Skip to Content

This cache has been archived.

klaproos: Voorlopig geen tijd om deze cache te vernieuwen. Helaas. Team Klaproos

More
<

Jacoba van Beieren

A cache by klaproos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/26/2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Deze cache kan men lopend, fietsend, skatend of met de auto doen. Vanaf het begincoördinaat is de afstand heen en terug 14 kilometer. Waarvan ongeveer 2 kilometer door het bos te voet moet worden afgelegd. Deze cache kan altijd gelopen worden ongeacht de vermelde openingstijden.
In het bos moet men wel het reglement in acht nemen (zie foto).
This cache can be done on foot, on bike, skating or by car. The total distance from the beginning co-ordinate back en forward is 14 kilometres, of which 2 kilometres are through the woods and must be done on foot. This cache can be done at any time, regardless of the openinghours mentioned.
However in the forest one should obide by the rules that are aplicable (see photograph).

Onze eerste cache is gezien zijn inhoud & ligging een echte bloemen cache geworden. Stop er ook iets in wat met bloemen te maken heeft. Graag iets kleins gezien het formaat van de cache.
Due to its content and location or first cache has become a real flower cache. Please put something in there that is also floral related. Make sure it is something small bearing in mind the size of the cache.


JACOBA VAN BEIEREN
Geboren in 1401 te Quesnoy
Overleden op 9 oktober 1436 aan tbc in Teylingen.

In de nabijheid van het dorp Sassenheim liggen de ruïnes van het slot Teylingen, daterend uit de eerste helft van de 13e eeuw.
Dit slot was de hoofdzetel van de houtvesterij van het graafschap Holland.
Een deel van de duinstrook ten zuiden van de huidige Stationsweg in Lisse, ongeveer 280 morgen (= 238 ha) groot, was het enorme landgoed van Slot Teylingen.
Het werd het Keukenduin van Teylingen genoemd.
In 1641 wordt een groot woonhuis, de Keukenhof, op de rand van het Keukenduin gebouwd. Dat de Keukenhof een ruim huis was, blijkt wel uit het feit dat de toenmalige eigenaar “in de verpondinge” 8 gulden belasting moest betalen.

De opbrengst van bovengenoemde duinen was bestemd voor de huishouding op slot Teylingen.
Jacoba van Beieren, gravin van Holland, door haar neef Philips van Bourgondië benoemd tot ‘houtvesterinne’ van Holland, verbleef vaak op Teylingen.
Een deel van haar landgoed liet ze gebruiken als kruiden- en groentetuin. Elke dag verzamelde de gravin hier hoogstpersoonlijk de verse ingrediënten voor in de keuken.
Hieraan dankt het huidige Landgoed Keukenhof haar naam.

Nadat de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen Jacoba waren ontnomen sleet zij haar laatste drie levensjaren op slot Teylingen.
Ze vulde deze met het bakken van potten, de zogenaamde Jacobakannetjes, waarvan er zeer veel in de nog bestaande slotgracht zijn teruggevonden.
Het verhaal gaat dat de nog jeugdige Jacoba, door haar neef Philips de Goede van haar bezittingen beroofd, stevig aan de drank was geraakt.
Als ze haar wijnkannetje leeg gedronken had gooide ze dat achter zich over haar hoofd in de gracht.

Een rijmpje uit de 17e eeuw op zo 'n "Jacoba-kannetje" luidt:
"Dit 's Vrouw Jacoba's kannetje, gelooft,
Die hier maar eens uyt dronck;
Smeet het dan over 't hooft,
In de vijver dat het sonck."

