Skip to content

Hugo de Groot Multi-cache

Hidden : 10/28/2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een bekende toeristische route in de Vesting3hoek... De route gaat grotendeels over verharde weg.
Tevens is er de mogelijkheid om aan te sluiten met de Fortes Creantur Fortibus cache.


Slot Loevestein


Hugo de Groot

De speurtocht naar het verleden van Hugo de Groot begint bij Slot Loevestein . . . . .

(aanrijroute: via de Schouwendijk en Geuzenweg)

Kijk voor de openingstijden van Loevestein op de website van het slot om teleurstellingen te voorkomen. Buiten het seizoen kan het zijn, dat het slot geheel of gedeeltelijk gesloten is.

Om te kunnen loggen zul je rekening moeten houden met de tijden waarbij de box toegankelijk is:

  • Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 09:00 - 17:30
  • Donderdag (koopavond) van 09:00 tot 20:00
  • Niet mogelijk op Zon- en feestdagen

Parkeerplaats
WP1

N 51° 48.890' E05° 01.550'
N 51° 49.021' E05° 01.377'

De waypoints van deze cache bevinden zich allemaal in het vrij toegankelijke deel.

Parkeer je auto op de officiële parkeerplaats bij het slot en loop naar WP1. Hier begint de cache.

Een andere mogelijkheid is om vanaf Gorinchem met de watertaxi of veerdienst naar het slot te komen. Je zult dan richting de officiële parkeerplaats moeten gaan om bij WP1 te komen. Als je hiervoor kiest, parkeer dan je auto op het parkeercoördinaat van van de cache Fortes Creantur Fortibus.

Deze twee caches zijn prima te combineren.


Loevestein van boven Aangekomen bij WP1 loop je langs de vestingmuur. Kijk goed naar de ingemetselde steen.

Vraag: Stapeltel de individuele cijfers tot een getal van twee cijfers (A)

Slot Loevestein is ruim 6 eeuwen oud, maar de vestingwerken rond het kasteel zijn pas in de 16e eeuw aangelegd.

Vraag: In welke eeuw werd 't slot gebouwd? (B)e eeuw


Was de vesting ooit bedoeld om de vijand buiten te houden, nu is iedereen er van harte welkom! Voor een bezoek aan het slot zelf gelden toegangsprijzen.


Volg de slotgracht in westelijke richting naar de houten brug.

Panorama Loevestein

In de brugdelen staan namen gegraveerd van bekende personen, die ooit de vesting betraden. Zo ook de naam van degene die opdrachtgever was voor de bouw van het eerste deel van het slot.

Vraag: Tel het aantal medeklinkers in zijn naam (C)

Betreed de vesting en zoek in de poort naar de laatst gemeten waterstand. Trek daar de laagst gemeten waterstand van af. Dit geeft (D)


De rijke geschiedenis van slot Loevestein is in te delen in drie periodes, te weten:
Middeleeuwen, staatsgevangenis en Hollandse waterlinie.

soldatenhuisje

Met haar aarden wallen, dubbele grachten, bastions, arsenaal, bomvrij onderkomen, munitiekelder en het straatje met soldatenhuisjes, ademt de vesting nog steeds de sfeer van een 18e eeuws soldatendorp.

Na de poort kom je in het vesting straatje met haar twee rijen huisjes. Ze dateren uit 1730 (14 barakken links) en 1732 (8 barakken rechts) en boden onderdak aan de in Loevestein gelegerde soldaten.

Vraag: Zoek in de oudste barakkenrij naar een letter. De hoeveelste letter is dat in het alfabet? (E)


Vanwege de getroffen anti-corona maatregelen is het niet mogelijk om gratis en zonder voorafgaande registratie het slot verder te bezoeken. Hierdoor zijn we genoodzaakt wat wijzigingen in deze cacheroute aan te brengen.
Zodra de toegang tot het slot weer verandert, zal deze pagina weer aangepast worden.


Nu is Loevestein een levendige vesting, maar vroeger was er voor de soldaten weinig te doen.
Ze verveelden zich en bedachten van alles om de tijd te verdrijven.

Belegering

kruidtoren

Rechts op het plaatje staat de kruittoren. Deze is een van de twee torens die na het beleg van 1397 bewaard is gebleven. Bij dit beleg is de voorburcht zwaar beschadigd en een andere toren verloren gegaan. Deze is nooit herbouwd. Zoals de naam al doet vermoeden, is de Kruittoren lang gebruikt voor het bewaren van buskruit.


