Skip to content

Captain Morgan's Treasure Traditional Cache

This cache has been archived.

Captain Morgan: Kätkö poistuu maastosta huomenna 28.7.2008 puoleenpäivään mennessä. Koska kätkö sirtyy n.20 km ja kätkön luonne tulee myös muuttumaan, arkistoin tämän version ja teen uuden aarrekätkön.

More
Hidden : 03/31/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sir Henry Morgan (1635 - 1688) was an energetic youth, ambitious & high-spirited. The quiet country lifestyle of his younger years held no excitement for him. He yearned for adventure, fame & fortune. He took to seafaring at an early age. His journey began when he went to Bristol, then the chief western port of England. He worked in the sugar plantations for seven years, learning the 'artful ways of the pirates' which frequented the islands. In 1662 Henry had enough of cutting cane & listening to other men's adventures & set out for Jamaica, which became his home for life. He signed aboard a ship which set sail with a mixed crew of seasoned & novice sailing men on May 3rd, 1665, bound for the West Indies. Morgan served his apprenticeship with Sir Christopher Mings, an intrepid seaman who had commanded a ship during the invasion of Jamaica. Mings ravaged the Spanish Main & in an incredible stroke of good fortune stumbled upon a store of Spanish silver containing 1.5 million pieces of eight, an astronomical sum. (The first document that mentions Morgan by name refers to Captain Henry Morgan as commander of one of ten ships sailing under letters of marquee in Mings admiralty). Henry Morgan immediately made himself a name as a swashbuckler. He and his cohorts were so successful that Morgan's share of the booty bought him a ship of his own. After plundering his enemy's richest cities he left for open water with the Spanish in hot pursuit. Morgan turned to fight. In a fierce & bloody battle which nearly destroyed the Spanish fleet. The total count of the treasure, from the Spanish, was 250 million pieces of gold and silver coin, quantities of jewels, casks of ale & rum, precious spices, silks and velvets, weapons & ammunition, gun powder, cutlasses & daggers (enough for an army). He returned to Jamaica with spoils valued at more than 1,000,000 and was met with general rejoicing.

See also a true story about Sir Morgan: Data Wales: Henry Morgan: a Welsh Buccaneer
Sir Henry Morgan (1635 - 1688) oli energinen mies, kunnianhimoinen ja rohkea. Rauhallinen maaseutuelämä nuoruusvuosina ei tuonut hänen kaipaamaansa jännitystä elämään. Hän kaipasi seikkailuita, mainetta ja omaisuutta. Niinpä hän lähtikin merille jo nuorena miehenä. Matka alkoi Bristolista, silloisen Englannin läntisestä pääsatamasta. Hän työskenteli sokeriruokoplantaaseilla 7 vuotta ja oppi tuolloin saarilla säännöllisesti vierailevien merirosvojen "kekseliäät tavat". Vuonna 1662 Henry sai tarpeekseen sokeriruo'on leikkaamisesta ja toisten miesten seikkailujen kuuntelemisesta ja siirtyi Jamaikalle, josta tuli hänen kotinsa loppuelämäkseen. Toukokuun 3. 1665 hän liittyi Länsi-Intian Saaristoon suuntaavan laivan sekalaiseen, kokeneista ja täysin noviiseista muodostuvaan miehistöön. Morgan palveli oppiaikansa Sir Christopher Mings'in alaisuudessa. Mings oli peloton merenkulkija, joka oli komentanut laivaa Jamaikan valloituksen aikana. Mings riehui Espanjan hallitsemilla merialueilla ja löysi uskomattoman onnenpotkun ansiosta Espanjalaisten hopeavaraston joka sisälsi 1.5 miljoonaa kolikkoa, tähtitieteellisen summan. (Ensimmäinen dokumentti joka mainitsee Morganin nimeltä, viittaa Kapteeni Henry Morganiin kymmenen laivan komentajana Mingsin laivastossa. Henry Morgan teki itsensä välittömästi tunnetuksi hurjapäisyydellään. Hän ja hänen joukkonsa olivat niin menestyksekkäitä että Morgan sai osuudellaan ryöstösaaliista ostetuksi itselleen oman laivan. Ryöstettyään vihollisen rikkaimmat kaupungit hän siirtyi siirtyi avoimille vesille Espanjalaisten takaa-ajamina. Morgan kääntyi kuitenkin hurjaan ja veriseen taisteluun joka miltei hävitti Espanjan laivaston. Espanjalaisilta ryöstetyn aarteen kokonaismäärä oli 250 miljoonaa kulta- ja hopeakolikkoa, koruja, olut- ja rommitynnyreitä, arvokkaita mausteita, silkkiä ja samettia, aseita ja ammuksia, ruutia, miekkoja ja tikareita (riittävästi kokonaiselle armeijalle). Hän palasi Jamaikalle mukanaan yli 1000000 arvoiset ryöstösaaliit ja sai siellä vastaansa yleisen ilon ja riemun.