Leven en liefdes van een vorstin
‘Ik heet Jacoba, uit grafelijk bloed geteeld
Regeerd ik landen, door mijn partijschap fel verdeeld
Ik stond geheel alleen, en mijns ooms wrede hand
Mij wenend voortjoeg door mijn arm Vaderland
Vier echtgenoten had ik, waarvan twee ontrouw
Een stierf er vroeg en liet mij na in rouw
Tot redding van den laatsten voldeed ik aan Philips eis
En gaf hen mijnen rang en waardigheden prijs
Ik offerde alles op, totdat, thans eindelijk vrij
In Teylingen ik rust al aan mijns vaders zij’
~ Anoniem ~

Openingstijden Keukenhof:
2004: 25 maart t/m 20 mei: Dagelijks van 08:00 - 19:30 uur (kassa's open tot 18:00 uur)
2005: 25 maart t/m 16 mei.
Openingstijden Teylingen: dagelijks van 14.00 – 17.00 uur.
Gesloten op Maandags, 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag.


JACOBA VAN BEIEREN (Jacoba of Bavaria)
Born in 1401 at Quesnoy
Died of TBC on the 9th of October 1436 at Teylingen

In the vicinity of the village of Sassenheim lay the ruins op the Teylingen Castle, dating from the early 13th century.
This castle was the main managerial seat of the Woodmill Forestry of the count-ship of Holland.
Part of the dune strip south of the contemporary "Stationsweg" in Lisse , approximately 238 ha., used to be the estate of the Teylingen Castle.
It was known as the Keukenduin (Kitchen dune) of Teylingen. In 1641 a large living quarter was built on the edge of the Keukenduin, the Keukenhof.
Proof that the Keukenhof was extremely large is provided by the fact that the owner at that time had to pay 8 guilders tax as mentioned in old scriptures from the area.

De revenue from the above mentioned dunes was destined for the use of the household of Teylingen Castle.
Jacoba of Bavaria, Countess of Holland and nominated by her cousin Phillip of Burgundy as forestry women of Holland, used to reside often at Teylingen.
She let part of her estate be used as herb- and vegetable garden. Every day the Countess herself would gather the fresh ingredients that would be used in the kitchen.
This is still were the estate of Keukenhof gets its current name from.

After de count ships of Holland, Zeeland and Henegouwen were taken from Jacoba of Bavaria she spent the last three years of her life at the Castle of Teylingen.
She filled her days with pottery baking, the so called Jacoba goblet, of which many were found in the still present moat.
Story goes that the youthful Jacoba, robbed of her possessions by her cousin Philip of Burgundy, began to drink heavily.
When she had finished her pot of wine goblet she would toss it backwards over her head into the moat.

A rime from the 17th century to the Jacoba goblet sounds:
"This is Lady Bavaria's pot,
from which she would drink more than a lot
She would then toss it over her head into the moat
Were the pot didn't stay afloat

Life and loves of the Regentess
"My name is Jacoba, from noble blood I descend
I rule these counties which are divided strongly due to my fellowship
I stood completely alone, at the mercy of my uncles harsh hand
While proceeding weeping through my poor Fatherland ruled by whip
Four husbands did I have, of which two faithful
One died too early and left me in mourning
To salvage the later I fulfilled Philips demand
And gave him my stature and dignity
I sacrificed everything, until, now at long last finally free
At Teylingen I rest alongside my fathers side

Openinghours Keukenhof
2004: March 25th -20th May: Daily (Ticketbox is open till 18.00 hours)
2005: March 25th - 16th May
Openinghours Teylingen
Daily from 14.00 - 17.00 hours
Closed on Mondays, first Easterday, first Boxingday and first Christmasday


Ga naar coördinaten:
Go to coordinates:
N 52°13.907 - E004°31.119
Vragen: / Questions:

1
Tot wanneer woonde J.v.B hier?
->
 
Until when did J.v.B. reside here?

