Skip to content

Het Paard van Marken Multi-cache

This cache has been archived.

Shamrock Stone: Gearchiveerd.

More
Hidden : 05/22/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 

Dit is de eerste uit de serie caches in het mooie Waterland. Een zeven kilometer lange wandeling over het voormalige eiland Marken.

 

In de 13e eeuw werd Marken door een zware storm gescheiden van de rest van Noord-Holland. Pas in 1957 werd een dijk aangelegd die Marken weer met het vasteland verbond. Marken is beroemd om haar traditionele klederdracht en haar kleine huisjes vol met porselein en andere ornamenten.
Eens was Sijtje Boes met haar souvenirwinkel onbetwist de trekpleister. De vuurtoren Het Paard van Marken herinnert aan de voormalige vissersvaart van Marken en is welhaast het bekendste en meest gefotografeerde bouwsel van de voormalige Zuiderzeekust. De oorspronkelijke toren aan het einde van de strekdam dateert van 1700.
Veel huizen zijn op werven en op palen gebouwd, als voorzorg tegen de overstromingen die het eiland regelmatig teisterden toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was. Vooral in de winter, als stuwend ijs het eiland siert, biedt Marken een spectaculaire aanblik.
Op Marken mogen alleen de eilandbewoners met motorvoertuigen rijden. Alle bezoekers moeten parkeren op het parkeerterrein, dat op bovengenoemde coördinaten te vinden is. Parkeren kost ongeveer € 5,00.


Marken is per openbaar vervoer bereikbaar met Arriva bus 111 vanaf NS-station Amsterdam Centraal (2x per uur op weekdagen, 1x per uur in het weekend en op feestdagen). Per auto via de ringweg Amsterdam A10-noord, afslag S116. Volg de borden richting Marken.
Gratis parkeren kan alleen buiten Marken. Langs de toegangsweg naar Marken (rijksweg N518) zijn kleine parkeerplaatsen waar u (voor eigen risico) gratis kunt parkeren. Ze zijn te vinden bij de hectometerpalen:
- 11,0 (N 52°26.113 - E 005°05.389)
- 11,9 (N 52°26.590 - E 005°05.643) en
- 12,4 (N 52°26.836 - E 005°05.676).
De eerste is de grootste, de andere zijn klein. De laatste is het dichtstbij (ongeveer 1300 meter naar het parkeerterrein).

De drie belangrijkste verkeersborden op Marken zijn:

Motorvoertuigen zijn hier niet toegestaan Volop fietsgelegenheid... ...en een heerlijk wandelgebied!
Parkeer de auto op het parkeerterrein met bovengenoemde coördinaten of op een van de gratis parkeerplaatsen. Loop vervolgens naar de haven:
N 52°27.481 - E 005°06.049

Onderweg komt u langs de woningen van de buurtschappen Kets en Havenbuurt. Bij veel van deze oorspronkelijke paalwoningen zijn de palen inmiddels vervangen door een extra woonlaag.
Waarschijnlijk zult u in dit deel van Marken ook een aantal toeristen tegenkomen. Later tijdens deze zoektocht zal het ongetwijfeld veel minder druk zijn en kunt u nog meer genieten van de rust van Marken.
In de haven kunt u lekker eten. Er zijn een paar restaurants en natuurlijk een viskraam. Ook richting Kerkbuurt komt u enkele eetgelegenheden tegen.
Eén van de gebouwen in de haven behoort tot de reddingsbrigade K.N.R.M. In de dakpannen van het gebouw zijn drie letters zichtbaar gemaakt. Deze letters vormen antwoord A.
De letters zijn:
- KRM: A = 1
- SRM: A = 2
- SMR: A = 3
- MRK: A = 4

Huisnummer 19C geeft antwoord B.
In de onderverdieping vindt u:
- het kantoor van de havenmeester: B = 1
- toiletten en douches: B = 2
- een souvenirwinkel: B = 3
- een visrestaurant: B = 4

Loop vervolgens naar het eind van de zuidpier:
N 52°27.502 - E 005°05.955

Hier staat een bord waarop is aangegeven wat u hier niet mag doen. Dit is antwoord C.
U mag hier niet:
- duiken vanaf de pier: C = 1
- vissen vanaf de pier: C = 2
- een boot aanleggen: C = 3
- naakt recreëren: C = 4

Loop verder naar:
N 52°27.60C - E 005°06.ACC

Dit is een brug. Alle bruggen in dit deel van Marken zijn genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. Dit is antwoord D.
Deze brug is genoemd naar:
- Koningin Beatrix: D = 1
- Koningin Juliana: D = 2
- Koningin Wilhelmina: D = 3
- Prinses Máxima: D = 4

Ga nu naar:
N 52°27.6BB - E 005°06.A86

Dit is het plaatselijke museum, geopend van april t/m oktober. Eén van de huisjes van het museum is ingericht zoals een Marker visserfamilie er vroeger woonde.