Katso myös toisenlainen tarina Sir Morganista: Data Wales: Henry Morgan: a Welsh BuccaneerLater, Henry Morgan visited also in Northern Europe and stashed some of his treasure in Finland.

And now back to these days: The main idea of this cache is to swap coins and banknotes from different countries.

Like in Tampere €uro Swap, you don't need to be a numismatist to find this cache. Many people collect coins and banknotes, or they have foreign coins in their drawers, although they don't have any other interest towards money collecting business. There should be no other items than coins or banknotes in this cache. (Travel Bugs are allowed, if they fit...). You can visit this cache as many times as you like, but you can log your visit as found only once, others as "Post a note".
Please define accurately the coins and banknotes you have swapped, i.e. tell
- the country
- year
- and value.
The other rules are that do no take many rare coins or banknotes but please leave those to other geocachers too. With "rare" I mean such coin or banknote that are not numerous in this cache or they are old. On the other hand, feel free to take many common coins or banknotes, if you wish. And you can also swap coins to banknotes and vice versa. So this is a good cache to get some trade items for your own caches.

Making of this cache took really long time. So that's why I hided it also very well and I hope you don't reveal this cache to outsiders. Push the cache back deep enough and cover it with stones and other material like it was. During winter, please leave enough false tracks around the cache location and in every season, please take care that nobody sees you when you grab the cache out of the place (or when you place it back) where it's hidden.

When there is geocoins or travelling banknotes (like Where's George - dollars) do not take more than 1 per visit.

Initially this treasure contained totally 537 coins. 2 of them are tokens, 7 geocoins, 2 replica coins and all the rest are real coins. There is also 16 banknotes. So there is money in this cache from totally 51 countries or governmental areas.

And for the first 2 geocachers there is a small prize; "golden" aztec coin, a replica of the original aztec coins. The Spaniards stole it from the Aztecs and the pirates stole it from the Spaniards... (Initially there was 3 of those aztec coins, but before Captain realised, Morganette alias Mrs. Morgan plundered one of them. Well, I guess it's allowed for pirate's wife.)

Below you will find a complete list of coins and banknotes that were initially in this cache.

 Myöhemmin Henry Morgan vieraili myös Pohjois-Euroopassa ja kätki osan aarteestaan Suomeen.

Ja nyt takaisin nähin päiviin: Tämän kätkön pääajatuksena on toimia erimaalaisten kolikoiden ja seteleiden vaihtopaikkan.

Kuten Tampere €uro Swapissa, sinun ei tarvitse olla numismaatikko löytääksesi kätkön. Monet ihmiset keräävät kolikoita ja seteleitä, tai heillä on ulkolaisia kolikoita pöytälaatikoissaan, vaikka rahojen keräily ei muutoin kiinnostaisikaan. Tähän kätköön ei saa laittaa muuta kuin kolikoita ja seteleitä. (Travel Bugit ovat sallittuja, jos ne sattuvat mahtumaan...). Voit vierailla kätköllä niin usein kuin haluat, mutta loggaa se vain kerran löydöksi ja muilla kerroilla kirjoita vain viesti ts. "Post a note".
Ole ystävällinen ja kerro tarkasti mitä rahoja ja kolikoita vaihdoit, ts. kerro
- maa
- arvo
- ja painovuosi
Älä myöskään ota kätköstä montaa harvinaista rahaa kerralla vaan jätä niitä myös toisille geokätköilijöille. "Harvinaisella" rahalla tarkoitan sellaisia rahoja, joita kätkössä on vain vähän tai jotka ovat vanhoja. Toisaalta voit viedä mennessäsi useita tavallisia kolikkoja tai seteleitä, jos haluat. Voit myös vaihtaa kolikoita seteleihin ja päinvastoin. Joten tämä on siis hyvä paikka kerätä hieman uusia vaihtotavaroita omiin kätköihisi.

Tämän kätkön tekeminen vei todella paljon aikaa. Siksi olenkin piilottanut sen erittäin hyvin ja toivon ettet paljasta sitä ulkopuolisille. Työnnä kätkö takaisin riittävän syvälle ja laita peittävät kivet yms. takaisin suojaamaan kätköä. Talvella ole ystävällinen ja tee riittävästi harhautusjälkiä ja kaikkina vuodenaikoina ole varovainen ettei kukaan näe sinua kun otat kätkön piilosta ja laitat sen sinne takaisin.

Kun kätkössä on geokolikoita tai vaeltavia seteleitä (esim. Where's George - dollareita), älä vie niitä mennessäsi enempää kuin yksi per vierailu.

