Skip to Content

This cache has been archived.

ArktiS: Denne cache er nu arkiveret.

Jeg siger først og fremmest pænt tak til alle de mange glade besøgende - som udgør et massivt flertal af dens 205 Found it's og 3 Not found's[:-)] - siden oprettelsen den 22. marts 2003.

Virtuelle hilsner fra ArktiS

More
<

Misfortune in the Beech

A cache by ArktiS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/22/2003
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


You can look forward to a nice walk in the forest and an exciting treasure hunt in »Ulykkesmosen« in Tokkekøb Hegn near Blovstrød.

Du kan se frem til en dejlig tur i skoven og en spændende skattejagt i »Ulykkesmosen« i Tokkekøb Hegn ved Blovstrød.Ulykkesmosen (The Accident Bog) has its gloomy name from once upon a time in 1888, when the »Drabæk Killer« - Lars Rose - lost his life in the forest. The story goes that Lars Rose killed a man in order to steal his wooden shoes. Lars Rose was unveiled as the murderer as the wooden shoes of the victim were found in his stack of firewood. After having served his sentence Lars Rose was employed in the forest. One day Lars had climbed up in a beech tree from where he could see directly to the exact spot where he had killed the man. He became so uneasy by the situation that he fell to the ground and broke his neck. The tree, which is no more, was hence called »Ulykkesbøgen« (The Accident Beech).

Tokkekøb Hegn is an old and very fertile forest covering 1.559 acres with a variety of different trees of which the beech is the most common. Every spring you can enjoy the forest floor covered with blooming anemones and other forest floor plants which only grow under old trees. Islands and islets in St. Donsedam (pond) and the banks of the lake is kept as untouched forest. Here you will find both beech and oak trees ageing from 150-200 years. ln the untouched forest overturned or dead trees are left where they are and thus slowly a virgin type of forest will emerge with new growth in the glades. This enables a unique vegetation and animal life.

History of the area: Tokkekøb Hegn belonged in earlier days to Hørsholm Estate, which was the King’s private property from 1391 and until 1771 where it became national property. By a so called forest order of 1781 it was declared that the pastures should be parted from the actual forest areas. Thus an area of same size as the forest today was fenced in by stone fences or earth banks during the 1780’ies. Donse Overdrev (common) was acquired and planted as late as the 1850’ies.

The name Tokkekøb was first mentioned in 1582 but from where it originates and what it means is uncertain. Linguists believe that »tokke« is an ancient word for an estimated bargain (no surveying). Tokkekøb is also the name of former forest supervisor’s house situated east of the forest.

The vicinity around Tokkekøb Hegn is characterized by a great number of short hills going northwest-southeast. This vivid landscape was created 10-12.000 years ago towards the end of the last ice age, as the edge of the ice moved back and forth as it melted away. ln the hollows between the hills small lakes were formed and became bogs as time went by.

You can park in a parking area at Kongevejen, at Blovstrød Allé or at Stumpedyssevej.

The cache is a white 1 liters cultura-yoghurt-container. Initial contents were logbook with a pencil, FFC and a small selection of trading-items.

Please put the lid back on the cache container so it's 100 % tight before you leave!


Ulykkesmosen har sit dystre navn fra dengang i 1888, da »Drabækmorderen« Lars Rose kom af dage i skoven. Historien fortæller, at Lars Rose slog en mand ihjel, hvorefter han stjal mandens træsko. Lars Rose blev afsløret som morderen, da man i hans brændestak fandt den myrdedes træsko. Efter afsoning af sin straf blev Lars Rose ansat i skoven. En dag var Lars kravlet op i et bøgetræ, og kunne herfra se direkte over til netop det sted, hvor han havde slået manden ihjel. Derover blev han så nervøs, at han styrtede ned fra træet og brækkede halsen. Træet, som dog ikke findes mere, blev derfor kaldt »Ulykkesbøgen«.

Tokkekøb Hegn er en gammel skov og særdeles frodig skov på 631 ha med mange forskellige træer, hvoraf bøgen er det mest almindelige. Hvert forår kan man frydes over en skovbund dækket af blomstrende anemoner og andre skovbundsplanter, som kun findes under gamle træer. Øer og holme i St. Donsedam samt søbredden ligger hen som urørt skov. Her står både bøge- og egetræer i alderen fra 150-200 år. l den urørte skov får væltede eller døde træer får lov at blive liggende, hvorved der langsomt vil opstå en urskovsagtig bevoksning med ny opvækst i huller og lysninger. Dette giver mulighed for et helt enestående plante- og dyreliv.

Områdets historie: Tokkekøb Hegn hørte tidligere under Hørsholm Gods, som var kongens private ejendom fra 1391, indtil det i 1771 blev statsejendom. Ved en såkaldt skovforordning blev det i 1781 bestemt, at områder til græsning skulle adskilles fra den egentlige skov. Derfor blev det område, der stort set svarer til skoven i dag, indhegnet med stengærder eller jordvolde i løbet af 1780’erne. Donse Overdrev blev først købt og tilplantet i 1850’erne.

Navnet Tokkekøb nævnes første gang i 1582, men hvor det stammer fra, og hvad det betyder, vides ikke med sikkerhed. Sprogforskere mener dog, at »tokke« er et gammelt ord for en skønsmæssig handel (uden opmåling). Tokkekøb er også navnet på den tidligere skovridergård, der ligger lige øst for skoven.

Egnen i og omkring Tokkekøb Hegn er præget af talrige korte bakker i retningen nordvest-sydøst. Dette urolige landskab er skabt i slutningen af sidste istid for 10-12.000 år siden, da randen af isen under afsmeltningen bevægede sig frem og tilbage. l lavningerne mellem bakkerne dannedes søer, som i tidens løb er blevet til moser.

Du kan parkere på P-plads ved Kongevejen, ved Blovstrød Allé eller ved Stumpedyssevej.

Cachen er en hvid 1 liters cultura-beholder. Initialindhold var logbog med blyant, FFC og lidt bytte-ting-og-sager.

Husk at sætte cachebeholderens låg ordentligt på igen, så den er 100 % tæt, inden du går!

Additional Hints (Decrypt)

Gur pnpur vf cynprq haqre n fubeg cvrpr bs qrnq jbbq arkg gb n gerr fghzc ol gur onax bs n qevrq bhg fgernz. Pnpura yvttre haqre rg erg xbeg fglxxr qøq geæfgnzzr cynprerg irq ra geæfgho ynatf rg hqgøeerg inaqyøo.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

234 Logged Visits

Found it 206     Didn't find it 3     Write note 10     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Needs Maintenance 9     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 21 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.