Skip to content

De Mortelen Multi-cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Toegang: Tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Lengte: Ongeveer 5 kilometer.
Laarzen of hoge waterdichte schoenen zijn aan te bevelen.
!! De cache route/beschrijving is op 06-12-2020 aangepast !!

Begin 2015 hebben wij als team Lima2311 deze cache geadopteerd van 69and71. Samen hebben wij onze bijdrage geleverd aan het nog lang voortbestaan van deze bijzondere multi die al dateert uit 2004. In Juli 2015 is de route een stukje aangepast, om een dubbel stuk in de route te vermijden.

Natuurgebied De Mortelen weerspiegelt het oude boerenland uit vroeger eeuwen. Het is een mozaïek van weilandjes, akkertjes, houtwallen, poelen, naaldbossen, loofbossen en zandwegen. Dit wordt ook wel een hoeven- of kampenlandschap genoemd. Het is ontstaan in de 12e eeuw, toen de bevolking zodanig toenam dat men noodgedwongen allerlei moeilijk ontginbare gebieden in gebruik moest gaan nemen. De naam "Mortelen" duidt op zachte, weke grond en verwijst naar het moerassige karakter van het gebied. Doordat de bodemopbouw en waterhuishouding zeer divers zijn, bepaalde de aard van de ondergrond dan ook waar er bouwland, grasland, ruigte, heide of hakhout kon worden aangelegd. Dit resulteerde in het kleinschalige karakter van het gebied zoals wij dat nu kennen en dat gelukkig aan de ruilverkavelingen ontsnapt is.

Het Brabants Landschap heeft het gebied geleidelijk verworven door steeds kleine stukjes grond van allerhande eigenaren te kopen. In het gebied komen ruim 350 plantensoorten voor zoals de bosanemoon, slanke sleutelbloem, blauwe knoop en spaanse ruiter. Ook veel vogelsoorten voelen zich thuis in het bosrijke gebied waaronder de sperwer, zwarte mees, kuifmees en het goudhaantje. Met 27 vlindersoorten behoort De Mortelen bovendien tot de meest vlinderrijke gebieden van Noord-Brabant.

Parkeer je auto op N51 32.306 E5 20.246 en loop vanuit hier naar het startpunt N51 32.306 E5 20.294.

Op dit punt bij de waterloop ziet u een puinstuw in de waterloop. De puinstuw is niet helemaal waterdicht. Ondanks dat de stuw niet 100% dicht is, wordt het water toch opgestuwd. Het gevolg is dat het water langer in het gebied blijft. Een bijkomend voordeel is dat gebiedseigen water, dat goed van kwaliteit is, meer gebufferd wordt. In het kader van het antiverdrogingsbeleid van de provincie is de waterloop ondieper gemaakt, waardoor de drainerende werking is afgenomen. Door deze maatregelen wordt het gebied vochtiger hetgeen belangrijk is voor de plantsoorten die dergelijke milieu’s als standplaats hebben.

Op het informatiebord aan de overkant vind je de eerste aanwijzing: Sinds welk jaar is het waterschap ‘De Dommel’, in samenwerking met andere partners, bezig om de verdroging van ‘De Mortelen’ tegen te gaan?

Het jaartal is: ABCD
HET BORD IS VERWIJDERD, ABCD = 2001

Door landgoed ‘Heerenbeek’ wandel je naar N51 32.5D8 E5 AB.66A.

Heerenbeek is ontstaan in de vroege veertiende eeuw als gevolg van een transactie tussen hertog Jan II van Brabant en de abdij ’t Park. De in deze tijd gebouwde hoeve komt in 1760 in handen van Marcellus van Bles, de heer van Moergestel, en het wordt omgevormd tot een landgoed. Deze Marcellus liet er een groot herenhuis bouwen. In 1864 wordt op diezelfde locatie een nieuw landhuis gebouwd wat in 1998 tot op de grond toe is afgebrand. Het huidige landhuis staat er dus pas enkele jaren. Van de oorspronkelijke hoevegebouwen rest alleen nog een grote vlaamse schuur.
Op een van de bijgebouwen van het landhuis staat een bordje met een huisnummer. Dit huisnummer is aanwijzing E.
Aan de andere zijde van het pad ligt een grote vijver. Het aantal eilandjes in deze vijver is aanwijzing F.

