Skip to Content

<

Cache funebre

Hidden : 06/20/2003
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Moniosainen kätköretki Turun hautausmaalle. Multi-cache trip on the grave yard of Turku.

Mielestäni hautausmaat ovat kiinnostavia paikkoja, joilla paljon kerrottavaa kävijöille. Tämän kätkön tarkoitus onkin esitellä Turun hautausmaata ja erityisesti sen vanhaa osaa, joka otettiin käyttöön vuonna 1807. Reitillä on viisi pysäkkiä, joten tämän kätkön löytäminen vie jonkin verran aikaa ja askelia. Itse kätkö ei ole hautausmaan kivimuurin sisäpuolella.

Aloituspiste esittelee tyypiltään harvinaisen hautamuistomerkin, valuraudasta tehdyn katkenneen puunrungon. Mullan alla lepäilee Carl Jörgensen, tanskalainen laivanrakennusmestari.

Seuraavaksi pistäydymme Carl Gustaf Hellmanin luona, jonka navetasta käynnistyi Turun kaupunkia kohdannut tragedia. Koordinaatit saat seuraavasti:
60N25.X ja 22E18.Y, missä X on Carl Jörgensenin synnyinvuosi miinus 935 ja Y kuolinvuosi miinus 1531

4. syyskuuta 1827 illan rauha oli laskeutunut ruokakauppias Hellmanin pihapiiriin Aninkaistenmäellä. Palvelusväki oli palannut pelloilta, lehmät lypsetty ja kauppias itse liikematkalla Tukholmassa.
Kristiina-rouva oli pistäytymässä pihamaallaan, ja huomasi paksun savun nousevan navettansa katosta. Kauhistuneena hän huusi muun talonväen paikalle, mutta yrityksistä huolimatta tulta ei saatu sammumaan ja pian se levisi myös naapuritaloihin.
Tuli sai alkunsa ilmeisesti jonkin lähitalon savupiipusta lennähtäneestä kipinästä, joka putosi navetan ylisten kuiviin heiniin.

Aurajoen toisella puolella Tuomiokirkon kelloilla ryhdyttiin soittamaan hälytystä. Joidenkin tuntien kuluttua kuitenkin myös torni kelloineen sortui palavana alas, sillä tuuli yltyi ja lennätti kekäleitä myös joen yli.

Turun palo oli Skandinavian suurin kaupunkipalo, jossa tuhoutui noin 2500 rakennusta, eli ¾ silloisesta Turusta ja se vaati 17 ihmisen hengen.

Seuraavan kohteen koordinaatit ovat:
60N25.X
22E18.Y
, missä X on 325 x "Hellmanin haudan edessä seisovien ristien määrä" ja Y Carl Gustav Hellmanin kuolinvuosi miinus 1500.

Hauta nro 3 kuuluu Valde Hirvikannalle, hovioikeuden presidentille, joka tunnettiin maltillisena suomalaisuusmiehenä. Aate maksoi Hirvikannalle kuitenkin hänen henkensä: 24-vuotias Bruno Forsström -fanaattinen ruotsinkielisyyden kannattaja- ampui Hirvikannan kotiovelleen ja sen jälkeen itsensä.
Hirvikannan hautajaissaattuetta olivat seuraamassa suunnattomat väkijoukot.

Seuraavaan pisteeseen löydät näin:
60N25.X
22E18.Y
, missä X on "Valde Hirvikannan synnyinvuosi" miinus 890 ja Y "Hirvikannan hautaa kiertävän kiviaidan kuution muotoisten tolppien määrä" x 23.

Kohteeseen 4 on haudattu juoksija Paavo Nurmi. Hän hallitsi maailman juoksuratoja 20-luvulla, voittaen yhteensä 9 kultaista ja 3 hopeista Olympiamitalia. Lisäksi hänen nimissään on ollut 25 maailmanennätystä.
Nurmi oli introvertti, joka ei välittänyt julkisuudesta. Hautamuistomerkkikään ei ulkonäöllään paljasta, että sen alla lepää suuri urheilusankari.
Viimeinen pysäkki ennen kätköä on Pro patria -muistomerkki. Sen koordinaatit ovat:
60N25.X
22E18.Y
, missä X on 181 x "Nurmien hautaan haudattujen ihmisten määrä" plus "hautakivessä olevien kirjaimien määrä" ja Y "Paavo Nurmen kuolinvuosi" miinus 1281.

