Skip to content

La Selva del Camp 2025 Geocaching HQ Block Party

Hidden : Saturday, 05 April 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

05 April 2025, 10:00 - 23:00

2025, un any de geocelebració
L'any 2000 va començar el Geocàtxing, una activitat que consisteix en la recerca global de tresors mitjançant la tecnologia GPS.
Durant aquests primers vint-i-cinc anys de vida, jugadors de tot el món han pogut descobrir llocs únics, resoldre enigmes i compartir experiències inoblidables.
Des dels seus inicis, el Geocàtxing ha experimentat un creixement exponencial tant en quantitat de jugadors com en la proliferació de geoamagatalls, convertint-se en un fenomen mundial, darrere del qual trobem una comunitat apassionada de jugadors.
A l'espera que arribi el 2025 per poder celebrar-ho, només us podem desitjar que els descobriments i les emocions continuïn durant molts anys més!


La Selva del Camp 2025
Benvinguts i benvingudes a l'esdeveniment de Geocàtxing que es durà a terme a la població de la Selva del Camp.
Estem emocionats de convidar-vos a participar en un cap de setmana ple d’activitats on celebrarem aquests vint-i-cinc anys de vida del Geocàtxing.
L'esdeveniment tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d'abril de 2025 a la Selva del Camp, un poble que ha estat testimoni de segles de tradició en el cultiu de l'avellana.
És justament aquesta, l'avellana, una de les fonts d'inspiració al voltant de la qual girarà l'esdeveniment.
Tant la Negreta (la nostra mascota) com l'equip organitzador, us esperem amb els braços oberts.
Prepara el teu GPS i uneix-te a nosaltres en aquest esdeveniment!


La Selva del Camp
La Selva del Camp és un municipi de més de cinc mil habitants i disposa de les instal·lacions i serveis adequats per poder acollir un esdeveniment com aquest.
Històricament, l’agricultura ha sigut uns dels sectors  més influents en l'economia de la Selva del Camp. Destaca especialment per la seva rica producció d'avellanes, essent la negreta la varietat autòctona més apreciada. Gràcies el seu clima mediterrani i uns sòls fèrtils, la Selva del Camp
s'ha convertit en un enclavament destacat per a la producció d'aquesta fruita seca, reconeguda pel seu sabor excepcional i característiques úniques. Més enllà de l'avellana, la Selva del Camp compta amb un passat històric destacat, el qual podem descobrir passejant pels seus carrers. També destaca per la seva rica tradició cultural amb un variat calendari festiu.

Des de l'organització, creiem que aquest esdeveniment és una oportunitat perfecta per connectar amb la comunitat geocatxer, descobrir la història local i submergir-se en la fascinant cultura de l'avellana.

Tenim moltes ganes de compartir aquesta aventura amb vosaltres. Us hi esperem!

Les activitats
L'equip organitzatiu està treballant per oferir-vos un cap de setmana emocionant amb tot un conjunt d'activitats relacionades amb el Geocàtxing i el territori. De mica en mica, anirem confirmant noves activitats. 
Mentrestant aquí teniu un primer tastet:

Estigueu atents tant als anuncis com a les nostres xarxes socials, ja que algunes activitats comptaran amb un aforament limitat.

La pàgina web de l'esdeveniment
Tot i que encara es troba en construcció, l'esdeveniment disposarà d'una pàgina que proporcionarà tota la informació relacionada amb aquest així com altres dades d'interès.
Podreu accedir mitjançant aquesta adreça o clicant sobre la imatge.

www.laselvadelcamp2025.cat

 

 

2025, un año de geocelebración
En el año 2000 comenzó el Geocaching, una actividad que implica la búsqueda global de tesoros mediante la tecnología GPS.

Durante estos primeros veinticinco años de vida, jugadores de todo el mundo han tenido la oportunidad de descubrir lugares únicos, resolver enigmas y compartir experiencias inolvidables.

Desde sus inicios, el Geocaching ha experimentado un crecimiento exponencial tanto en número de jugadores como en la proliferación de geoescondrijos, convirtiéndose en un fenómeno mundial, respaldado por una comunidad apasionada de jugadores.

A la espera de que llegue el 2025 para poder celebrarlo, ¡sólo podemos desear que los descubrimientos y las emociones continúen durante muchos años más!

 

La Selva del Camp 2025
Bienvenidos y bienvenidas al evento de Geocaching que se llevará a cabo en la población de la Selva del Camp.

Estamos emocionados de invitaros a participar en un fin de semana lleno de actividades donde celebraremos estos veinticinco años de vida del Geocaching.

El evento tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de abril de 2025 en la Selva del Camp, un pueblo que ha sido testigo de siglos de tradición en el cultivo de la avellana. Es precisamente esta avellana una de las fuentes de inspiración alrededor de la cual girará el evento. Tanto la Negreta (nuestra mascota) como el equipo organizador os esperamos con los brazos abiertos.

