Skip to content

Alta Vista III Multi-cache

Hidden : 05/16/2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cache je ulozena v katastru obce Zbecno a nekolik metru od ní se nachází jeden z nejkrásnejsích panoramatických výhledu na krajinu Biosférické rezervace UNESCO "Krivoklátsko" zvaný Pencina. Výchozím bodem pro hledání cache jsou souradnice N50° 02.385´ E13° 55.181´. Zde naleznete pametní tabuli a na ní dva letopocty - ty sectete a získáte ctyrmístné císlo ABCD.

Pokracujte na bod 2 o souradnicích N50° 02.CDA´ E13° 55.EFG´, kde:
E = A - 1
F = A - E
G = A + C

Zde spocítejte obeti I.svetové války, získáte dvojmístné sudé císlo HI.

Obratte se zády k sose a pokracujte prímo do kopce (sledujte sipky) na bod 3 o souradnicích
N50° 02.JIB´ E13° 55.KKG´, kde:
J = E × H
K= H - F

A poté jiz prímo k slíbené vyhlídce a pár metru od ní k cache na souradnicích
N50° 0K.HDH´ N13° 5L.LJG´, kde:
L = H + K

Hledejte bílou plastovou válcovou schránku s cerveným víckem. Okolí cache je za pekného pocasí dosti frekventované, budte proto opatrní a cache dobre zamaskujte.

Alta Vista III je prvni ze serie "pokladu" v oblasti Zbecno - Krivoklát. Po jejim nalezeni lze pokracovat na Klícavu a dale na Krivoklát Castle. Cela trasa je asi 10 km dlouha a je idealní naplni geocacherova vikendoveho dne.

Cache is close to the village Zbecno above Berounka river valley. Couple meters from the cache you will find one from the best panoramic vistas to the UNESCO Biosphere Reserve "Krivoklatsko" called "Pencina". The starting waypoint is at coordinates N50° 02.385´ E13° 55.181´. Here you will find the memorial tablet with two four-digit numbers. Add them together and obtain four-digit number ABCD.

Go to the next waypoint at coordinates N50° 02.CDA´ E13° 55.EFG´, where:
E = A - 1
F = A - E
G = A + C

Here count the number of I. WW victims and obtain two-digit even number HI.

Go to the next waypoint (from the statue directly up to the hill) at coordinates
N50° 02.JIB´ E13° 55.KKG´, where:
J = E × H
K= H - F

...and furthermore to the promised vista and the cache at coordinates
N50° 0K.HDH´ N13° 5L.LJG´, where:
L = H + K

Look for white plastic cylindrical container with a red cover. Cache vicinity is in season frequently visited place, so be careful and hide cache container conscientiously.

Alta Vista III is the first cache of the "treasure" series in Zbecno - Krivoklát area. After its discovering you can continue in cache hunt at Klícava and furthermore at Krivoklát Castle. Complete trail is approximately 7 miles long and seems to be an ideal program for geocacher's free weekend day.


Legendy

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq znylz xnzrarz n yvfgvz grfar h cngl irgfvub Ebovavn cfrhqbnpnpvn (Ebovavn wr iepubyrz gebwhuryavxn b ppn 1z-fgenanpu giberarub wrfgr qirzn Dhrephf ebohe). [ENG] Haqre n fznyy fgbar ng gur ebbgf bs ovt snyfr npnpvn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)