Skip to content

Finnish Wandering Micro Cache Traditional Geocache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Captain Morgan ja suomalainen geökätköily yhteisö toivottaa sinut tervetulleeksi
The Finnish Wandering Micro Cache'lle!

Captain Morgan & Finnish Geocaching Community welcomes you to the
Finnish Wandering Micro Cache!

Well I'm the type of cache that likes to roam around
I'm never in one place I roam from town to town
And when I find myself falling for some cacher
Well I hop right into that car of their and roam around the country
'Cos I'm a Wanderer, yeah a Wanderer
I roam around and round and round and round and round
They call me the Wanderer, yeah the Wanderer
I roam around and round and round and round and round and round and round

Status Quo: Wanderer, a bit modified words...

(Skip to English section)

Näin homma toimii / ohjeet:

 • Logataksesi kätkön, etsi ja ota se mielellään mukaasi (mutta pakko ei ole sitä heti siirtää).

 • Tavallisesti vain ensimmäisen löytäjän tulisi logata kätkö löydetyksi. Mutta jos useampi kätköilijä etsii sitä samanaikaisesti, voivat he kaikki tietysti logata sen löydetyksi.

 • Edelliseen liittyen, kätköä ei saa viedä esim. eventteihin kaikkien logattavaksi, se kun ei sovi tämän kätkön luonteeseen.

 • Finnish Wandering Micro Cache on välillä liikkeissään nopea, nimi voisikin tällöin olla "Finnish Speedy Micro Cache", siitä siis kiinteä vaikeustaso 4,5 tähteä.

 • Kun kätkö on logattu löydetyksi (ole ystävällinen ja tee see niin pian kuin mahdollista, kännykkä yleensä mahdollistaa loggauksen heti), ensimmäisen löytäjän tulisi sijoittaa mahdollisimman pian kätkö samassa maakunnassa mieluiten lähimpään kuntaan jossa se ei ole vielä käynyt, ottaa uudet koordinaatit talteen, arvioida löytövaikeus, luoda uudet vihjeet tai muut tarvittavat tiedot ja tallentaa ne kaikki tälle sivulle. Huom! Älä kirjoita vihjettä lokiin (ettet spoilaa kätköä), vaan lähetä se Captain Morganille Vihjeen voi laittaa minulle myös tekstiviestinä numeroon 040 502 5023.

 • Kätkön tulee käydä siis kaikissa kunnissa, mutta maakunta kerrallaan, eikä se saa poistua maakunnasta ennenkuin on käynyt kaikissa kunnissa eikä se saa myöskään poistua Suomesta!

 • Kätkö saa vierailla kussakin kunnassa vain kerran ja kun kartta on täynnä, se tulee toimittaa minulle huoltoon. Sen jälkeen "reititystaulu" tyhjennetään ja kätkö voi aloittaa matkansa alusta.

 • Kuten muissakin kätköissä, yksittäinen geokätköilijä voi logata kätkön vain yhden kerran.

 • Jos mahdollista, ota kuva kätköpaikastasi ja liitä se loggaukseesi. Muista pitää kuvan koko alle 100k.

 • Ota mukaan oma kynäsi kun etsit tätä kätköä. Emme laittaneet siihen kynää, koska emme voi kovin hyvin huoltaa kätköä sen matkatessa ympäri Suomea. Toivomme löytäjien huoltavan kätköä, mikäli se on tarpeen. Mikäli sinun on vaikeata piilottaa kätkö toiseen kuntaan, ole ystävällinen jä lähetä se postissa toiselle kätköilijälle joka voi piilottaa sen. Tämä kätköilijä saisi olla joku joka on jo aiemmin löytänyt kätkön.

Kätkö EI ole käynyt vielä valkoisissa kunnissa. / The cache has NOT visited yet in white communes and cities:
Geocache Description in English:

How it works / Simple rules you need to follow:
 • To log the cache, find the cache and please take it with you (but it is not mandatory to pick up immediately).
 • Usually, I hope that only the first finder will log this cache. But in the case there are couple of geocachers searching it together, they are all welcome to log it.
 • Do not take this cache to any event, it would spoil the character of it.
 • Finnish Wandering Micro Cache is time to time very fast in moving from one location to another, so the name could be then "Finnish Speedy Micro Cache", that's why the difficulty rating is fixed 4,5 stars. Teamwork rules!
 • Once it has been logged as a find (please do it as soon as possible - your cell phone usually makes it possible right away), the first finder should place the micro cache preferably to nearest town / municipality in the same province as soon as possible and rate the difficulty, create the new hints or other information and new coordinates and posts them in this page. Please do not write your hint to log (it spoils the cache), but send it to Captain Morgan. You may send the hint to me also by SMS to 040 502 5023.
 • So the cache should move to next province only after it has visited all towns / municipalities in the same province and it must stay in Finland.
 • The cache should visit all cities / communes only once and after that it must return to me for maintenance. After that the "routing table" will be cleared and the cache will restart it's journey.
 • Like with any other caches, each geocacher can log this cache only once.
 • If it's possible, take a photo of the cache location and post it here. Remember to keep the photo size below 100k size.
 • Please take your own pen with you when you search this cache. We did not put any pen in it, because we can not maintain this cache very well when it travels around the Finland. So we hope the finders will maintain the cache too, if necessary.
 • If it's difficult for you to move this cache on the other town or other side of Finland, you may mail this cache to some other cacher who then places this to unvisited city or commune. The cacher who places this microcache to new place, should have found it earlier.


Additional Hints (No hints available.)