Ga naar WP2

N 51° 48.971' E05° 01.064'

Dit geeft een mooi uitzicht over het slot.

Vraag: Hoeveel hemelwaterafvoeren zie je vanaf dit punt? (F)


Staatsgevangenis

De meest markante periode in de geschiedenis van het slot is ongetwijfeld de staatsgevangenis. Door de gevangenschap en ontsnapping van de internationaal beroemde rechtsgeleerde Hugo de Groot is Loevestein (inter-)nationaal bekend geworden en opgenomen in de Canon van Nederland.

Grotius Hugo de Groot (Delft, 10 april 1583 - Rostock, 28 augustus 1645) was een Nederlands rechtsgeleerde. Hij is ook bekend onder zijn Latijnse naam Hugo Grotius. Hij schreef onder andere Latijnse tragedies, theologische verhandelingen, en ook Latijnse en Nederlandse gedichten. Zijn belangrijkste werken liggen op historisch en juridisch gebied. Zijn beroemdste werk is "De jure belli ac pacis" uit 1625, dat de basis vormt voor het moderne volkenrecht. Hij is ook bekend van zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de zee (en de vrijhandel) het Mare Liberum.

Gevangenschap op Loevestein
Even na 1600 laaiden er in Nederland godsdienstige twisten op, die tot in de politiek werden uitgespeeld. Prins Maurits vond dat de geleerde Hugo de Groot aan de verkeerde kant stond en veroordeelde hem 'ter eeuwige gevangenisse' op slot Loevestein, toen een staatsgevangenis. Op z'n 35e, op 5 juni 1619, kwam Hugo hier aan.

Hugo's vrouw, Maria van Reigersberg en hun dienstmeisje Elsje van Houwelingen kwamen bij hem in de gevangenis wonen. Dat moest ook wel, want al hun bezittingen waren hen afgenomen. Zij waren geen veroordeelden en kregen iets meer bewegingsvrijheid. Af en toe mochten ze naar de markt in Gorcum gaan.

Vanuit 'de kooi', op de eerste verdieping waar Hugo gevangen werd gehouden, staarde Maria vaak naar de overkant van de rivier.


De kist

Tijdens zijn gevangenschap op Loevestein mocht Hugo blijven studeren. Daarvoor kreeg hij uit Leiden boeken in een kist, die soldaten bij een familie in Gorcum ophaalden en wegbrachten.
Dat bracht Maria op een idee. Zij maande Hugo: "Kruip in die kist en zorg dat je er twee uur in kunt blijven zitten zonder geluid te maken". Ze liet hem avonden lang oefenen.

Hugo in kist

Gorkum De Ontsnapping

Op Paasmaandag 22 maart 1621 was er een jaarmarkt met kermis in Gorcum. De fortcommandant Prouninck van Deventer was weg. Maria legde de boeken zorgvuldig in bed, zodat het net leek of Hugo weer eens ziek was. Met alleen zijn ondergoed en zijden kousen aan kroop hij in de kist. Maria had het dienstmeisje Elsje van Houweningen gevraagd of zij deze keer mee wilde gaan naar Gorcum. Ze was bang dat de soldaten anders argwaan zouden krijgen en de kist toch zouden controleren. Maar de soldaten tilden de zware kist op en brachten deze, net als anders, met het bootje naar Gorcum.


Net als Hugo gaan we nu de Merwede oversteken om Loevestein te ontvluchten. Dit kan per boot , via de brug of via het veer van Brakel, richting Herwijnen.

Wil je je gevonden antwoorden controleren, ga dan naar WP3 en zoek daar de waarde van de checksum.

TIP: Laat de auto staan en neem een retourtje over het water naar Gorinchem.

De aankomst- en vertrekplaats in Gorinchem is enkele tientallen meters verwijderd van het startpunt van de cache Fortes Creantur Fortibus.Gorkum 2

Ga naar WP4 op : N 51° 49.568' E04° 58.474'

Vraag: aan hoeveel palen is de vlonder bevestigd waar de veerpont aan heeft afgemeerd (G)

Ga nu naar WP5 op : N 51° 49.793' E04° 58.474'

Eenmaal bij de familie aangekomen klopte Elsje op het deksel. Na anderhalf uur in de kist kon hij eindelijk zijn benen weer strekken. Hugo had een glas Spaanse wijn nodig om bij te komen. Hierna vluchtte hij - verkleed in metselaarskleren - naar Parijs.