Alkujaan tämä aarre sisälsi yhteensä 537 kolikkoa, joista 2 on rahakkeita, 7 geokolikoita, 2 replikakolikoita ja kaikki loput oikeita rahoja. Lisäksi kätkössä on 16 seteliä. Eli rahoja on yhteensä 51 maasta tai hallinnolliselta alueelta.

Ja kahdelle ensimmäiselle löytäjälle kätkössä on siis pieni palkinto; "kultainen" azteekkien kolikko, replika alkuperäisestä azteekkien kolikosta. Espanjalaiset varastivat niitä Atzteekeilta ja merirosvot varastivat ne Espanjalaisilta... (Alunperin azteekkien kolikoita oli kolme, mutta ennen kuin Kapteeni ehti tajuta, Morganette alias Mrs. Morgan ehti ryöstää niistä yhden. No, se sallittakoon merirosvon vaimolle.)

Allaoleva rahaluettelo on käytännön syistä vain englanniksi.
COINS

Argentina:
50 centavos 1993

Austria:
1 schilling 1990, 1994

Belgium:
1 franc 1990
20 francs 1980

Bulgaria:
1 stotinka 1962, 1974
5 stotinkas 1962, 1962, 1974
10 stotinkas 1962, 1962, 1974, 1974, 1974
20 stotinkas 1974
50 stotinkas 1962

Canada:
1 cent 1961, 1977, 1977, 1979, 1979, 1980, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987
5 cents 1978, 1984
10 cents 1979, 1981, 1983
25 cents 1979, 1990

Cyprus:
1 cent 1985, 1985, 1987
2 cents 1985
10 cents 1983, 1983, 1985, 1985
20 cents 1989

Cyprus (Turkey):
25 liras 1976

Czechoslovakia:
2 korunas 1972

Denmark:
1 öre 1965
2 öres 1952
5 öres 1978, 1980
10 öres 1973
25 öres 1950, 1964, 1980, 1991, 1994, 1999
50 öres 1963, 1984, 1989, 1989
1 crown 1975
5 crown 1990, 1995

Ethiopia:
1 cent, 2 coins, year unknown, from last decades

Estonia:
5 senti 1992
10 sentis 1991, 1992
20 sentis 1992
5 crowns 1993 (in Travel Bug FinEst Fives)

Finland:
1 penny 196x, 1963, 1964, 1964, 1964, 1964, 1966, 1966, 1966, 1966, 1967, 1967, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1969, 1969, 1969, 197x, 1970, 1970, 1970, 1970, 1971, 1971, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1973, 1973, 1973, 1973, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1979
5 pence 1964, 1973, 1976
10 pence 1978, 1983, 1990, 1990, 1995
50 pence 1976, 1991
1 mark 1994, 1988
5 marks 1993, 1980 or 1990 (in Travel Bug FinEst Fives)

France:
5 centimes 1972, 1976, 1978, 1981, 1982
0,5 franc 1976
1 franc 1961
10 francs 1978, 1984
20 euro cents 1999, 2001

Germany (East) i.e. DDR:
1 penny 1961

Germany (Nazi):
5 pence 1942

German Republic:
1 penny 1970, 1970, 1971, 1978, 1983, 1993
2 pence 1950, 1950, 1950, 1961, 1966, 1971, 1971, 1977, 1985
5 pence 1971, 1980, 1981
10 pence 1949, 1949, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1970, 1971, 1972, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1985, 1989
50 pence 1950, 1982, 1985, 1989
1 mark 1961, 1963, 1965, 1970, 1972, 1983, 1990

Germany:
10 euro cents 2002
10 euro cents 2002

Gibraltar:
20 pence 1988

Greece:
1 drakma 1978, 1986
2 drakma 1978
10 drakma 1982, 1982, 1982, 1986, 1998
20 drakma 1998
50 drakma 1982
10 euro cents 2002

Hong Kong:
10 cents 1982
1 dollar 1997

Hungary:
10 fillers 1978
2o fillers 1975, 1982
1 forint 1979
2 forints 1970,1974
20 forints 1993, 1995
100 forints 1998

Iceland:
1 crown 1976

Italy:
10 liiras 1955, 1955
100 liiras 1976, 1977, 1981
200 liiras 1978, 1979, 1979, 1979, 1992
10 euro cents 2002
20 euro cents 2002

Ireland:
0,5 pence 1980

Isle of Man:
2 pence 2001

Israel:
1 agora (shekel) modern coin, year unknown

Japan:
10 sen taisho 11 i.e. 1922
1 yen roughly about 1960-1970

Jugoslavia:
1 dinar 1984

Lithuania:
2 cents 1991
10 cents 1991
50 cents 1997
1 litas 1999

Mongolia:
10 mongo 1981

Morocco:
20 centimes 1974

Netherlands:
10 cents 1963, 1970, 1974, 1978, 1978, 1979, 1980
25 cents 1971, 1987
1 gulden 1976

