Skip to content

Hokjesgeest Virtual Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NL] Kies je eigen favoriete geocache RD hok [EN] Choose your favourite cache bounding box - Dutch GRID based -

Geocache
paradijs

Delft NL

© Williii
virtuele cache rond je favoriete plek Schiet
geen
wortel!

Ga meer
geocachen!
H o k j e s g e e s t

Hokjesgeest
Volgens Van Dale betekent hokjesgeest bekrompenheid van opvatting, maar geocache-technisch ga je er vanaf heden wellicht een andere betekenis aan hechten. Aanleiding voor deze gedachte is een plantenonderzoek waar Willxiii in de jaren 90 aan heeft meegewerkt. Iedere medewerker kreeg namelijk een "hok" toegewezen om te kijken welke plantjes er allemaal groeiden. Met een "hok" werd een gebied van precies 1 km2 bedoeld. De grenzen werden bepaald door de lijnen vastgesteld door Rijksdriehoeksmeting. Hij kreeg dus een gebied van 1 bij 1 km.

De RD-coördinaten
Nederland heeft een oppervlakte van ongeveer 40.000 km2 waarvan 30.000 km2 land. Er zijn dus ongeveer 40.000 "hokken", voor de plantjes waren dat ongeveer 30.000. De Nederlandse officiële instelling Rijksdriehoeksmeting heeft allemaal lijnen getrokken en die van nummers voorzien. Ze lopen van 14 tot 278 in de X-richting en van 306 tot 620 in de Y-richting.

Het cache-hok
De cache-hokken zijn groter dan de hokken voor het plantenonderzoek, namelijk 2 bij 2 km, dus met een oppervlak van 4 km2. Bovendien zijn ze alleen samengesteld door ONEVEN lijnen. De hoekpunten krijgen dus altijd alleen oneven waarden. Zodoende zijn er ongeveer 10.000 cache-hokken in Nederland. Als je een hok buiten Nederland wilt dan kan dat maar wel binnen een straal van 1000 km van Amsterdam. Anders wordt de kaartproject te krom. :-) Keuze te over dus.

Wat moet je doen?
    1. Zoek je favoriete cache-hok.
    2. Bepaal de (oneven) RD-coördinaten van de hoekpunten.
        Bijvoorbeeld met ondergenoemd google maps hulppagina.
    3. Maak van elk hoekpunt een foto.
    4. Daarop moet ook duidelijk je GPSr staan met de WGS-84 coördinaten.
        (Ik ga de coördinaten scherp controleren).
    5. Geef een (korte) beschrijving van je favoriete cache-hok.
    6. Vermeld welk hok je claimt. Liefst op de eerste regel van je found log.

Beperkende bepalingen
    1. Eén cache-hok per team.
    2. Een cache-hok mag slechts éénmaal worden gelogd.

(familie clausule: m.i.v. 01-01-2017 is gedeeld eigendom mogelijk als de found tegelijk wordt gedaan en alle loggers de naam van de andere teams met akkoord in hun found-log vermelden)

Je kunt je hok prikken tussen de bestaande hokken met deze hulppagina.
Let op het onderliggende controle bestand kan maximaal 3 maanden achter lopen. Controleer dus ook de logs terug tot de laatste update vermelding om te zien het door jouw gewenste hok nog niet geclaimed is.

Problemen
Het kan natuurlijk zijn, dat een hoekpunt zeer ongelukkig ligt om te bereiken (b.v. in de tuin van Alexander en Maxima). Dan zal ik coulant zijn en genoegen nemen met een foto die zo dicht mogelijk bij het hoekpunt is genomen. Wel even duidelijk maken waarom.

Als voorbeeld de log van Willxii's eigen cache-hok:

Mijn favoriete cache-hok is mijn woonomgeving in Delft, niet omdat het zo prachtig is, wel omdat ik mij er al 28 jaar thuis voel. De RD-coördinaten van de hoekpunten zijn: 83/447  85/447  83/445  85/445. Op het hoekpunt 85/447 heb ik 11 jaar gewerkt (TU Delft). Mijn cache-hok is een heel dichtbevolkt gebied van Delft met veel hoge flats. Ook zijn er nogal wat uitgebreide studenten wooncomplexen (o.a. Krakeelhof naast mijn flat). Er loopt de spoorlijn Den Haag-Rotterdam door, een tramlijn (Lijn 1 Delft-Scheveningen), een belangrijk scheepvaartkanaal (Delftse Schie), ook twee grote doorgaande autowegen: (Kruithuisweg en Prinses Beatrixlaan) en enkele minder grote autowegen (Westlandse weg, Voorhofdreef en Buitenhofdreef). Een grote tegenstelling dus t.o.v. de knusse binnenstad van Delft die vlak naast mijn cache-hok ligt en zeer de moeite waard om te bezoeken (b.v. via Kunstwerken, waarvan de cache net binnen mijn cache-hok is geplaatst - oei een spoiler?!).
Hieronder de foto's van de hoekpunten van mijn cache-hok. Even op klikken als je een vergroting wilt zien. Zoals je ziet, alleen hoekpunt rechtsonder wijkt iets af, omdat ik niet verder kon dan het hoge hek. De overige hoekpunten kloppen vrij nauwkeurig.
82.999/446.999

N52 00.401
E004 20.313

(Herfstpad)

 

85.000/447.000

N52 00.417
E004 22.061

(Mijnbouwplein)

         
82.999/445.000

N51 59.323
E004 20.338

(Van der Kamlaan)

  85.038/445.000

N51 59.339
E004 22.119

(Schieweg)

Hokjes in beeld

Ingezoomd naar een voorbeeldhok.
Klik hier om hem in Google earth te openen.

Banner
Voor de liefhebbers is er ook een banner.

Grijp je eigen cache-hok!

Heb je aan de eisen zoals hierboven genoemd voldaan dan mag je hem plaatsen. Daarvoor vind je hier de uitleg.

Additional Hints (Decrypt)

Xbz wr re rpug avrg hvg znvy zr wr pböeqvangra, cbfgpbqr bs qr cynngfannz ra vx trrs wr qr ubrxchagra ina urg ubx jnne qrmr pböeqvangra va inyyra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)