Hoe heet de familie in Gorinchem waar Hugo in zijn boekenkist aankwam na de vlucht vanaf slot Loevestein?

  1. Van Houweningen (H=6)
  2. Daetselaer (H=8)
  3. Erpenius (H=4)
  4. Van Reigersberg (M=2)

Het antwoord hierop is (H)


Graftombe

In Parijs schreef Hugo een brief naar de regering in Holland om zijn vrouw en kinderen ook naar Frankrijk te laten komen. Dat mocht en 3 weken later kwamen zij in Parijs aan. In Parijs heeft Hugo zijn belangrijkste boeken geschreven.

In oktober 1631 keerde Hugo naar zijn geboorteland terug, hij werd advocaat in Amsterdam. Hem werd zelfs het Gouverneur-Generaalschap van Indië aangeboden, maar moest daarvoor eerst gratie aanvragen. Zes jaar na de dood van Prins Maurits was het politieke klimaat veel milder geworden. Burgemeester van Berkel pleitte voor amnestie voor hem in de Staten van Holland. Ook P.C. Hooft, die tot de kring rond de stadhouder behoorde, deed een goed woordje, maar Hugo zelf weigerde elk verzoek dan ook tot de Staten of de prins te richten. Hij was ervan overtuigd dat hij niets verkeerds had gedaan. Het jaar daarop vaardigden de Staten een nieuw arrestatiebevel uit en moest hij opnieuw in ballingschap gaan. Uiteindelijk werd hij gezant voor Zweden in Parijs. In 1645 moest hij een dienstreis maken naar Zweden. Op terugweg strandde het schip op de Duitse kust en ging de reis verder over land. Uitgeput kwam hij in Rostock aan en werd daar erg ziek. Hugo stierf op 29 augustus 1645 aan een longontsteking. Zijn laatste woorden waren: "Door veel te begrijpen, heb ik niets af kunnen maken.."

Wij hopen dat jullie wel alle opdrachten hebben begrepen en de tocht nu af kunnen maken!

Tot slot...
Zijn lichaam werd met olie gebalsemd, zodat het langer bewaard kon worden. Per schip werd hij vervolgens naar Rotterdam gebracht. Op 3 oktober 1645 werd hij bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Zijn dochter Cornelia heeft ervoor gezorgd dat zijn graf hier nog steeds te zien is, vlakbij het praalgraf van Willem van Oranje.


Om het invullen te vergemakkelijken een tabelletje:

A B C D E F G H
               
I J K L M   N O
               TIP:

Neem rechts van WP5 een Maltezer koffie of een lekkere espresso voor de verdere berekeningen.

Om te voorkomen dat er mogelijke discussies ontstaan omtrent de berekeningswijze, wel of geen gebruikmaken van meneer van Dalen, hebben we haakjes gebruikt.

N = A * B * (C - E) + E + G
O = (D * F) + C + H

Het eindcoördinaat is als volgt te vinden op: N 51° 49.N' E 04° 58.O'

Tevens heb je de code nodig voor het hangslot.
Deze code is te berekenen met

A * B + ((E + F) * F)

n Succes en veel plezier
Team GeoGorkum

Vesting3hoek

Drie vestigingen, één geschiedenis
Op één dag drie provincies bezoeken, ruim 600 jaar geschiedenis beleven en twee rivieren bevaren; het kan allemaal in de Vesting3hoek! Op de grens van Gelderland, Zuid-Holland en Brabant liggen de historische vestingen Slot Loevestein, Gorinchem en Woudrichem in een oer-Hollands rivierengebied. Samen vormen zij de Vesting3hoek met hun eeuwenoude onderlinge geschiedenis, ligging aan de rivier en hun verbinding door een voet-/ fietsveer. Stroom mee door de Hollandse geschiedenis en (her)ontdek tegelijkertijd het typische rivierenlandschap.
Met dank aan Aad Engelfriet voor het gebruik van enkele foto's

Additional Hints (Decrypt)

- Svany: trra vwf, xvwx jrfgryvwx, mriragvra
- Fgnfu: erpugf, baqre
- Gbpu abt uhyc abqvt: 0mrfgjrr0mriramrfmrf111 bs ahy6ivwsivws3mrf5ivre22

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)