Skip to content

The mines of Lord Svante Sture Traditional Geocache

Hidden : 03/09/2003
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gruvorna tillhör de äldsta i landet och har med kortare och längre uppehåll bearbetats under en tidsrymd av omkring 400 år. Järnmalm bröts från år 1525. Kopparmalm började brytas på 1560-talet då greve Svante Sture får höra talas om att järnmalmen var så uppblandad med koppar och svavel , dvs kopparkis så att järnet i praktiken var odugligt.
På grund av dålig lönsamhet läggs kopparbrytningen ner efter en kort tid. Gruvorna ligger öde till 1619 då Gustav ll Adolf låter några borgare i Västervik starta gruvdriften. Från 1621 och några decennier framåt bearbetades malmfältet på kopparmalm med framgång. År 1655 läggs gruvor och verk ner för att inte tas upp förrän 1738 då man åter börjar bearbeta kopparmalm.
Kobolt upptäcks i början av 1770-talet, utvinning sker parallellt med kopparbrytningen ända fram till 1803 då verksamheten återigen tillfälligt upphör. Mellan år 1819-1826 utvinner man återigen kobolt, därefter är driften nedlagt fram till 1870, då man påträffar en rik koboltmalm. Driften pågick fram till 1891.
Gruvorna är numera nedlagda men har varit Sveriges genom tiderna största koboltfyndighet. Gruvområdet har sanerats under 2011 på grund av de stora läckagen av tungmetaller till omgivningen. Mer information finns på Västerviks Kommuns hemsida


Cachen är en 0,5 l plastlåda med blått lock och innehåller loggbok, penna, geocache-brev samt diverse bytesvaror.

The place is one of Swedens oldest mine used during more than 400 years. Iron ore was produced from 1525. Copper ore was produced from approx 1560. Due to low profitability the copper production was closed after a short time.
The mines are wasted until 1619 when king Gustaf II Adolf starts up the mining again. At 1655 the mines are once again closed down until 1738 when the production of copper ore ionce again started.
In the beginning of 1770 cobalt is found in the mines. The mines are now closed down but have been the most rich mining finds of cobalt in Sweden ever. The mine-area was remediated in 2011 because of the impact of heavy-metals to the suroundings. More information can be found at Västerviks Kommuns homepage

The cache is a 0,5 litre plastic box with blue lid and the content is loggbook, pencil, geocache letter and some trading items.

This cach was placed by Anders & Inger 2003-03-09 and was adopted by gorm61 2008-04-22

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Haqre geäqebg [Eng] Haqre n ebbg bs n gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)