Skip to content

Pamięci ofiar strajku w Krzeczowicach Traditional Cache

Hidden : 11/10/2023
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Wiosną 1936 r. miały miejsce strajki robotników folwarcznych, najbiedniejszej warstwy ludności polskiej wsi. W powiecie przeworskim były one organizowane m.in. przez Stronnictwo Ludowe i Związek Zawodowy Robotników Rolnych. Kulminacja miała miejsce 2 lipca w Krzeczowicach koło Przeworska. W starciach z policją zginęło ośmiu chłopów1.

Strajki w tamtym okresie objęły  również folwarki ordynacji przeworskiej i ordynacji zarzeckiej. Niska płaca rolników rolnych zmusiła ich do buntu. Strajkujący postulowali wzrost wynagrodzenia. Za dzień pracy chcieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1 zł., a za sześciomiesięczną pracę sezonową zarobić na utrzymanie przez cały rok. Po strajku postulaty zostały częściowo uwzględnione. Młodzież do lat 16 otrzymywała wynagrodzenie dziennie w wysokości -1 zł 20 gr., dziewczęta i chłopcy do lat 21 - 1 zł 40 gr., mężczyźni powyżej 21 lat - 1 zł 70 gr. W odróżnieniu od pozostałych regionów na folwarku w Krzeczowicach należącego do Polskiej Akademii Umiejętności panowały gorsze warunki. Wynagrodzenie robotników rolnych było najniższe w powiecie. Praca odbywała się w niezwykle ciężkich warunkach pracy. Młodzi robotnicy zarabiali 60 gr. dziennie, dorośli - 80 gr. Za oddalenie się od pracy administracja folwarku wprowadziła karę w wysokości 2 złotych.

Pierwszy strajk zorganizowano przy budowie mostu. Postulaty strajkujących nie zostały spełnione. Drugi strajk w majątku PAU odbył się 24 czerwca 1936 roku. Postulaty strajkujących zostały odrzucone. Kolejny strajk miał miejsce 1 lipca 1936. W tym dniu do strajkujących w Krzeczowicach przyłączyli się okoliczni robotnicy folwarczni. Zostały ogłoszone strajki solidarnościowe w folwarkach: Pantalowice, Siennów, Urzejowice, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka.

W nocy z 1 na 2 lipca policja przeprowadziła w Krzeczowicach rewizje domowe i dokonała aresztowań. Folwark był strzeżony przez policję, która otworzyła ogień z karabinu maszynowego do zbliżającego się tłumu. Strajk został krwawo stłumiony. W tym dniu zabito 27 osób2.

Sytuacja materialna robotników rolnych w 1939 roku na podstawie danych statystycznych

Poniższe dane pochodzące z Roczników Statystycznych lat 1936, 1937, 1939 obrazują sytuację ekonomiczną tej najbiedniejszej warstwy społecznej w roku 1939. Wystarczy porównać ceny żywności oraz zarobków robotników rolnych, aby stwierdzić w jak nędznych warunkach żyła ta grupa społeczna. Paradoksem jest to, że osoby, które swą ciężką pracą zapewnią społeczeństwu żywność były ich najniższą warstwą.

Zestawienie danych statystycznych:

- fotografie 2 i 3 prezentują ceny detaliczne artykułów pierwszej potrzeby w poszczególnych latach,
- fotografia 4 prezentuje dzienny zarobek robotników rolnych w poszczególnych częściach polski,
- fotografia 5 dla porównania prezentuje wynagrodzenie miesięczne pracowników sektora publicznego.„...które prawo dla nas a które prawo dla nich...”.
                         
           „Tan” -  K. Staszewski / Kult
 

Cache - informacje. Bardzo proszę, aby:
- zachować konspirację podczas podejmowania,
- odwieszać pojemniczek na improwizowanym haczyku wkręconym w pień drzewa,
- nie odkładać pojemniczka na ziemię wewnątrz pnia, by uniknąć jego zagubienia,
- podczas podejmowania po zmroku polecam zaopatrzyć się w latarkę, co ułatwi odnalezienie miejsca   mocowania.

Obchodzimy się z keszem jakby to był nasz własny, wtedy inni będą mieli okazje również go odnaleźć w stanie, który może cieszyć oko. Proszę zabrać coś do pisania. Brak wpisu w fizycznym logbooku może skutkować usunięciem wpisu cyfrowego. Skrzyneczka dwusystemowa.

Additional Hints (Decrypt)

Fmpmryvan j qemrjvr. An vzcebjvmbjnalz „unpmlxh” cb cenjrw fgebavr. Avfxb.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)