F = het jaar tot wanneer deze familie er woonde

U gaat nu naar de werven. Loop naar:
N 52°27.(F-1647) - E 005°06.(F-1121)

U zult eerst bij Grotewerf komen en vervolgens bij Rozenwerf. Schroom niet om eens tussen de huizen door de kleine steegjes te lopen (maar respecteer de privacy van de bewoners).
Bij Rozenwerf ligt in het IJsselmeer een aantal ijsbrekers. Deze moeten de huizen van Rozenwerf beschermen tegen kruiend ijs (ijsschotsen).

G = het aantal ijsbrekers

Vervolg uw weg naar:
N 52°27.((F/A)-115) - E 005°07.(G+A+700). Let goed op de nummers van de witte paaltjes die u onderweg tegenkomt.

H = het nummer van het witte paaltje bij deze coördinaten

U zult inmiddels wel begrijpen wat uw volgende bestemming is: het Paard van Marken. Loop naar de aanwijzing bij:
N 52°27.(600+(H-B)) - E 005°08.((F/6)-((HxB)+17))

J = het aantal heldere seconden van het licht

U kunt nu op zoek gaan naar de cache. Deze bevindt zich bij de volgende coördinaten:
N 52°(A+B+D+G+J).((G+H)x(AxA))+(Hx(J-C)) - E 005°07.((Hx(J+A))-G)

De cache ligt vlakbij de openbare weg, dus als uw coördinaten midden in het weiland uitkomen hebt u een fout gemaakt. Het is in principe niet meer noodzakelijk om over het hek te klimmen om de cache te pakken. Dek de cache na afloop weer goed af, want de beschutting is tegenwoordig nog wat weinig (er is nl. flink gesnoeid).

Veel succes!Heeft u nog wat tijd over en wilt u eens de grootste rust van Marken voelen, loop dan eens over de Bukdijk. Dit loze eind richting Volendam (3,5 km heen-en-terug) is het resultaat van de werkverschaffing uit de jaren dertig. Het is een uniek natuurgebied. Winterkoning en koekoek broeden er, aalscholvers komen er in de nattige herfst tot diepzinnige gedachten en tussen het hoogopgeschoten gras overleeft een plukje kruisdistel nog steeds ook al is het IJsselmeer al lang niet zout meer. De Bukdijk is te vinden in het uiterste noorden van Marken en begint bij:
N 52°28.057 - E 005°06.165
* * * * * * *

Bezoek ook de andere caches uit de Waterland-serie:
Waterland cache 2: Broekje
Waterland cache 3: Het Norbertijnendorp
Waterland cache 5: Landelijk Noord

Visitor Counter by DigitsThis is the first of the number of caches in the Waterland area. A 7 km walk on the former island of Marken.

Due to a heavy storm in the 13th century Marken was separated from the rest of the province of North-Holland. In 1957 a dike was build to connect the island with the mainland. Marken is famous for its traditional costumes and its small houses with procelain and other ornaments.
Once the main attraction was mrs. Sijtje Boes with her souvenir shop. The lighthouse Het Paard van Marken (the Horse of Marken) recalls to the former fishery of Marken and is the most famous and most photographed building on the coastline of the former Zuidersea (now IJsselmeer or IJssel lake). The original tower on the end of the breakwater dates back to 1700.
When the IJsselmeer still was Zuidersea frequently floods swept the island. Many houses are build on wharfs and on piles, as a precaution against the floods. Mainly in wintertime, when drifting ice appears, Marken offers a spectacular view.
On Marken only the inhabitants are allowed to drive cars. All visitors must park their car on the main car park, which can be found on the above mentioned coordinates. Parking here will cost you about € 5,00.
You can reach Marken by public transport as well. Take Arriva bus 111 at Amsterdam Central Station (2 times per hour on weekdays, 1 time per hour on weekends and public holidays). By car: take exit number S116 on the ring motorway of Amsterdam (A10-noord) and follow the signs for Marken.
Free car parks are only outside of Marken. Along the access road to Marken (highway number N518) there are some lay-bies where you can park at your own risc. You can find these near the hectometre signs:
- 11,0 (N 52°26.113 - E 005°05.389)
- 11,9 (N 52°26.590 - E 005°05.643) and
- 12,4 (N 52°26.836 - E 005°05.676).
The first one is the biggest, the others are small. The last one is closest to the island (about 1300 meter to the main car park).
The three main traffic signs on Marken are: no cars or motorbikes, many bicycle and hiking possibilities.

