Skip to content

Valašské keškobraní 2024 Event Cache

Hidden : Saturday, 08 June 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

08 June 2024, 18:00 - 22:00

Ahoj velcí i malí kačeři a kačerky! Utekl další rok a parta nadšenců z Valašska se znovu rozhodla prověřit vaše schopnosti, sílu, důvtip, odvahu, odolnost a vytrvalost. Zveme vás tímto na sedmnáctý ročník geomaratonu, pro který jsme vám v krásné krajině Valašska přichystali spoustu keší i neobyčejných zážitků.

Přichystejte si potřebnou geovýbavu, dostatek silných baterek a nabitých baterií, přibalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a přijeďte o víkendu 7.- 9. června na Vičanov. Změříte tu své síly s ostatními týmy z Čech, Moravy a Slezska na dalším ročníku Valašského keškobraní.

Co vás letos čeká? Stejně jako v minulých letech zůstávají dvě soutěžní kategorie „Adrenalin force“ a „Týmy s dětmi“. Měnit se nebudou ani časy startu a konce závodu. To znamená, že kategorii Adrenalin force vypustíme do terénu o páteční půlnoci a Týmy s dětmi v sobotu v 9 hodin ráno. Konec závodu je pro obě kategorie v 18 hodin.

Do „dětské“ kategorie se mohou přihlásit týmy, ve kterých bude minimálně jedno dítě ve věku do 15 let - včetně. Opět zde bude aplikováno odstupňované bodování podle věku dítěte.

Časový harmonogram geomaratonu Valašské keškobraní
Pátek 7. června
- 16 – 23 hodin registrace do závodu pro kategorii Adrenalin force, ubytování, večeře, odpočinek před startem
- 23,40 hodin: hlavní kategorie - předstartovní příprava, instrukce, vysvětlení pravidel a novinek

Sobota 8. června
- 0,00 - 18 hodin: Valašské keškobraní 2024 – geomaraton pro kategorii Adrenalin force.
- 8 – 8,30 hodin registrace do závodu pro dětskou kategorii
- 8,40 hodin: předstartovní příprava, instrukce a vysvětlení pravidel pro dětskou kategorii
- 9 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2024 – geomaraton pro kategorii Týmy s dětmi.
- 18 – 20 hodin: večeře, volný program
- cca od 20 hodin: vyhlášení výsledků závodu, předání cen, pohárů a medailí. Poté afterparty - oslava vítězů a běžný eventový program - prohlídka a výměna CWG, TB a GC,
- 23,59 - večerka

Neděle 9. června
- 8 – 9 hodin: snídaně
- 9 – 11 hodin: balení, odjezd a volný program. Konec akce.

Novinky
Od roku 2018 závodní týmy využívají speciálně pro geomaraton vyvinutou webovou aplikaci, v níž jsou listingy všech keší a pomocí níž keše online logují. Na vývoji aplikace se stále pracuje, byly zapracovány připomínky a náměty z minulých let a přibylo pár novinek.
K využití aplikace je potřeba, aby v každém týmu byl k dispozici minimálně jeden smatrphone s přístupem na internet a čtečkou QR kódů a NFC čipů. Z aplikace jdou stáhnout listingy i v GPX formátu.
Pro případ poruch, ztráty signálu nebo náhlé nefunkčnosti smartphonu nebo připojení, dostane každý tým listingy všech keší, včetně mapky, i v papírové podobě, jak to znáte z minulých ročníků VK a logovat půjde i z obyčejných mobilů pomocí SMSek.
Minimalizovali jsme také počet úkonů, které jsou potřeba pro uznání nálezu závodních keší – nebude již nutný fyzický zápis do logbooků, zápisy do papírových tabulek, ani opisování bonusových čísel z keší.
Nálezci FTF svůj nález zalogují jen pomocí speciálního kódu na „FTFcoinu“ a ten z keše vezmou, aby jím už nemohl logovat nikdo jiný.
Tyto novinky nám umožní urychlit zpracování výsledků a podstatně zkrátit čas čekání na vyhlášení vítězů. Díky tomu můžeme ponechat v platnosti pravidlo, že hledat a logovat keše bude možné až do 18 hodin, poté budou mít týmy dostatek času na to, aby dorazily zpět do cíle, kde proběhne kontrola výsledků a přibližně do dvou hodin i závěrečné vyhodnocení.

