Skip to content

Železné schody Traditional Cache

Hidden : 04/16/2024
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Železné schody

Jedna z nádherných vyhlídek nad levým břehem Dyje.  Vzhledem k umístění v protáhlé stráni nabízí  krásný výhled na jihovýchodní směr do nížiny v Rakousku a na protější lesnaté stráně nad pravým břehem Dyje. Vyhlídka je dostupná z červené turistické značky (případně stejnobarevné cyklo) od Podmolí k Šobesu, nebo z Hnanic přes Šobes , kde je nutno překonat poměrně prudké stoupání. 

 

Dnešní pohled do opuštěného meandru Dyje nám odhalí stále méně znatelný průsek hraničních zátarasů funkčních od počátku padesátých let minulého století do roku 1990. Zbytky po tzv. ženijně technického zabezpečení státní hranice postupně pohlcuje vegetace, která překrývá systém staveb, jejíž cílem bylo znemožnit nejen občanům tehdejšího Československa překročit zde státní hranici do Rakouska.

V roce 1964 byl systém drátěných zátarasů přebudován. Trojitý plot se střední stěnou osazenou vodiči vysokého napětí byl nahrazen dvojitým plotem zajištěným pouze signálním proudem. Byla vytyčena nová trasa drátěných zátarasů, která byla vedená dále od státní hranice ve vnitrozemí. Úsek ve strmém svahu opuštěného meandru však zůstal ve stejné trase po celou dobu trvání hraniční ostrahy v letech 1951-1990. Trasa se zde neměnila zřejmě kvůli náročnosti stavby v prudkém skalnatém svahu. Tento velmi svažitý úsek neumožňoval zřídit a udržovat tzv. kontrolní pás, který lemoval hraniční zátarasy po obou stranách plotů v šířce patnácti metrů. Stopy v nakypřené půdě v tomto pásu snadno odhalily případné „narušitele" hraničního pásma.

Kritickým místem, které ztěžovalo zajištění státní hranice, byla kromě strmých svahů i řeka Dyje. V této lokalitě musela být linie drátěných plotů přerušena a vojenská ostraha zesílena. V toku byly umístěny zvedací sítě, nocí zářily silné světlomety a břehy spojovala zavěšená manipulační lávka. Nyní zde stojí nová lávka sloužící turistickému provozu. Po odstranění drátěných zátarasů v roce 1990 se železné schody staly součástí turistické trasy. V roce 1996 došlo k jejímu přeložení na Lipenskou cestu a železné schody byly následně odstraněny.

Informace čerpány z knihy: Kudy do Podyjí za přírodou a historí od Martin Škopík  & Petr Lazárek

Umístění keše v Národním parku Podyjí bylo schváleno Správou Národního parku.

Před návštěvou nahlédněte do návštěvního řádu NP Podyjí.

http://www.nppodyji.cz/navstevnirad

Děkuji revírníkovi za publikaci keše.

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] cnerm icenib bq prfgl [EN] fghzc gb gur evtug bs gur ebnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)