaching a Terezínské hry. Na jeho přední straně je znázorněn labyrint, reprezentující lehkost a hravost charakteristický pro Terezínské hry, s centrálním umístěním loga Terezínských her 2024.

Na zadní straně mince dominuje logo GPS Maze, které se váže k expozici v muzeu Geocachingu a samotné akci GPS Maze v muzeu.

 

DE:

 

Wir präsentieren den Geocoin für das GPS Maze im Museum, der Geocaching und die Terezín Spiele feiert. Auf seiner Vorderseite ist ein Labyrinth dargestellt, das die Leichtigkeit und Spielfreude repräsentiert, die für die Terezín Spiele charakteristisch sind, mit einer zentralen Platzierung des Logos der Terezín Spiele 2024.

Auf der Rückseite der Münze dominiert das Logo des GPS Maze, das mit der Geocaching-Ausstellung im Museum und der Veranstaltung GPS Maze im Museum selbst verbunden ist.

 

EN:

We unveil the Geocoin for the GPS Maze in the museum, celebrating geocaching and the Terezín Games. On its front side, a labyrinth is depicted, representing the lightness and playfulness characteristic of the Terezín Games, with the Terezín Games 2024 logo centrally placed.

On the back of the coin, the GPS Maze logo dominates, linked to the geocaching exhibition in the museum and the GPS Maze event in the museum itself.

 

 

 

 

Geocoin je možné objednávat ve verzi nelimitní (antique silver), limitní (antique copper) a super limitní (black nickel). Antique gold je možné objednávat pouze v sadě.

DE:

Der Geocoin kann in der unlimitierten Version (Antique Silber), der limitierten Version (Antique Kupfer) und der super limitierten Version (Schwarz Nickel) bestellt werden. Antique Gold ist nur im Set bestellbar.

EN:

The Geocoin can be ordered in the non-limited version (antique silver), limited version (antique copper), and super limited version (black nickel). Antique gold can only be ordered as part of a set.

 

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

 

Trička GPS Maze v muzeu  - T-shirts of the GPS Maze in the museum

 

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

 

 

Speciální sada GPS Maze CWG - Spezielles GPS Maze CWG-Kit - Special GPS Maze CWG kit

Sada je pouze na objednání není ji možné zakoupit na místě

DE:

Das Set kann nur bestellt werden, ein Kauf vor Ort ist nicht möglich

EN:

The set can only be ordered, it cannot be purchased on site

 

 

Objednávky v eshopu her - Orders in the Terezin Games e-shop - Bestellungen im E-Shop von Terezin Games

Additional Hints (Decrypt)

Fyrqhw yvfgvat n jro/Sbytra Fvr qre Nhsyvfghat haq qre Jrofvgr/Sbyybj gur yvfgvat naq jrofvgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)