Skip to content

Huomio! Huomio! Lahti, Suomi. Multi-cache

Hidden : 01/09/2004
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tämä kätkö on esittelee radiotoiminnan historiaa ja Lahden komeat radiomastot. "Attention! Attention! Lahti, Suomi" is a cache presenting the history of radio and the big radio masts of Lahti.

Tämä kätkö (Radiomäen toinen) on kunnianosoitus radio- ja tv-toiminnan pioneereille ja houkuttelee tutustumaan Lahteen radiokaupunkina sekä Lahden komeisiin maamerkkeihin, radiomastokaksosiin.

Kätkö on myös TB kaksosten, Ossin ja Wessin kotikätkö. He pitävät kätkössä radioasemaa, Radio Bugia, jonka ohjelmia voivat kuunnella travel bugit vaelluksillaan ympäri maailmaa.

Kannattaa myös kävellä hiukan Radiomäellä. Sen ympäri kiertää kuntopolku,jonka varrelta mäen pohjoislaidalta on hyvät näkymät keskustaan ja Vesijärvelle.

Ylläolevat koordinaatit eivät vie kätkölle. Löytääksesi kätkön, sinun täytyy perehtyä hieman sähköisen tiedonvälityksen historiaan meillä ja maailmalla. Tarvittavat luvut ovat löydettävissä etätyönäkin (Internet, kirjasto jne.)

Niin myös varmaan saat kätköstä eniten irti. Netissä saattaa myös esiintyä hienoisesti varioivaa tietoa. (Suluissa on annettu se kohta museon perusnäyttelyä, mistä tieto löytyy.)

Radio- ja tv-museo on toistaiseksi suljettu joten tiedot löytyy ainoastaa netistä

Lopulliset koordinaatit ovat:

60N58.ABC 25E38.DEF

A Sähköistä tiedonvälitystä ennen radiota edusti lennätin. Amerikkalainen Samuel Morse sai keksinnölleen patentin vuonna 183? (Tiedonkulku ennen radiota)

B 1910-luvun lopussa tapahtui merkittäviä asioita: Suomi itsenäistyi 1917, vuonna 1918 käytiin sisällissota ja Rdiomäkikin toimi taistelujen näyttämönä ja 1919 Suomi sai ensimmäisen presidenttinsä. Kuinka monen vuoden kuluttua ensimmäisistä presidentinvaaleista radiomastot pystytettiin mäelle? (Huomio! Huomio! Täällä Lahti)

C Eräs nuori keksijä jota Suomen Edisoniksikin kutsuttiin rakensi vuonna 1905, vain 18-vuotiaana oman radioaseman ja sai sillä ensimmäisenä suomalaisena yhteyden muihin radioasemiin. Kuinka monta kirjainta oli hänen kolmannessa etunimessään? (Alussa oli kipinä)

D 1934 Saksanmaalla julistautuu Fuhreriksi muuan Adolf Hitler. Joitakin vuosia sen jälkeen maailma sotii. Lahden sadioasemakin sai sodasta osansa, kun siihen osui pommi. Kuinka monta vuotta Hitlerin Fuhreriksi tulosta tämä tapahtui? (Lahden radioasema sodan aikana)

E Suomen yleisradio aloitti säännölliset tv-lähetykset 1.1.1958 jolloin lähetettiin erään merkkimiehen uudenvuodenpuhe. Kuinka monta kirjainta on hänen sukunimessään? (Näköradiosta taskutelevisioon)

F Entä mikä on sen miehen nimi, joka keksi taajuusmodulaation (eli frequency modulation. FM)? Se on radiolähetyksen periaate, jossa kantoaallon taajuutta muutetaan äänisgnaalin tahdissa ja sitä käytetään ula-alueella. Laske etu- ja sukunimen kirjainten keskiarvo. (Käyttöesine ja keräilyn kohde) P.S.

This cache ( Radio Hill second ) is a tribute to the pioneers of radio and TV technology and calls you ti get know Lahti as a radio town, and its big landmarks, the radio towers. The cache is also home of TB twins , Ossi and Wessi. They host in the cache a radio station , Radio Bug, which broadcasts to the travel bugs world wide The coordinates above don´t lead to the cache. In order to find the cache, you must take an insight into history of electrical communication in finland and abroad. you can find the necessary numbers also elsewhere (Internet, library, etc. ) but you can get them in handy way also by coming to the interesting. ( In parentheses is given the section of the permanent exhibition where the information can be found.) The museum has almost all the information also English, so that it´s not problem if don´t know Finnish. Radio and TV Museum is closed until further notice so the information can be found online atThe Radio Hill in wort walking on a bit. Around it goes a walking track and the North side of the hill there are views the centre and the lake Vesijärvi.

final coordinates are

60N58.ABC 25E38.DEF

A Telegraph presented a from of electrical communication before the radio. The American Samuel Morse patented his invention in 183 ? ( The flow of information before radio)

B At the end of the 1910s, there were many important happeningin Finland became independent in 1917, we gained independency, 1918 there was a cevil war also the Radio Hill acted as scene of battle, 1919 we got the precident. How many years from the first presidential election were the radio masts assembled? (Attention! Attention! This is Lahti)

C , Acertain young inventor, who is also called "Edison of Finland" built in 1905 , only at the age of 18 a radio station of his owen. With it he got connection to other radio stations as the very first Finn. How many letters are there in this third given name? (In the beginning was the spark )

D In Germany 1934 Adolf Hitler declares himself the fuhrer. Some years later the world is at war. The radio station in Lahti also has its share, when a bomb hits it. How many years since Hitler became Führer did this happen? ( Lahti station during the war)

E The Finnish Broadcasting Comporation (YLE) started its regular television broadcasts 01.01.1958. The speech of certain important man was transmitted then to the viewers. How many characters are there in his surname? ( Arrival of television)

F And what is the name of the man who invented FM ( frequency modulation) ? This is a principle of radio broadcastst in which the modulation signal is used to vary the frequency of a carrier wave and it`s used in the frequencies. Count the average on the letters in the first and family names. (Useful object and a collecter`s item) Calculate the first and last letters mean. ( Use Object and collection site) PS:

Additional Hints (No hints available.)