Závodní aplikace běží na adrese https://vkteam.online. Všechny přihlášené týmy dostanou po registraci přístupové heslo, aby si mohly dopředu aplikaci vyzkoušet. Bez hesla se dostanete pouze na titulní stránku a do přehledů s výsledky všech minulých ročníků. Proto s přihlášením neotálejte.

Přihlášení do závodu
Do závodu přihlašuje jednotlivé týmy JEN jejich kapitán (nebo jím pověřená ososba), a to logem Will attend a zkopírovaným a doplněným následujícím textem:
Název týmu:
Kategorie: adrenalin force/tým s dětmi
Počet členů v týmu:
Nick kapitána:
E-mail kapitána:
CWG eventu VK 2024 (á 10 Kč): ANO (ks)/NE

Ostatní závodící a účastníci akce, kteří nebudou závodit a přijedou jen na vyhodnocení a event, hlaste se prosím jen WRITE NOTE logem a připište, kolik CWGček eventu VK 2024 budete chtít (CWG geomaratonu dostanou všichni závodníci zdarma) a jestli máte zájem o vytisklé závodní listingy - á 30 Kč. Účast na akci už si samozřejmě budou všichni zapisovat logem Attended.

Do závodu bude připuštěno maximálně 50 týmů, po 3-5 členech, které uhradí startovné ve výši 680,- Kč/tým.

Podmínky účasti v geomaratonu
• správná a úplná registrace týmu Will attend logem a to nejpozději do 3. června
• v požadovaném termínu splnění podmínek, které budou kapitánům přihlášených týmů zaslány na e-mail uvedený v přihlášovacím logu

Stručná pravidla závodu
• účast v závodě je dobrovolná a všichni účastníci ho absolvují na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 15 let ho absolvují společně se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
• do závodu může nastoupit maximálně 50 včas registrovaných 3-5 členných týmů.
• za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodově ohodnocena podle obtížnosti hledání, náročnosti terénu, případně dalších kritérií. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log.
• závod bude probíhat v sobotu 8. června 2024, start hlavní kategorie je stanoven na 0,00 hodin, dětská kategorie startuje v 9 hodin ráno. Závod končí přesně v 18 hodin.
• celkový bodový zisk bude dán součtem bodů z nalezených keší a získaných FTF prémií. U dětské kategorie bude tento součet ještě vynásoben koeficientem dle věku nejmladšího člena v týmu.
• pro uznání nalezení keše, prípadně FTF logu, je potřeba v cíli doložit: fotografii týmu, na níž může chybět vždy maximálně jeden člen týmu – tzv. libero (člen týmu, který plní funkci řidiče, luštiče nebo zrovna jen odpočívá a není v tu chvíli se zbytkem týmu v terénu). Fotky musí být v elektronické podobě (ve formátu JPG/JPEG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick). Na fotkách budou jasně identifikovatelní jednotliví členové týmu. Dále musí být na fotce viditelná část keše (krabička nebo víčko) s kódem keše (VK-17XXX), v případě FTF nálezu i „FTF coin“, který bude uložen v keši.
• účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony ČR. Zvláštní důraz klademe na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL (tedy i čtyřkolek) do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
• není povolena externí pomoc při luštění a dohledávání keší.
• nejsou povolena elektrokola, elektrokoloběžky a veškerá podobná přibližovadla usnadňující pohyb v terénu. Klasická jízdní kola jsou povolena. • pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti je možné odvolání nejpozději do 30 minut po jeho oznámení týmu.

Další informace budou soutěžícím týmům předány v průběhu registrace nebo těsně před závodem. Pravidla mohou být pořadatelem podle potřeby upravována až do startu závodu.

Závodní CWG
Připravujeme pro vás speciální závodní CWGčko. Soutěžní týmy ho dostanou zdarma v počtu odpovídajícím počtu členů v každém týmu. CWG bude určeno jen pro účastníky závodu a nelze si přiobjednávat více kusů!

Ubytování a stravování

Na Vičanově je k dispozici 15 opravených chatek a kompletně nové socální zařízení. Stravování nám v podobném rozsahu, jak jsme na to po léta zvyklí, zajistí provozovatel s tím, že po dobu akce bude v prodeji maso z grilu, nějaký salát pro vegetariány a čepované pití Radegast, Plzeň, Birell, Kofola.

Ubytování a stravu budeme s účastníky závodu řešit v rámci registrace, s ostatními účastníky eventu pak počátkem června. Cenově vychází ubytování stejně jak vloni na 350 Kč/osoba/noc. Ceny jídla – večeří a snídaní ještě řešíme a včas je tady zveřejníme.Additional Hints (No hints available.)