Skip to content

Olserums gruvor / Olserum mines Traditional Geocache

Hidden : 05/01/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Olserum omnämns första gången på 1300-talet då det stavades Wlfsrwm och Vlfsrwm. Huvudbyggnaden är troligen byggd 1655. Det karaktäristiska valmtaket är av tysk och holländsk tradition och kallas för karolinsk stil. Kronoskattegården Olserum var i enskild ägo år 1624 men förvärvades av brukspatron Henrik de Trij år 1655 och stannade i Överums bruks ägo till 1974.

År 1692 skrev Pierre de Trij en rapport om sina bekymmer med järnmalmen. Enligt den samtida bergsfogden Thörnberg berodde detta på att de Trij använde ett slags malm "som tages straxt wijö Öfrum". Sannolikt avses skärpningen vid Olserum. Malmen togs från Olserums gruva med två skärpningar, den ena 20 x 2 alnar, den andra endast 10 x 2 alnar. De gav ca 7 skålpund malm per år.

Ta med ett par gummistövlar och en ficklampa och kliv in i gruvan. Gömman är en 0,2 l plastburk som innehåller loggbok, penna och några bytesvaror.Olserum is mentioned for the first time in the 14:th century. It was spelled Wlfsrwm and Vlfsrwm. The mansion was probably built 1655. Year 1624 the mansion was private property but 1655 it was acquired by foundry proprietor Henrik de Trij and stayed in possess of Överums Bruk until 1974. It is now private property again.

Year 1692 skrev Pierre de Trij wrote a report about his worry about the iron ore. According to the contemporary foundry proprietor Thörnberg the problems was caused by a kind of iron ore that Trij was taken not far from Öfrum and probably from the mine at Olserum. The iron ore was taken from two openings, one 20 x 2 ells and the other only 10 x 2 ells. The mine delivered approx. 7 pounds of ore per year.

Bring a pair of rubber boots and a torch and enter the mine. The cache is a 0,2 l plastic box containing logbook, pencil and some trading items.

This cach was placed by Anders & Inger 2004-05-01 and adopted by gorm61 2008-04-22

Additional Hints (Decrypt)

Vg´f abg jurer lbh guvax vg vf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)