Skip to content

Edward Scissorhands' Cache Traditional Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 09/13/2003
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Nederlands] Urban cache in de stad Dordrecht.

[English] Urban cache in the town of Dordrecht.


[Nederlands] Makkelijk te bereiken "small" cache op een verborgen historisch plekje aan de Merwede rivier. Reis terug in de tijd naar de 14e eeuw!

Op N 51° 49.281' E 004° 42.733' aan de oever van de Merwede stond ooit een machtig kasteel. Het was gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw. De oprichter van het kasteel, Heer Daniël van der Merwede, woonde al sinds 1307 in een kleiner kasteel op dezelfde plek. Er werd een nieuw en groter kasteel gebouwd omdat het kleinere kasteel bijna geheel was verwoest.
In 1410 was het kasteel in bezit van Margaretha van der Merwede. Het kasteel stond nog immer fier wakend over de Merwede rivier.
Maar in 1418 keerde het tij... Het kasteel werd gebruikt door Hertog Jan IV van Brabant als uitvalsbasis bij het (mislukte) beleg van Dordrecht. De inwoners van Dordrecht verwoestten het kasteel uit wraak en hebben daarna de ruïne jarenlang gebruikt als vindplaats van stenen bouwmateriaal. In die tijd kreeg men bij overtredingen zoals bijvoorbeeld het verstoren van de openbare orde een zogenaamde steen-boete. De steen-boetes werden verzameld om zo aan genoeg bouwmateriaal te komen voor de heropbouw van de Grote Kerk van Dordrecht.
In 1421 zorgde de St. Elizabethsvloed voor de totale verwoesting van het kasteel en de plek was door de vloed een klein geïsoleerd eilandje geworden. Pas aan het begin van de 20e eeuw was het land weer helemaal terug gewonnen en maakte de plek weer deel uit van de oever van Dordrecht.
De St. Elizabethsvloed spoelde alles weg wat overgebleven was van het kasteel, bíjna alles..... want vandaag de dag wacht er voor de geocacher nog steeds iets om ontdekt te worden. En dáár ligt ook een kleine cache verborgen, in wat ooit eens een machtig kasteel was aan de oever van de Merwede.

Veel geluk en Happy Caching!

De cache bevat op het ogenblik geen potlood. Dus zelf even schrijfgerei meenemen! De cache a.u.b. weer zorgvuldig verstoppen

Voor meer informatie en het laatste nieuws omtrent deze cache, kijk op Johny Cache's Geocaching Page.

[English] Easy to reach small cache at a hidden historical place on the Merwede river. Travel back in time to the 14th century!

At N 51° 49.281' E 004° 42.733' on the bank of the Merwede river once stood a mighty castle. It was built during the first half of the 14th century. Its founder, Lord Daniel van der Merwede, had been residing in a smaller castle at the same site since 1307. A new and bigger castle was built because the smaller one was almost completely demolished.
In the year 1410 the castle was in possession of Margeretha van der Merwede. The mighty castle still stood proud watching out over the Merwede river.
But in 1418 the tide turned... Duke Jan IV of Brabant (unsuccesfully) besieged the town of Dordrecht and he and his wife occupied the castle. The inhabitants of Dordrecht destroyed the castle out of revenge, and afterwards for many years the remains of the castle were used as a quarry for stone-building materials. In those times people had to pay so-called stone-fines when they had made an offense such as disturbing the public peace. The stone-fines were collected to gather enough building material for the rebuilding of the Great Church of Dordrecht.
In 1421 the flood of St. Elizabeth completely demolished the remains of the castle, and the flood had turned the site into an isolated little isle.
It wasn't until the beginning of the 20th century that the land was completely reclaimed and the site once again was connected to the shore of Dordrecht.
The flood of St. Elizabeth washed away all of the remains of the castle, almost all..... as today something still remains for the geocacher to be discovered. And there also a small cache has been hidden, in what once was a mighty castle on the bank of the Merwede river.

Good luck and Happy Caching!


The cache currently does not contain a pencil, so please bring your own! Please hide the cache carefully again.

For more information and the latest news on this cache, take a look at Johny Cache's Geocaching Page!

Additional Hints (Decrypt)

[NL] va rra tng obirabc urg orgbaara zhhegwr baqre jng fgrara[English] va n ubyr ba gur pbapergr jnyy haqre fbzr fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)