Skip to content

MegaAdventure WALK Event Cache

This cache has been archived.

Hemlock: Event is over. Sorry I couldn't be there.

More
Hidden : Sunday, 08 June 2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

This cache can be reached through a short but steap walk along a very beautifull countryside. Keep a good eye on your children or dog. There

are some dangerous spots along the way.

Deze cache is bereikbaar na een korte maar steile wandeling door een erg mooi gebied. Hou je kinderen of hond goed in de gaten. Er zijn een paar gevaarlijke plekjes onderweg.

De Vier Heemskinderen
De oorspronkelijke romancyclus heeft in de Middeleeuwen in geheel Europa bekendheid gekregen. Het epos bestaat uit niet minder dan 18.489 verzen. De heldendaden van Renout met zijn 3 broers spelen zich niet alleen af in Frankrijk, doch ook in de Belgische Ardennen en in het Rijnland.
Het verhaal begint in Parijs. Hertog Aymon gaat naar Parijs met zijn vier zoons, om een ruzie met Karel de Grote bij te leggen. Zijn zoons worden tot ridder geslagen. Op het einde van de ceremonie breekt een ruzie los tussen Renout, één van de vier zoons en een neef van Karel de Grote, die terft aan de gevolgen.

De Vier Heemskinderen (zoons) vluchten naar de Ardennen, tesamen met hun toverros Beyaert (paard). Hun eerste kasteel bouwen ze aan de samenloop van Maas en Semois, maar na 7 jaar, moeten ze opnieuw vluchten, na een zware belegering door Karel de Grote. Ze vluchten naar de ascogne, waar Renout trouwt. Ze bouwen er een kasteel aan de samenloop van de Garonne en de Gironde, het kasteel van Montauban. Karel de Grote weet ze opnieuw te vinden en wil nu vrede sluiten, als ze zittend op muilezels, ongewapend en met een roos in de hand naar een welbepaalde plaats komen. Maar ... het was een valstrik die de broers ontdekt hadden, dankzij de tovenaar Malegijs, die een diepe wrok koestert tegen Karel de Grote.

Karel de Grote sluit toch vrede op voorwaarde dat hij het Ros Beyaert in handen krijgt. Toen waren de broers in hun derde kasteel in Dortmund. Het vluchten moe, stemden ze toe. Het Ros Beyaert wordt met een grote molensteen in de Maas geworpen, en dan gebeurt het wonder. Het paard komt angs de andere oever terug uit het water en verdwijnt in de bossen. In opdracht van Karel de Grote, gaat Renout op kruisvaart. Wanneer hij terugkomt zijn zijn vrouw en zijn moeder overleden. Vier jaar lang blijft hij op zijn kasteel
voor de opvoeding van zijn twee zoons, die door Karel de rote tot ridder worden geslagen.

Op latere leeftijd verlaat Renout zijn broers en zijn twee zonen, het enige wat hij meeneemt is een stok. Nu de vrede gesloten is kon hij eindelijk vrij zijn. Hij sluit zich aan bij de werklieden die de kathedraal van de Drie Koningen aan het bouwen zijn in Köln. Hij wordt niet herkend. Hij werkt zo hard dat hij veel vijanden krijgt. Hij wordt de chedel ingeslagen en in de Rijn geworpen. Dan gebeurt het tweede wonder van het verhaal : hij wordt door de vissen naar de oever gedragen, daar is hij uiteindelijk toch herkend en wordt dan naar Dortmund overgebracht.
Dit is het meest waarschijnlijke verhaal, maar hoe komen ie rotsen er nu ? Het verhaal zou er dan wel heel anders uitzien. Voor de zoveelste maal hebben ze de listen van Karel de Grote door en vluchtten. Uit grote woede roept hij een vloek uit en de Vier Heemskinderen worden door Karel de Grote (met hulp van de duivel of van God?) omgetoverd tot hoge rotsen boven de Maas. Alleen hun paard kan ontsnappen, doch niet ver, in Dinant is het ook veranderd in een rots : le rocher Bayard!

This cache is part of the MegaAdventure Event and will only be reachable on sunday the 8th of june 2003.
For more information look at (visit link)
There will be geocachers present to help you fulfil this cache.

Deze cache is onderdeel van het MegaAdventure Event en is uitsluitend op zondag 8 juni 2003 bereikbaar.
Voor meer informatie kijk op (visit link)
Er zijn geocachers aanwezig die je kunnen helpen deze cache te volbrengen.

Additional Hints (No hints available.)