Skip to content

Kuilenburg Mystery Cache

Hidden : 07/05/2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een wandeling van een kleine 4 KM. De hele route is goed te doen met kinderwagens, de fiets en rolstoelen. Honden zijn toegestaan. Graven is niet nodig. Het is niet nodig je op privéplaatsen te begeven. Bovenstaande coördinaten zijn niet die van de cache, maar van de parkeerplaats. Graag het logboek, fototoestel, potlood en pen in de cache laten liggen. Een rekenmachine is handig.

You can find an English description here English .

Informatie over Culemborg
Culemborg is een stad met ongeveer 35.000 inwoners. Prachtig gelegen aan de Lek, in de Betuwe met steden als Utrecht en Den Bosch op korte rij-afstand. Niet alleen bekend als meubelstad en van de ANWB-fietsroutes, maar ook van ijzeren spoorbrug over de Lek en zeker als fileknooppunt op de A2. Momenteel wordt veel gebouwd in Culemborg, maar de oude vijftiende eeuwse binnenstad is nog zeer in trek. Daarom laten we jullie een kijkje nemen op al het moois wat bewaard is gebleven.

View on Culemborg

Historie
Oorspronkelijk was Kuilenbûrg een handelsdorp, gelegen op de stroomrug van het riviertje de Meer en de zuidelijke oeverwal van de Lek. Ten westen daarvan bouwde in de 12e eeuw de Heer van Bosinchem (Beusichem) een kasteeltje. In 1318 ontving de stad stadsrechten waaronder tolvrijheden op de jaarmarkt en het asielrecht. Culemborg werd een Vrijstad. Dit wilde niet zeggen dat iedereen zich vrijelijk kon vestigen. De stad had een eigen rechtspraak. Wie iets op zijn kerfstok had, moest voor schout en schepenen verschijnen en ontliep zijn gerechte straf niet. Maar hij kreeg wel de kans zich te verdedigen. Zolang hij in Culemborg verbleef, werd zijn schuldeiser niet in de stad toegelaten. "Naar Culemborg gaan" betekende in Amsterdam dan ook failliet gaan.

In de 14e eeuw bouwde Jan II, die zich Heer van Culemborg noemde, een groot kasteel aan de oostzijde van het stadje. Van dit kasteel is nu alleen de kasteeltuin nog over. Aan de laatste telg van het geslacht van Culemborg heeft de stad veel te danken. Vrouwe Elisabeth stichtte het Elisabeth-gasthuis, een hofje met huizen voor oude mannen en vrouwen, en schoot het geld voor de bouw van het Stadhuis en de toren van de St. Janskerk voor. Uit haar erfenis werd het Elisabeth-Weeshuis gebouwd. Dit weeshuis doet nu dienst als museum en bibliotheek.

Pas in 1798 kwam, na bijna vijf eeuwen, een einde aan de zelfstandigheid van het staatje en werd het ingelijfd bij de Bataafse Republiek. Het geslacht Oranje Nassau was het laatste in Culemborg regerende gravenhuis. Vandaar dat onze Koningin nog steeds de neventitel Gravin van Culemborg voert.

In de tweede helft van de 19e eeuw is de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch een belangrijke stimulans voor de industriële ontwikkeling van Culemborg. Met name de meubel- en sigarenindustrie zijn in die tijd sterk opgekomen. Let bijvoorbeeld op de antieke sigarenreclameschilderingen onderweg. Tegenwoordig vindt men naast de meubelfabrieken een grote variëteit aan industrieën in deze stad.

De stadswandeling

De huiskamervraag: Welk dorp behoort NIET tot de gemeente Culemborg?
a. Beesd (A = 3, B = 2);
b. Hagestein (A = 5, B = 0);
c. Beusichem (A = 7, B = 8);
d. geen van de bovenstaande drie (A = 1, B = 6).

Parkeer op N51°57.633 E005°13.262 (gratis parkeren op deze locatie. Andere locaties zijn betaald parkeren).

1. Ga naar N51°57.BB8 E005°13.AA8. Wat voor een huisje ziet u hier:
a. Havenhuisje (C = 0);
b. Veerhuisje (C = 4);
c. Peilhuisje (C = 8);
d. Ons huisje (C = 2).

2. Ga naar N51°57.5C3 E005°13.35C. Op welke dag van de week werd van dit kleine lage gebouwtje met de zwarte / donkergroene luiken en witte daklijsten gebruik gemaakt? (maandag = 1, dinsdag = 2, … , zondag = 7) Dit is getal D.

3. Ga naar N51°57.DDA E005°13.373. Wie heeft er in ‘de Fonteyn’ gewoond?
a. Edward van Kuilenburg (E = 1);
b. Jan van Riebeeck (E = 7);
c. Vrouwe Elizabeth (E = 3);
d. Een lid van team Wij Drie (E = 9).

4. Ga naar N51°57.DE4 E005°13.4E0 (op zaterdag van 10:00 tot 16:00 kan je terecht voor een rondleiding). Wanneer vielen de laatste muren onder de slopershamer? F = laatste cijfer van het jaartal + 1

5. Ga naar N51°57.40F E005°13.BB9. Hier zijn wat (herbouwde) resten van een gebouw. Hoe heette dit gebouw?
a. St. Janskerk (G = 6)
b. Kruittoren (G = 0)
c. Poppendanstoren (G = 2)
d. Het oude stadshuis (G = 8)

6. Ga naar N51°57.FFD E005°13.DCG. Er staat hier een kerk. Op de hoeveelste plaats komt de ‘C’ voor in de naam van deze kerk?
H = plaats – 2

7. Ga naar N51°57.HHD E005°13.DAH. Hoeveel pompzwengels zijn er op dit plein te vinden?
I = aantal pompzwengels + 5

8. Ga naar N51°57.HHB E005°13.HGI. Boven de deur van dit gebouw staat de volgende tekst (maak af): AB ANNO ____. Vervang de laatste vier letters door hun plaats in het alfabet ( a = 1, b =2, …, z = 26). Tel al deze getallen bij elkaar op. Dit is J.

9. Ga naar N51°57.(447 + J) E005°13.FCC. In welk jaar werd het gebouw op nummer 6 gerestaureerd? De laatste twee cijfers zijn K.

Invulschema
A =   D =   G =   J =
B =   E =   H =   K =
C =   F =   I =   

En nu gaan we rekenen!
X = (K * F) + (B * D * F) + (H * J) + (G * C * F) + A - 200
Y = ((((E * I) + D) / G) + K + A) / 2

De cache is te vinden op: N51°57.X E005°13.0Y

Daar dit een stadscache is, is de eindlokatie druk. Let op kinderen en huisdieren en zorg dat de cache niet gezien wordt. Dek de cache weer goed af.

Veel succes en plezier,

Tot cache,
team Wij Drie

Additional Hints (Decrypt)

Qr pnpur yvtg ghffra rra ubhgra cnnygwr ra rra urx baqre rra fgncry fgrara.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)