Loop langs de vijver, en vervolg de route naar de cache via N51 3A.D(E+F)C E5 AD.(A+F)(A*F)E.
Je vindt hier een informatiebord en een picknickbank. Beantwoord hier de volgende vragen:
G = De Koning van het Woud is terug in het Hart van het ...... .... (antwoord stapeltellen)
H = Aan de onderkant van het info bord staat een aantal tekeningen met tekst. Neem de woordwaarde van het woord bij het middelste plaatje.
I = Het laatste cijfer in de postcode aan de noordkant van het bord
J = Welk dier steekt over via de natuurbrug over het spoor? (Antwoord stapeltellen) .
K = Het aantal dikke houten palen tussen de parkeerplaats en de picknickbank/informatiebord.
L = Aantal letters van de plaatsnaam waar de picknickbanken zijn gemaakt.

Over een stukje verharde weg loop je nu naar N51 3H.95G E5 21.GA[L+G].
Hier staat een rood-witte ANWB paddenstoel het nummer van deze paddenstoel is MNOPQ | RST.

Op het coördinaat N51 32.[((3*O)+2)*Q] E5 20.OKH vind je een stalen buis die gebruikt wordt om het grondwater te meten. Ga hier het smalle wandelpad in.

Wandelend naar de cache op coördinaat N51 31.[I+N][E-H][F+S] E5 AP.[O+G][D+R][A+P] kom je door populierenbossen. Deze bossen zijn destijds aangeplant voor de klompenindustrie. Het voordeel van populieren is dat deze bomen een onderbegroeiing verdragen waardoor de soorten die hier van nature thuis horen een goede kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het pad waar je over loopt is vrij vochtig doordat er leem in de ondergrond zit. Leem heeft als eigenschap dat het slecht waterdoorlatend is. Het water stagneert op het maaiveld waardoor plassen ontstaan.

*** ENGLISH ***

Park your car at N51 32.306 E5 20.246 and walk to the starting point at N51 32.306 E5 20.294.

The information panel at this point contains the first clue. Since which year is 'waterschap De Dommel', in cooperation with other partners, working on the dehydration prevention of 'De Mortelen'?

Year = ABCD
THE PANEL HAS BEEN REMOVED, ABCD = 2001

Through the rural estate of ‘Heerenbeek’ navigate to N51 32.5D8 E5 AB.66A.
At one of the buildings belonging to the rural estate you will find a sign with a house number. This house number is E.
At the other side of the road there is a small lake. The number of islands in this lake is F.

Walk along the lake and continue your way to the cache via N51 3A.D(E+F)C E5 AD.(A+F)(A*F)E.
You'll find a information sign and a picknick area. Answer the following questions:
G = "The King of the Wood" is back in the "Heart of the ...... .... (Dutch name) Calculate the value of the numbers and take it back to 1 numeral. (E.g. EIK: 5 + 9 + 11 = 25 --> 7)..
H = At the bottom of the information sign you find some drawings. Take the middle one (Dutch word). Calculate the value of the numbers and take it back to 1 numeral.
I = The last number of the post code on the northside of the information sign.
J = Which animal passes the natural bridge, (dutch word). Calculate the value of the numbers and take it back to 1 numeral.
K = The number of large wooden pillars in between of the parking area and the picknick area/information sign.
L = The number of letters in the name of the village where the benches are made.


Over a piece of paved road you walk to N51 3H.95G E5 21.GA[L+G].
At this point there is a red-white 'ANWB' fungus (signpost). The code of this fungus is MNOPQ | RST.

At the coordinate N51 32.[((3*O)+2)*Q] E5 20.OKH a pipe is rising out of the forest, this pipe is used for groundwater measurements. Here you change directions to the cache, let’s walk into the small path.
Walk to the cache location at coordinate N51 31.[I+N][E-H][F+S] E5 AP.[O+G][D+R][A+P].

Additional Hints (Decrypt)

NOPQ = 2001 Pnpur = " I "

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)