Park your car at the main car park, which can be found on the mentioned coordinates or at one of the lay-bies. Now walk to the harbour:
N 52°27.481 - E 005°06.049

On your way you will see the houses of the Kets and Havenbuurt quarters. The piles of the most houses are replaced by an extra storey. In this part of Marken you will probably meet some other tourists.
There are some restaurants in the harbour and of course a fish stall. In the direction of Kerkbuurt you will find a few more eating places.
One of the buildings in the harbour area belongs to the lifeguards of K.N.R.M. In the tiles on the roof three letters are visible. These letters are answer A.
The letters are:
- KRM: A = 1
- SRM: A = 2
- SMR: A = 3
- MRK: A = 4

House number 19C gives answer B.
In the lower storey you can find:
- the office of the havenmeester (harbour master): B = 1
- toilets and showers: B = 2
- a souvenir shop: B = 3
- a fish restaurant: B = 4

Now walk to the end of the south pier:
N 52°27.502 - E 005°05.955

Here is a sign that shows what you are not allowed to do. This is anwer C.
You are not allowed to:
- dive from the pier: C = 1
- fish from the pier: C = 2
- moor a boat: C = 3
- walk naked: C = 4

Walk on to:
N 52°27.60C - E 005°06.ACC

This is a bridge. All bridges in this part of Marken are named after a member of the Dutch royal family. This is answer D.
This bridge is named after:
- Queen Beatrix: D = 1
- Queen Juliana: D = 2
- Queen Wilhelmina: D = 3
- Princess Máxima: D = 4

Now go to:
N 52°27.6BB - E 005°06.A86

This is the local musem, opened from April till October. One of the houses of the museum is furnished in the style of the fishing family who once lived there.

F = the year when this family stopped living here

Now you go to the wharfs. Walk to:
N 52°27.(F-1647) - E 005°06.(F-1121)

You will first see Grotewerf (big or large wharf) and then Rozenwerf (wharf of roses). Do not hesitate to walk through the tiny alleys (but respect the privacy of the inhabitants).
In the IJsselmeer, near Rozenwerf, there is a number of ice-breakers. They have to protect the houses from the ice creeping over the dike.

G = the number of ice-breakers in the water

Continue to:
N 52°27.((F/A)-115) - E 005°07.(G+A+700). Have a good look at the numbers on the small white poles on your way to this point.

H = the number of the pole at these coordinates

Now you probably know what your next destination will be: the Horse of Marken. Walk to the pointer near:
N 52°27.(600+(H-B)) - E 005°08.((F/6)-((HxB)+17))

Unfortunately the information here is only in Dutch. Find the answer with the help of the following text:
J = "... seconden helder, 2 seconden duister" (the number of clear and dark seconds of the light.) Replace the dots with J.

Now you can find the cache. It is hidden near the following coordinates:
N 52°(A+B+D+G+J).((G+H)x(AxA))+(Hx(J-C)) - E 005°07.((Hx(J+A))-G)
The cache is hidden near the main road. You have made a mistake if your coordinates point to somewhere in the middle of the meadows. It is not necessary to climb over the fence.

Good luck!If you have some spare time left and you want to feel the ultimate rest of Marken than you must walk the Bukdijk (Buk dike). A 3,5 km walk (coming and going). It is a nature reserve, where you can see many birds and plants. The Bukdijk starts in the most nothern part of Marken, near:
N 52°28.057 - E 005°06.165

 

Additional Hints (Decrypt)

[Nederlands:] Baqre fgennggrtry; qbbe rra tng va urg urx [English:] Haqre cnivat fgbar; guebhtu na bcravat va gur srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)