¡Prepara tu GPS y únete a nosotros en este evento!

 

La Selva del Camp
La Selva del Camp es un municipio con más de cinco mil habitantes y cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para poder acoger un evento como este.

Históricamente, la agricultura ha sido uno de los sectores más influyentes en la economía de la Selva del Camp. Destaca especialmente por su rica producción de avellanas, siendo la negreta la variedad autóctona más apreciada. Gracias a su clima mediterráneo y sus suelos fértiles, la Selva del Camp, se ha convertido en un enclave destacado para la producción de estos frutos secos, conocidos por su sabor excepcional y características únicas. Además de la avellana, la Selva del Camp tiene un pasado histórico destacado, que se puede descubrir paseando por sus calles. También destaca por su rica tradición cultural, que se refleja en un variado calendario festivo.

Desde la organización, creemos que este evento es una oportunidad perfecta para conectar con la comunidad geocachera, descubrir la historia local y sumergirse en la fascinante cultura de la avellana.

Tenemos muchas ganas de compartir esta aventura con ustedes. ¡Os esperamos!

 

Las actividades
El equipo organizativo está trabajando para ofrecer un fin de semana emocionante con un conjunto de actividades relacionadas con el Geocaching y el territorio. Poco a poco, iremos confirmando nuevas actividades.
Aquí tenéis un primer adelanto:

Estad atentos tanto a los anuncios como a nuestras redes sociales, ya que algunas actividades contarán con un aforo limitado.


La página web del evento
Aunque aún se encuentra en construcción, el evento dispondrá de una página que proporcionará toda la información relacionada con éste, así como otros datos de interés.

Podréis acceder mediante esta dirección o clicando sobre la siguiente imagen

www.laselvadelcamp2025.cat

 

 

2025, a year of geocelebration
In 2000, Geocaching began, an activity involving the global search for treasures using GPS technology. During these first twenty-five years of existence, players from around the world have had the opportunity to discover unique places, solve puzzles, and share unforgettable experiences.

Since its inception, Geocaching has experienced exponential growth in both the number of players and the proliferation of geocaches, becoming a worldwide phenomenon, supported by a passionate community of players.

Anticipating the arrival of 2025 to celebrate, we can only hope that the discoveries and emotions continue for many more years to come!

 

La Selva del Camp 2025
Welcome to the Geocaching event that will take place in the town of La Selva del Camp. We are excited to invite you to participate in a weekend full of activities where we will celebrate these twenty-five years of Geocaching.

The event will take place on April 4, 5, and 6, 2025, in La Selva del Camp, a town that has witnessed centuries of tradition in hazelnut cultivation. It is precisely this hazelnut that will be a source of inspiration around which the event will revolve.

Both Negreta (our mascot) and the organizing team look forward to welcoming you with open arms. Get ready your GPS and join us at this event!

 

La Selva del Camp
La Selva del Camp is a municipality with more than five thousand inhabitants and has the appropriate facilities and services to host an event like this.

Historically, agriculture has been one of the most influential sectors in the economy of La Selva del Camp. It stands out particularly for its rich hazelnut production, with the Negreta variety being the most appreciated native variety. Thanks to its Mediterranean climate and fertile soils, La Selva del Camp has become a prominent hub to produce these nuts, renowned for their exceptional taste and unique characteristics. In addition to hazelnuts, La Selva del Camp has an outstanding historical past, which can be discovered by strolling through its streets. The town also stands out for its rich cultural tradition, evident in a diverse festival calendar.

From the organization, we believe that this event is a perfect opportunity to connect with the geocaching community, discover the local history, and immerse oneself in the fascinating culture of hazelnuts. We are eager to share this adventure with you. We look forward to seeing you!

 

Activities
The organizing team is working to offer an exciting weekend with a set of activities related to Geocaching and the territory. Stay tuned to both announcements and our social media, as some activities will have limited capacity.

Gradually, we will be confirming new activities. Here you have a first preview:

Stay tuned to both announcements and our social media, as some activities will have limited capacity.

Event Website
Although it is still under construction, the event will have a webpage that will provide all the information related to it, as well as other relevant details. You can access it through this address or by clicking on the following image.

www.laselvadelcamp2025.cat

 

LES XARXES SOCIALS

LAS REDES SOCIALES

SOCIAL NETWORKS

 

✴️✴️✴️✴️✴️

WHATSAPP:

*La Selva 2025 difusió:*

https://chat.whatsapp.com/GDAw498iODW6piglR29AJ6

 

✴️✴️✴️✴️✴️

WHATSAPP:

*La Selva del Camp 2025:*

https://chat.whatsapp.com/CmSDiKuI4eTKkNL09zsRh1

 

✴️✴️✴️✴️✴️

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/laselvadelcamp2025

 

✴️✴️✴️✴️✴️

WEB:

https://laselvadelcamp2025.cat/

 

Additional Hints (No hints available.)