2
Sinds wanneer valt de ruïne onder beheer van Rijksdienst Kastelenbeheer?
->
 
From which date did the ruin become run by the Rijksdienst Kastelenbeheer?
DBRG = 1 + 2

 
Ergens hangt een bord met 3 telefoonnummers erop. Alle 3 de telefoonnummers achterelkaar gebruiken
->
 
Somewhere there is a sign with 3 phonenumbers on it. Use all three phonenumbers in consecutive order

3
9ecijfer + 26ecijfer = P
 
6ecijfer - 24ecijfer = A
 
19ecijfer = E
 
4ecijfer - 15ecijfer = L
 
9thdigit + 26stdigit = P
 
6stdigit - 24thdigit = A
 
19thdigit = E
 
4thdigit - 15thdigit = L
 

N
 
5
2
°
A
B
.
P
D
E
E
0
0
4
°
D
L
.
G
B
R

Vroeger stonden er langs de gehele kust talloze versterkte woontorens, oftewel donjons. De meeste zijn verdwenen. Een indruk van zo’n versterking krijg je op locatie II.
In the old times all along the coastal line there were fortified towers in which people lived, so called "Donjons". Most of them have disappeared but a good impression of a "Donjon" can be obtained at location II.

4
Wanneer werd ongeveer het eerste kleine voorhuis hier gebouwd?
->
 
When was the first small front house approximately built?

5
Wanneer is deze Donjon gebouwd?
->
 
When was this Donjon built?

6
Wat is het wegnummer van de provinciale weg (N......)?
->
 
What is the roadnumber of the local highway (N.....)?

M = (4 - 5 - 6) + 39


Parkeer je auto op:
Park your car at:
N 52°15.638 - E004°31.976
Vanaf hier is het een kleine kilometer lopen naar de volgende coördinaten:
From here it is a small kilometer walk to the coordinates:
N
 
5
2
°
A
M
.
R
E
P
E
0
0
4
°
D
L
.
B
G
M

Let op: het volgende raadsel geeft je de coördinaten van de geocache prijs. Zoek op deze locatie naar de coördinaten:
Please Note in dutch Let op: the next riddle will give you the coordinates to the cache. Find the coordinates on this location:
3
0
5
6
9
5
2
S
Gevonden? Mooi.
Found it? Well done!De cache kan je vinden op coördinaten:
The cache can be found at co-ordinates:
N
 
5
2
°
...
...
.
...
?
?
E
0
0
4
°
...
...
.
...
...
...

Nu mis je twee cijfers van de Noorderbreedte. Die kan je aanvullen als je de witte zonnewijzer vindt. Tel alle Romeinse cijfers van deze zonnewijzer bij elkaar op.
Trek van deze uitkomst vervolgens 8 af = ? ?. Vul dit antwoord in op de bovenstaande vraagtekens.
Now you are still missing the two numbers of the Latitude (N). You can fill these in once you have found the white sundials (clock). Add up all the Roman numerals of the sundials (clock).
This answer minus (-) 8 = ? ?. Fill this answer on the questionmarks above.


Additional Hints (Decrypt)

Gvwqraf qr gbpug: irexrrefobeq / xnfgrry.
Ibbe qr irefgbccyrx ina qr pnpur: Ybbc anne urg ynngfgr cnnygwr, xvwx anne erpugf, npugre qr tebgr obbzfgebax (qvr va qr mbzre ibytebrvq vf) bc qr tebaq.
Qhevat gur pnpur: genssvp fvta naq pnfgyr.
Sbe gur uvqqvat cynpr bs gur pnpur: Jnyx gb gur ynfg cbyr, ybbx gb gur evtug, oruvaq gur ovt gerr fghzc (va gur fhzzre jvgu n ybg bs yrnirf) ba gur tebhaq.
Ovw urg bagpvwsrera ina urg ennqfrygwr zbrg wr qraxra nna qr pvwsref ra yrggref ina qr pböeqvangra.
Jura qrpvcurevat gur evqqyr oner va zvaq gur ahzoref naq gur yrggref bs gur pb-beqvangrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

230 Logged Visits

Found it 185     Didn't find it 10     Write note 25     Archive 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 2     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 62 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.