Skip to content

Klostergrottan Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Ett intressant minnesmärke från äldsta tider är Klostergrottan i Flisehult. Grottan utgör en naturlig bildning i urberget genom att stort klippblock förefaller har pressats ut ur en klippvägg och lämnat efter sig ett stort hålrum med ett utskjutande tak. Grottan som alltså är helt öppen framtill är ca 6 meter bred och 3.5 meter djup och har höjden 2 - 3 meter. Det utpressade stenblocket ligger framför öppningen som ett bord. Det gjordes en arkeologisk undersökning i början av 1930-talet och man fann då flera tecken på att grottan varit bebodd under yngre stenåldern. De sparsamma fynden bestod av pilspetsar, spån och skärvor av flinta, bitar av grönstensyxor, bitar av ben och kol. Man menade att grottan knappast tjänstgjort som bostad under någon längre tid, utan tjänat som övernattningsplats vid jakt och fiske.

Gömman är en 0,4 l plastburk som innehåller loggbok, penna och några bytesvaror.

An interesting monument from in more ancient times is Klostergrottan (free translation: The Monastery Cave) in Flisehult. The cave is a natural formation in the primary rocks. It looks like a big piece of rock has been pressed out from a rock wall and left a big cavity with projecting roof. The cave that is open from the front is approx 6 m wide, 3,5 m deep and 2-3 m high. During an archeological excavation in the beginning of 1930 many signs were found that this cave has been inhabited during younger Stone Age. Arrowheads, chips, splinters of flint stone, pieces of bones and charcoal have been found. The cave has probably not been used as a permanent housing but for stay overnight at fishing and hunting.

This cache is a 0,4 l plastic box containing a logbook, a pencil and some trading items.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Cå gnxrg [Eng] Ba gur ebbs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)