Turun hautausmaalla on kaikkiaan 902 sankarihautaa. Muistomerkki on pienen kukkulan rinteellä, jolta on surullinen näkymä pitkille riveille sankarivainajien hautoja.

Kätkön koordinaatit ovat:
60N26.X
22E18.Y
, missä X on "_eri_ kirjainten määrä muistomerkissä" miinus 3 ja Y "muistomerkissä olevien sanojen lukumäärä" x 33 miinus 4".I find grave yards very interesting places with a lot to tell to a visitor. The meaning of this cache is to present the grave yard of Turku, and in particularl its oldest part, which has been in use since 1807. There are five stops along the route, it will take some time and steps to complete this cache. However, the cache itself is not within the fence of the grave yard.

The starting point presents an unusual type of grave memorial, a cut tree made of cast iron. Under the ground rests Carl Jörgensen, a danish ship building master.

As the next thing we'll pop by Carl Gustaf Hellman, in whose cow-house started a tragedy which met the town of Turku. The coordinates are as follows:
60N25.X
22E18.Y
, where X is Carl Jörgensen's year of birth minus 935 and Y his year of death minus 1531.

On 4th of September, 1827, the calm evening had already settled on the estate of grocer Hellman. Servants had returned from the fields, cows were milked and the grocer himself was on a business trip in Stockholm.
Lady of the house, Kristiina, was popping on the yard, when she saw a thick smoke rising from the roof of their cow-house. Terrified she screamed the people from the house to come out, but despite the attempts, they didn't manage to extinguish the fire, which soon spread also to the neighbouring houses.
The fire got its start apparently from a sparkle, which flew from a chimney nearby and fell on a hay-stack on the attick of the cow-house.

The bell of the cathedral on the other side of the river Aura started to ring for alarm. After some hours, however, also the tower with its bell fell down burning, as the increasing wind blew burning particles over the river.

The fire in Turku was the biggest town fire in Scandinavia. It destroyed about 2500 buildings, which means ¾ of those in Turku and claimed 17 lives.

The coordinates of the next stop are: 60N25.X
22E18.Y
, where X is 325 x "number of crosses standing in front of Hellman's grave" and Y Carl Gustav Hellman's year of death minus 1500.

The grave number 3 belongs to Valde Hirvikanta, who was the president of the Court of Appeals. He was also known as a moderate speaker for the rights of the Finnish language and culture in the Swedish dominated society of those times. This ideology costed him his life: Bruno Forsström, a 24-year-old fanatic supporter of the Swedish superiority shot Hirvikanta by his home door. After that he shot himself.
Hirvikanta's funeral procession was honoured by enormous crowds.

You'll find the next stop like this:
60N25.X
22E18.Y
, where X is "Valde Hirvikanta's year of birth" minus 890 and Y "the number of the cube shaped poles in the stone fence which surrounds Hirvikanta's grave" x 23.

Point 4 is the grave of the runner Paavo Nurmi, who won 9 golden and 3 silver Olympic medals in the 20's. He also broke 25 world records.
Nurmi was an introvert, who didn't like publicity. Even the memorial stone doesn't reveal by its looks that underneath lies a great sports hero.

The last stop before the cache is a Pro patria memorial for the soldiers who died in our wars. Its coordinates are:
60N25.X
22E18.Y
, where X is 181 x "number of people buried in the Nurmis' grave" plus "number of letters on the grave stone" and Y "Paavo Nurmi's year of death" minus 1281.

There are alltogether 902 war heroes buried on the grave yard. The memorial stands on the slope of a small hill, where you can see a sad view to the long rows of soldiers' graves.

The coordinates of the cache are:
60N26.X
22E18.Y
, where X is "number of unique letters (diacritics matter) on the memorial" minus 3 and Y "number of words in the memorial" x 33 minus 4".

Tämä kätkö on löydettävissä myös lumisena aikana. This cache is snowproof.

Additional Hints (Decrypt)

[FIN:] hyxbchbyryyn xvivnvqnffn, vegbxvira gnxnan, uliva yäuryyä chhgn [ENG:] ba gur bhgre fvqr bs n fgbar srapr, oruvaq n ybbfr fgbar, irel pybfr gb n gerr [Hellmanin hautakivi:] xnegvbznvara, chanvfgn xvirä [Hellman's grave stone:] n pbavpny, erq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.