Norway:
1 öre 1962
5 öres 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979
10 öres 1952, 1960, 1961, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975, 1975, 1975, 1983, 1984, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1987, 1988
25 öres 1973, 1975, 1975, 1976
50 öres 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1977
1 crown 1979, 1982, 1983, 1983, 1988, 1995, 1998
5 crowns 1968, 1998

Portugal:
1 escudo 1973
2,5 escudos 1973, 1974
5 escudos 1986, 1988
20 escudos 1988

Romania:
5 bani 1966
15 bani 1966

Russia:
5 kopecks 2001
1 rouble 1997

Saudi-Arabia:
10 halala year unknown

Singapore:
10 cents 1987

Slovak:
1 koruna 1994, 1995

Soviet Union:
1 kopeck 1962, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1975, 1975, 1976, 1977, 1977, 1979, 1980, 1980, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988
2 kopecks 1940, 1955, 1957, 1957, 1957, 1978
3 kopecks 1961, 1972, 1983
5 kopecks 1981
10 kopecks 1953, 1955, 1957, 1961, 1961, 1962, 1971, 1973, 1976, 1977, 1980, 1980, 1981, 1981, 1981, 1983, 1986, 1988, 1991
15 kopecks 1954, 1961, 1985
20 kopecks 1961, 1961, 1961, 1981, 1981, 1986
50 kopecks 1964

Spain:
5 pesetas 1990, 1991, 1992
25 pesetas 1980
5 euro cents 2000

Sweden:
1 öre 1943, 1947, 1968, 1970
2 öres 1959, 1963, 1970
5 öres 1947, 1972, 1972, 1972, 1973, 1973
10 öres 1929, 1957, 1958, 1959, 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 1987, 1988, 1990
25 öres 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1977
1 crown 1970, 1981

Switzerland:
5 centimes 1955
10 centimes 1994
20 centimes 1968, 1977
0,5 franc 1968

Thailand:
1 baht 3 coins, years unknown, probably from 1980's or 1990's
10 bahts, year unknown, pretty new anyway

Tunisia:
100 millim 1993

Turkey:
1000 lira 1991, 1995

United Kingdom:
0,5 penny 1971, 1971, 1971, 1974, 1976, 1978, 1979 1 penny 1962, 1971, 1971, 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1979, 1982, 1988, 1989, 1993
2 pence 1971, 1971, 1989
1 shilling (=5 pence) 1948, 1956, 1959, 1960, 1962, 1962, 1966
5 pence 1968, 1969, 1969, 1971, 1975, 1980, 1990
6 pence 1963
10 pence 1969
20 pence 1982, 1982, 1982
50 pence 1997

USA:
1 cent 1959, 1964, 1967, 1968, 1969, 1974, 1976, 1977, 1980, 1980, 1981, 1982, 1982, 1982, 1983, 1989, 2002
5 cents 1930's (at TB Indian Head Nickel), 1952, 1964, 1964, 1985
1 dime (= 10 cents) 1973, 1985, 1989, 1996
quarter dollars (=25 cents) 1965, 1965, 1965, 1967, 1969, 1972, 1974, 1974, 1976, 1981, 1982, 1986, 2001


There's also couple of tokens in this cache:

- Bell fruit 10p
- Kärcher wertmarke


BANKNOTES:

- Belarus 50 kopecks 1992
- Belarus 3 roubles 1992
- Brasilia 100 cruzeiros, year unknown
- Finland 1 mark 1963
- Germany 10000 marks 1922
- Hungary 10000 pengö 1945
- India 2 rupees, year unknown, from last decades
- Russia 10 roubles 1909
- Russia 1 rouble 1938
- Russia 5 roubles 1938
- Soviet Union 2 roubles 1961
- Soviet Union 100 roubles 1991
- Ukraine 1 karbovanets 1991
- USA 1 dollar (Where's George bill), 2001
- USA 1 dollar (Where's George bill), 2001
- USA 5 dollar (Where's George bill), 2001You may have noticed, that Captain Morgan has plundered all the money from many geocaches during last year. Now you know where they have ended.

Olet ehkä huomannut, että Captain Morgan on ryövännyt kaikki rahat monesta kätköstä viimeisen vuoden aikana. Nyt tiedät, minne ne ovat päätyneet.Click To Rate This Cache

Additional Hints (Decrypt)

[Eng:] Lbh jvyy unir gb zbir n gjb fgbarf orsber lbh pna ernpu gur pbagnvare. [Suomeksi:] Fvaha gälgll fvvegää xnugn xvirä cääfgäxfrfv xägxööa xäfvxfv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)